Polityka Prywatności i Plików Cookies Krytyki Politycznej (dalej: Polityka) dotyczy natury, zakresu i celu zbierania, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych, które wiążą się z odwiedzaniem naszych stron internetowych, korzystaniem ze sklepu internetowego, przekazywaniem darowizn, uczestnictwem w wydarzeniach, prowadzeniem korespondencji (elektronicznej i tradycyjnej) oraz innymi formami kontaktu.

Dla zapewnienia przejrzystości informacje zostały uporządkowane w podrozdziały, jednak są one nierozłączną częścią kompletnej Polityki, która jako całość stanowi pełną informację o przetwarzaniu danych osobowych.

Informacja o zmianie: Polityka Prywatności i Plików Cookies Krytyki Politycznej została opublikowana w obecnym brzmieniu dnia 09.02.2023

Polityka jest realizacją obowiązków, o których mowa w art. 13 i 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO).

Administrator Danych Osobowych i Inspektor Ochrony Danych

Administratorem Danych Osobowych (dalej: Administrator) jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, kontakt: [email protected]

W sprawach dotyczących danych osobowych prosimy o kontakt na adres email: [email protected]

Serwisy internetowe

Działanie serwisów

W celu umożliwienia prawidłowego funkcjonowania naszych serwisów internetowych przetwarzamy informacje dotyczące odwiedzających, które są niezbędne do utrzymania i zapewnienia bezpieczeństwa trwającej sesji oraz analizowania i ulepszania oferty portalu. Wykorzystujemy w tym celu niezbędne pliki cookies. Więcej informacji na temat działania plików cookies znajdziesz w sekcji „Pliki cookies”.

Optymalizacja strony i analityka sieciowa

W celu optymalizacji naszych serwisów zbieramy i wykorzystujemy dane pochodzące z sieciowych narzędzi działających w oparciu o informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies, takich jak Google Analytics, oferowanej przez Google Inc. („Google”). Google Analytics używa cookies, czyli plików tekstowych umieszczanych na komputerze, które pomagają serwisom analizować sposób, w jaki osoby z nich korzystają. Generowane przez plik cookie informacje dotyczące korzystania z serwisów (włączając w to adres IP) będą przesyłane i przechowywane przez Google na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google wykorzystuje te informacje i analizuje je, aby opracowywać dla operatorów stron raporty na temat aktywności związanych z ich stronami internetowymi.

Wykorzystujemy Microsoft Clarity, aby rejestrować sposób korzystania z naszej witryny i interakcji z nią za pomocą map cieplnych i odtwarzania sesji w celu ulepszania naszych produktów dziennikarskich. Dane dotyczące korzystania z witryny są gromadzone przy użyciu plików cookie oraz innych technologii śledzenia w celu określenia popularności treści i aktywności online. Używamy tych informacji do optymalizacji witryny. Dane i sesje są anonimizowane i w pełni maskowane. Więcej informacji na temat sposobu gromadzenia i wykorzystywania danych przez Microsoft można znaleźć w ochronie prywatności firmy Microsoft.

Analiza informacji dla celów marketingowych

Serwisy internetowe Krytyki Politycznej korzystają z narzędzi do automatyzacji działań marketingowych, które gromadzą i analizują informacje o aktywności osób korzystających z naszych serwisów.

Dane pozyskane w ten sposób są wykorzystywane do uzyskania informacji statystycznych na temat zainteresowania działalnością publicystyczną, wydawniczą i aktywistyczną Krytyki Politycznej oraz mogą służyć do optymalizowania kampanii informacyjnych i reklamowych naszej działalności.

Informacje na temat tego, jak zmienić ustawienia dotyczące gromadzenia danych przez narzędzia marketingowe, znajdują się w sekcji „Pliki cookies”.

Serwisy internetowe stron trzecich

Nasze serwisy mogą zawierać odsyłacze (linki) do zewnętrznych serwisów i stron internetowych zarządzanych przez innych administratorów. Nie odpowiadamy za polityki prywatności serwisów internetowych stron trzecich, w tym za gromadzenie i używanie Twoich danych osobowych przez operatorów takich serwisów, dlatego też zapoznaj się każdorazowo z polityką prywatności serwisu, który odwiedzasz.

