Lewica

Powrót wielkich narracji

Od jakiegoś czasu czytam kąśliwe uwagi pod moim adresem w „Nowych Peryferiach”, których autor główny, Filip Białek, zarzuca mi niezrozumienie …

Zamknij

20kp-logo-white-500px