Gospodarka

Warufakis: Nowa broń dla Europejskiego Banku Centralnego

EBC ratuje państwa i banki od niewypłacalności, ale robi to kosztem pogłębiania stagnacji i zaogniania napięć politycznych. Czas to zmienić.

Pierwsze 55 miliardów trzeba ukraść

Za nami pierwsze przesłuchania w sprawie tzw. afery cum-ex, nazywanej przez media na Zachodzie „największą kradzieżą w historii Europy”. Jan Rojewski

Automatyzacja: koszmar na chwilę czy na zawsze?

Wiadomo, że na krótką metę automatyzacja powoduje bezrobocie. Nie ma za to jasności co do jej długofalowych konsekwencji.

Dlaczego potrzebujemy gwarancji zatrudnienia

Utrzymanie pełnego zatrudnienia jest jednym z głównych zadań współczesnego państwa.

Nie musimy być supermenkami

Potrzeba nam poprawy jakości usług publicznych związanych z opieką nad dziećmi i walki ze stereotypowym postrzeganiem kobiet i mężczyzn.

Fot. A. Davey, flickr

Nie ma równości bez równej odpowiedzialności

Potrzebujemy obowiązkowego podziału urlopów rodzicielskich i stworzenia mechanizmu elastycznych powrotów do pracy po urodzeniu dziecka.

Osoba prawna ponad prawem

Nowelizacja ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych zwiększy możliwość nakładania kar na korporacje. I bardzo dobrze, bo do tej pory rozciągano nad nimi parasol ochronny.