Wtyczki społecznościowe

Nasze serwisy zawierają przyciski do udostępniania treści, które umożliwiają użytkownikowi dzielenie się odnośnikami ze stron Krytyki Politycznej za pośrednictwem portali Facebook, Twitter, Instagram.

Operatorem usługi udostępniania jest AddThis: https://www.oracle.com/legal/privacy/addthis-privacy-policy.html.

Pliki cookies

Pliki cookies dzielą się na cookies tymczasowe oraz cookies trwałe. Cookies tymczasowe to np. cookies sesji, które są na ogół używane wyłącznie do wykonywania transmisji lub do komunikacji za pośrednictwem elektronicznej sieci komunikacji, lub też w sytuacjach, gdy są niezbędne w celu świadczenia usług w wyraźny sposób zamówionych przez subskrybenta lub użytkownika. Pomagają one w skutecznym poruszaniu się po sieci internetowej, w śledzeniu przechodzenia ze strony na stronę, dzięki czemu nie jesteś pytana/pytany o informacje, których udzieliłaś/udzieliłeś podczas bieżącej sesji. Cookies tymczasowe są przechowywane w pamięci tymczasowej przeglądarki i są usuwane przy zamykaniu przeglądarki. Używanie plików cookies sesji nie wymaga wyraźnej zgody.

Cookies trwałe przechowują preferencje użytkownika dla obecnej wizyty i dla wizyt późniejszych. Zapisywane są w trwałej pamięci urządzenia (zazwyczaj jest to dysk twardy) i są wciąż ważne po restarcie przeglądarki. Cookies trwałe są często używane do śledzenia zachowania użytkownika i do promowania reklamy ukierunkowanej.

Cookies tymczasowe są ustawiane przez właściciela strony odpowiedzialnego za powiadamianie użytkownika strony o celu przetwarzania danych i za uzyskiwanie zgody użytkownika. Cookies osób trzecich są ustanawiane przez wtyczki osób trzecich i właściciel strony wraz z osobą trzecią są wspólnie odpowiedzialni za powiadamianie o celu zbierania danych i uzyskanie zgody użytkownika.

Serwisy Krytyki Politycznej korzystają z własnych cookies tylko dla celów poprawnego działania witryn internetowych i ich podstawowych funkcji (bezpieczeństwo, typografia, banery pop-up).

Serwisy Krytyki Politycznej korzystają z wtyczek osób trzecich, które mogą dostarczać pliki cookies osób trzecich (np. Google Analytics). Większość przeglądarek domyślnie automatycznie zezwala na stosowanie plików cookies, lecz również umożliwia kontrolę nad większością z nich, w tym ich akceptację i usuwanie. Informacje o kontrolowaniu plików cookies można uzyskać w konkretnej przeglądarce.

Wyłączanie plików cookies w twojej przeglądarce

W większości przypadków można tak skonfigurować przeglądarkę, żeby przy otrzymywaniu pliku cookie powiadamiała o tym użytkownika i umożliwiała akceptację lub odrzucenie pliku. Można również skonfigurować przeglądarkę tak, żeby całkowicie wyłączyć stosowanie plików cookies. Takie ustawienie może jednak sprawić, że podstawowe funkcjonalności naszych stron mogą nie działać.

Aby dowiedzieć się, jak zarządzać plikami cookies, w tym jak wyłączyć ich obsługę w Twojej prze-glądarce, możesz skorzystać z sekcji pomocy Twojej przeglądarki, dostępnej np. po wciśnięciu kla-wisza F1 w przeglądarce. Ponadto odpowiednie wskazówki znajdziesz na następujących podstro-nach, w zależności od przeglądarki, której używasz:

Pliki cookies

Nasze Serwisy stosują następujące rodzaje plików cookies:

1) „techniczne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu; pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;

2) pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu, w tym pliki Cloudflare oraz Google Analytics wykorzystywane przez spółkę Google, której Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego powierzyło przetwarzanie danych osobowych w celu zanonimizowanego prowadzenia analizy sposobu korzystania z serwisu przez użytkownika.

3) „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające kontrolowanie wyświetlania treści reklamowych pochodzących od Stowarzyszenia St. Brzozowskiego (np. pop-up banerów) na portalach do niego należących. Cookies te zanonimizowane, nie są pakietowane i nie są udostępniane żadnym podmiotom zewnętrznym.

