kapitalizm

Shell musi upaść

Wywieranie presji nie przynosi oczekiwanych efektów. Dlatego proponujemy czteropunktowy plan, który położy kres działalności Shella i całego przemysłu paliw kopalnych.

#ShellMustFall
Zamknij