Wspieram

Jednorazowo
Miesięcznie
25
35
70
100
inna kwota
OK
20
30
50
100
inna kwota
OK
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10, lokal 3, 00-013 Warszawa.Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu obsługi dokonywanych wpłat i we własnym celu marketingowym (podstawa przetwarzania danych to wykonywanie umowy darowizny i obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci promowania naszych produktów i usług, w tym kampanii fundraisingowych).Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonałeś wpłaty (realizacja przepisów o rachunkowości), a następnie do czasu ew. zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną, IT, księgową oraz prawną, a także operatorom płatności.Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
* Zgoda jest konieczna, żeby przekazać darowiznę
* Bądź na bieżąco z naszymi działaniami
* Zgoda jest konieczna, żeby przekazać darowiznę
Wspierając nas co miesiąc otrzymujesz

Mamy 610 regularnych darczyńców. Brakuje nam jeszcze 941. Twoje wsparcie idzie w całości na opłacenie kosztów redakcji i dalszy rozwój Krytyki.

PRZELEW TRADYCYJNY:

Konto złotówkowe / PLN
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
BNP Paribas SA
81 1750 0009 0000 0000 3987 3688
Tytuł przelewu: „Darowizna na rzecz Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego”.

Wpłata na konto walutowe / EUR or USD:
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
BNP Paribas SA
PL 28 1750 0009 0000 0000 3987 3575 (USD)
PL 06 1750 0009 0000 0000 3987 3583 (EUR)
SWIFT: RCBWPLPW

WSPIERAM PRZEZ PAYPAL (CO MIESIĄC)

Kontakt
Stowarzyszeni im. Stanisława Brzozowskiego
ul. Jasna 10, lok. 3
00-013 Warszawa
Tel: (+48 22) 505 66 90
Email: [email protected]
NIP 701-000-25-99

Pamiętaj!
Darowizny na naszą rzecz możesz odliczyć, rozliczając przyszłoroczny formularz PIT. Dodatkowe pytania/Inquiries: [email protected] | 22 505 66 90

**
Regulamin darowizn dostępny jest tutaj.

Statut Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego

Zobacz raport finansowy Stowarzyszenia