Jesteśmy zmianą. A ty możesz w niej uczestniczyć.

Przekaż nam 1,5 %.

Wspieraj regularną lub jednorazową płatnością.

Dobro wróci.

Wspieram

Jednorazowo
Miesięcznie
50
100
500
2000
Dowolna kwota
35
70
150
500
Dowolna kwota
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10, lokal 3, 00-013 Warszawa. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu obsługi dokonywanych wpłat i we własnym celu marketingowym (podstawa przetwarzania danych to wykonywanie umowy darowizny i obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci promowania naszych produktów i usług, w tym kampanii fundraisingowych). Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonałeś wpłaty (realizacja przepisów o rachunkowości), a następnie do czasu ew. zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną, IT, księgową oraz prawną, a także operatorom płatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wspieram przez paypal (co miesiąc)

Kwota:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych:
Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10, lokal 3, 00-013 Warszawa. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu obsługi dokonywanych wpłat i we własnym celu marketingowym (podstawa przetwarzania danych to wykonywanie umowy darowizny i obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci promowania naszych produktów i usług, w tym kampanii fundraisingowych). Twoje dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do realizacji umowy oraz przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonałeś wpłaty (realizacja przepisów o rachunkowości), a następnie do czasu ew. zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom zapewniającym nam obsługę techniczną, IT, księgową oraz prawną, a także operatorom płatności. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
* Ta zgoda jest wymagana
Zapłać wygodnie przez

Przelew tradycyjny

Konto złotówkowe / PLN
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
BNP Paribas SA
81 1750 0009 0000 0000 3987 3688
Tytuł przelewu: „Darowizna na rzecz Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego”.

Wpłata na konto walutowe / EUR or USD:
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
BNP Paribas SA
PL 28 1750 0009 0000 0000 3987 3575 (USD)
PL 06 1750 0009 0000 0000 3987 3583 (EUR)
SWIFT: PPABPLPK

Jesteśmy zmianą

Od 20 lat skutecznie działamy na rzecz zmiany społecznej i potrzebujemy Twojego wsparcia.

Przed nami rok wyborczy i wielkie wyzwania. Zawalczmy o lepszą Polskę – bez faszyzmu, cierpienia zwierząt, patriarchatu i nierówności. O świat oparty na naszych wspólnych wartościach – wolności, sprawiedliwości społecznej i szacunku dla wszystkich istot.

Jesteśmy niezależni, bezkompromisowi i wolni od wszelkich układów, zależności i nacisków.

Mówimy głośno i szczerze, co myślimy. Na naszą pracę nie mają wpływu sponsorzy ani reklamodawcy.

Wspieraj nas. Cały czas.
Krytyka Polityczna. Przepisujemy idee na rzeczywistość

Kontakt
Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego
ul. Jasna 10, lok. 3
00-013 Warszawa
Tel.: (+48 22) 505 66 90
Mejl: [email protected]
NIP: 701-000-25-99

Regulamin darowizn
Statut Stowarzyszenia im. Stanisława Brzozowskiego
Sprawozdania merytoryczne za rok 2022, 2021
Sprawozdania finansowe za rok 2022, 2021 oraz 2020

Zamknij