Regulamin serwisu internetowego KrytykaPolityczna.pl

Strona internetowa www.krytykapolityczna.pl jest administrowana przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, NIP 701-000- 25-99, KRS 0000242083.

Płatności online:

Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jego działalności statutowej.

Płatności online są obsługiwane przez serwis płatności internetowych dotpay.pl. Przekierowanie do dotpay.pl następuje przez kliknięcie odpowiedniego linka w Serwisie.

Wszelkie należności muszą być wyrażone w złotych (PLN).

W ramach płatności online można dokonać płatności wg następujących metod:
– internetowy przelew bankowy (lista banków na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/przelewy_online/)
– karta kredytowa lub debetowa ( lista kart na stronie http://www.dotpay.pl/platnosci_internetowe/visa_mastercard/
– karta kredytowa lub debetowa oraz płatności z salda konta PayPal (lista rodzajów kart jest dostępna na stronie https://www.paypal.com/pl)
– Szczegóły dokonywanych transakcji zawiera regulamin dotpay.pl (dostępny pod adresem: http://www.dotpay.pl/pliki/regulaminy/dotpay_regulamin_dokonywania_wplat_20111116.pdf) lub regulamin PayPal (dostępny na stronie https://www.paypal.com/pl).

Zamknij