Szczegółowe informacje o wykorzystywanych plikach cookies, zaufanych partnerach oraz okresie przechowywania plików cookies znajduje się w tabeli poniżej:

Plik cookies] Nazwa podmiotu zarządzającego kodem Charakterystyka Kategoria (rodzaj) plików cookie Czas przechowywania
_cfduid Cloudflare Służy do przyspieszenia czasu ładowania się strony oraz do pomijania ograniczeń związanych z bezpieczeństwem, bazujących na adresie IP użytkownika. Nie zawiera żadnych informacji identyfikujących użytkownika poza unikalnym numerem ID zapisanego pliku cookie. Pliki cookies stałe 1 rok
_ga Google Służy do analizy liczby użytkowników witryny w zanonimizowany sposób. Pliki cookies stałe 2 lata od daty utworzenia/ aktualizacji
_gid Google Służy do analizy poszczególnych sesji (odwiedzin). Pliki cookies trwałe 24 godziny
_gat Google Służy do ograniczenia liczby żądań gromadzenia danych (used to throttle the request rate). Pliki cookies trwałe 10 minut
_gcl_au Google Adsense Używany przez Google AdSense do eksperymentowania z wydajnością reklam w witrynach internetowych korzystających z ich usług. Pliki cookies trwałe 60 dni
_fbp Meta Używany przez Facebooka do dostarczania szeregu informacji reklamowych, takich jak np. licytacja w czasie rzeczywistym od zewnętrznych reklamodawców Pliki cookies trwałe 60 dni
ga-audiences Google AdWords Używany przez Google Ads w celu zaangażowania użytkowników, w oparciu o ich zachowania. Pliki cookies trwałe 30 minut

Podstawą prawną dla zbierania danych osobowych odczytywanych z plików „cookies” jest art. 6 ust. 1 lit. (f) RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji usprawiedliwionego interesu administratora danych. Celem takim jest dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z serwisu, jak również prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających stronę na potrzeby administratora strony. Użytkownikom serwisu przysługuje prawo do usunięcia danych uzyskanych za pośrednictwem plików „cookies”, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (organu nadzorczego).

Newsletter, treści informacyjne i marketingowe

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zapisem na newsletter lub wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji handlowych droga elektroniczną przy okazji uczestnictwa w wydarzeniu, przekazania darowizny lub wypełnienia formularza są przetwarzane w celu:

 • przesyłania drogą e-mailową wybranego przez Ciebie newslettera, który zawiera informacje na temat naszej działalności, a także treści reklamowe dotyczące naszych produktów – na podstawie umowy o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na subskrypcji newslettera zgodnie z Regulaminem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przesyłania drogą e-mailową innych wiadomości zawierających informacje na temat naszej działalności, a także treści reklamowe dotyczące naszych produktów – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • przekazywania innymi elektronicznymi kanałami komunikacji (np. telefon, sms, mms itp.) informacji handlowych w zakresie udzielonych przez Ciebie zgód – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • analizowania zainteresowania naszą działalnością oraz produktami w celu poprawy jakości naszej oferty oraz optymalizowania kampanii marketingowych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie danych zwrotnych uzyskanych na skutek naszych działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 • naszym współpracownicom/kom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. hosting strony internetowej, narzędzie do wysyłki newsletterów, wsparcie w analizie danych i optymalizacji kampanii reklamowych, dostarczanie narzędzi marketingowych) – na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania danych;
 • organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

 • Dane przetwarzane na podstawie umowy o świadczenie usługi subskrypcji newslettera będą przetwarzane przez okres trwania umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać aż do jej wycofania, którego możesz dokonać w każdej chwili (więcej informacji w zakładce „Twoje prawa”).
 • Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do realizacji tego celu, jednakże nie dłużej niż do złożenia przez Ciebie sprzeciwu (więcej informacji w zakładce „Twoje prawa”) lub na okres przewidziany przez środki, jakimi dane zostały zebrane (np. ograniczenia wynikające z wykorzystania konkretnych plików cookies).

Zakupy w sklepie internetowym

Twoje dane osobowe pozyskane w związku ze złożeniem, przyjęciem i realizacją zakupu za pomocą sklepu internetowego są przetwarzane w celu:

 • zawarcia i realizacji umowy kupna-sprzedaży zawieranej poprzez złożenie zamówienia w sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacji obowiązków wynikających z prawa podatkowego, które wymagają od nas przechowywania dokumentacji sprzedaży i transakcji finansowych – na podstawie obowiązku prawnego wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przesyłania drogą e-mailową wiadomości zawierających informacje na temat naszej działalności, a także treści reklamowe dotyczące naszych produktów – na podstawie uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • przekazywania innymi elektronicznymi kanałami komunikacji (np. telefon, sms, mms itp.) informacji handlowych w zakresie udzielonych przez Ciebie zgód – na podstawie uprzednio wyrażonej przez Ciebie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • analizowania zainteresowania naszą działalnością oraz produktami w celu poprawy jakości naszej oferty oraz optymalizowania kampanii marketingowych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie danych zwrotnych uzyskanych z aktywności w naszym sklepie internetowym (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • zabezpieczenia przed roszczeniami wynikającymi z zawartej umowy kupna-sprzedaży lub innymi czynnościami związanymi z korzystaniem ze sklepu internetowego (np. płatności online, składanie zamówienia) – na podstawie naszego uzasadnionego prawnie interesu polegającego na ochronie naszych praw (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 • naszym współpracownicom/kom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. księgowość, hosting strony internetowej, wsparcie w analizie danych i optymalizacji kampanii reklamowych, dostarczanie narzędzi marketingowych) – na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
 • podmiotom realizującym dostawy zakupionego towaru, w zależności od wybranej przez Ciebie opcji dostawy (poczta, firmy kurierskie);
 • organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

 • Dane przetwarzane na podstawie umowy kupna-sprzedaży zawartej za pośrednictwem sklepu internetowego będziemy przetwarzać do czasu realizacji umowy.
 • Dane przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpił zakup w przypadku realizacji obowiązku wynikającego z prawa podatkowego;
 • Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie przed roszczeniami będziemy przetwarzać do czasu wygaśnięcia roszczeń (w zależności od rodzaju roszczenia);
 • Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać aż do jej wycofania, którego możesz dokonać w każdej chwili (więcej informacji w sekcji „Twoje prawa”).
 • Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie marketingowej będą przetwarzane aż do realizacji tego celu, jednakże nie dłużej niż do złożenia przez Ciebie sprzeciwu (więcej informacji w zakładce „Twoje prawa”) lub na okres przewidziany przez środki, jakimi dane zostały zebrane (np. ograniczenia wynikające z wykorzystania konkretnych plików cookies).

Darowizny

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z przekazaniem darowizny będą przetwarzane:

 • w związku z zawarciem i realizacją umowy darowizny poprzez dokonaną wpłatę na wskazany rachunek bankowy na podstawie Regulaminu Darowizn (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • w celu realizacji ciążącego na nas obowiązku prawnego wynikającego z prawa podatkowego i innych przepisów zobowiązujących do prowadzenia księgowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • analizowania zainteresowania naszą działalnością w celu poprawy jakości naszej aktywności oraz optymalizowania kampanii marketingowych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie danych zwrotnych uzyskanych na skutek naszych działań (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 • naszym współpracownicom/kom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie prawne, usługi księgowe, wsparcie w analizie danych i optymalizacji kampanii reklamowych, dostarczanie narzędzi marketingowych) – na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
 • organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

 • Dane przetwarzane na podstawie darowizny będą przetwarzane przez okres trwania umowy na zasadach określonych w Regulaminie.
 • Dane przetwarzane na podstawie obowiązku prawnego będziemy przetwarzać przez okres wymagany przepisami prawa – 5 lat od końca roku rozliczeniowego, w którym nastąpiła płatność w przypadku realizacji obowiązku wynikającego z prawa podatkowego;
 • Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do realizacji tego celu, jednakże nie dłużej niż do złożenia przez Ciebie sprzeciwu lub na okres przewidziany przez środki, jakimi dane zostały zebrane (np. ograniczenia wynikające z wykorzystania konkretnych plików cookies).

Kontakt (email, formularze elektroniczne, listy tradycyjne) 

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z wypełnieniem formularza kontaktowego, skierowanym do nas pismem, zapytaniem, żądaniem, zarówno ustnie, pisemnie jak i poprzez adres e-mail, a także dane przetwarzane w związku z prowadzonymi rozmowami, istniejącą współpracą lub inną wymianą zdań są przetwarzane w celu:

 • utrzymania kontaktu i odpowiedzi na skierowane pismo/wniosek/zapytanie/żądanie – na podstawie Twojej zgody wyrażonej poprzez podanie danych w treści pisma/wniosku/zapytania/żądania (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • archiwizacji przeprowadzonych rozmów i zarządzania nawiązanymi kontaktami – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na prowadzeniu sprawnej i przejrzystej komunikacji (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie przed roszczeniami podmiotów i osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 • naszym współpracownicom/kom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. dostarczenie przestrzeni pamięciowej, narzędzi komunikacyjnych, wsparcia prawnego) – na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
 • organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

 • Dane przetwarzane na podstawie zgody będziemy przetwarzać aż do jej wycofania, którego możesz dokonać w każdej chwili (więcej informacji w zakładce „Twoje prawa”).
 • W przypadku danych przetwarzanych na podstawie naszego uzasadnionego interesu – przez okres 3 lat od ostatniego kontaktu lub do momentu złożenia przez Ciebie sprzeciwu (więcej informacji w zakładce „Twoje prawa”).

Social media

Kiedy obserwujesz, pozostawiasz komentarze, prowadzisz rozmowę w prywatnych wiadomościach lub w inny sposób wchodzisz w interakcję z naszymi profilami prowadzonymi na różnych serwisach społecznościowych, stajemy się administratorem Twoich danych osobowych widocznych dla nas zgodnie z regulaminem danej platformy społecznościowej.

Przetwarzamy Twoje dane osobowe, których używasz zgodnie z zasadami prywatności ustalonymi przez serwis, na którym masz konto. Mogą to być m. in. imię i nazwisko, data urodzenia, zdjęcie, informacje o miejscu zamieszkania i wykonywanej pracy oraz inne przypisane do Twojego konta, a także wszelkie dane osobowe, które dobrowolnie upubliczniasz na określonej platformie społecznościowej lub przekażesz nam w prywatnej wiadomości.

Twoje dane przetwarzane są w celu:

 • prowadzenia przeze nas konta w serwisie społecznościowym zgodnie z regulaminem i polityką prywatności danego serwisu, w tym w celu wchodzenia w interakcje z innymi użytkowniczkami/użytkownikami serwisu – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na efektywnym prowadzeniu profilu społecznościowego i zarządzania siecią kontaktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • obrony przed roszczeniami i dochodzenia swoich praw – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na ochronie przed roszczeniami podmiotów i osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 • naszym współpracownicom/kom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. wsparcie prawne) – na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
 • organom uprawnionym do żądania dostępu do danych jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

 • Dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie poprzez kliknięcie „nie lubię”, cofnięcie polubienia wpisu lub usunięcie komentarza do wpisu lub poprzez kontakt z nami na adres [email protected]

Portale społecznościowe mają własne polityki prywatności, regulaminy i zasady przetwarzania danych, które wiążą ich użytkowników i do których przestrzegania jesteśmy zobowiązani tak samo jak każdy inny użytkownik. Jeśli posiadasz konto w takim portalu przetwarzanie Twoich danych osobowych także podlega regulaminom i politykom ustalonym przez administratora platformy, który m. in. może decydować o sposobie korzystania z przysługujących Tobie w ich ramach uprawnień.

Wydarzenie online, webinarium, konferencja

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z rejestracją na wydarzenie online, webinarium lub konferencję, poprzez wypełnienie formularza, będą przetwarzane w następujących celach:

 • organizacja wydarzenia zgodnie z zaakceptowanym regulaminem – na podstawie umowy zawartej z chwilą akceptacji regulaminu (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • bieżący kontakt związany z wydarzeniem, ewentualna korespondencja w zakresie skarg, uwag, wniosków i reklamacji, także w celu dochodzenia lub obrony przed roszczeniami – na podstawie prawnie uzasadnionego interesu organizatora/ów wydarzenia polegającego na sprawnym zorganizowaniu wydarzenia i ochronie przed roszczeniami podmiotów i osób trzecich (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • przesyłania drogą e-mailową newslettera lub innych wiadomości zawierających informacje na temat naszej działalności, a także treści reklamowe dotyczące naszych produktów w zakresie udzielonej przez Ciebie zgody – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • przekazywania innymi elektronicznymi kanałami komunikacji (np. telefon, sms, mms itp.) informacji handlowych w zakresie udzielonych przez Ciebie zgód – na podstawie Twojej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • analizowania zainteresowania naszą działalnością, produktami i usługami w celu poprawy jakości naszej oferty oraz optymalizowania kampanii marketingowych – na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu polegającego na analizie danych zwrotnych uzyskanych na skutek naszych działań marketingowych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Twoje dane osobowe mogą być powierzone do przetwarzania lub udostępnione:

 • naszym współpracownicom/kom oraz podmiotom zewnętrznym wykonującym dla nas określone usługi (np. dostarczenie narzędzia do organizacji wydarzenia) – na podstawie odpowiednich upoważnień lub umów powierzenia przetwarzania;
 • partnerom i współorganizatorom wydarzenia na podstawie i w zakresie zaakceptowanego wcześniej regulaminu wydarzenia.
 • organom uprawnionym do żądania dostępu do danych, jeśli na podstawie orzeczenia lub decyzji uprawnionego organu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa będziemy zobowiązani je udostępnić.

Czas przez jaki będziemy przetwarzać Twoje dane (retencja danych):

 • Dane przetwarzane na podstawie Twojej zgody będziemy przetwarzać aż do jej wycofania, którego możesz dokonać w każdej chwili (więcej informacji w zakładce „Twoje prawa”).
 • Dane przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu będą przetwarzane aż do realizacji tego celu, jednakże nie dłużej niż do złożenia przez Ciebie sprzeciwu (więcej informacji w zakładce „Twoje prawa”)

Twoje prawa

Ponieważ przetwarzamy Twoje dane osobowe masz prawo do:

 • żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Twojej osoby, w tym informacji na temat ich przetwarzania (art. 15 RODO);
 • sprostowania lub uzupełnienia danych, jeśli są nieprawidłowe lub niekompletne (art. 16 RODO);
 • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianą/zapomnianym), w przypadku, gdy nie ma podstaw do ich przetwarzania lub wycofano zgodę na ich przetwarzanie (art. 17 RODO);
 • żądania ograniczenia przetwarzania w przypadku, gdy są one nieprawidłowe, niepotrzebne, przetwarzane bez podstawy prawnej lub z złożono sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie uzasadnionego interesu administratora (art. 18 RODO);
 • otrzymania i przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, w przypadku danych dostarczonych administratorowi i przetwarzanych na podstawie zgody (art. 20 RODO);
 • Masz prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych opartego na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). W takiej sytuacji nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych w tych celach, chyba że będą istniały ważne prawnie uzasadnione podstawy do takiego przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub będą istniały podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Masz również prawo do wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, w sytuacji, gdy Twoje dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego – w takim wypadku nie będziemy przetwarzać Twoich danych osobowych do takich celów.
 • Masz prawo do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania Twoich danych, którego dokonano na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem.
 • Masz ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku uznania, że przetwarzanie Twoich danych osobowych narusza przepisy RODO. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO) z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można skontaktować się:
 • listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • przy pomocy elektronicznej skrzynki podawczej, która dostępna jest na stronie https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 • telefonicznie: 22 531 03 00, Infolinia: 606-950-000.

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw skontaktuj się z nami pod adresem email [email protected] lub listownie na nasz adres – Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa

Dzielenie się danymi i transfer danych

Niektóre z narzędzi z których korzystamy w naszej działalności (np. Google Analytics, Salesforce, Gmail, Facebook, Cloudflare) dostarczane są przez operatorów wykorzystujących technologią chmurową zapewnianą przez podmioty mające siedziby w USA, a co za tym idzie w ramach tych usług może następować transfer danych do USA.

Nie sprzedajemy, nie przekazujemy, nie wymieniamy się, ani nie uwspólniamy Twoich danych osobowych poza sytuacjami gdy jest to niezbędne z punktu widzenia prowadzenia naszej działalności (np. powierzanie danych księgowości celem dokonania stosownych zapisów księgowych czy też przetwarzanie danych za pośrednictwem usług chmurowych lub też w przypadku gdy takich danych zażąda podmiot uprawniony na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, ponieważ w pewnych okolicznościach informacje osobowe mogą zostać ujawnione organom rządowym na potrzeby postępowań sądowych, wydania nakazu sądowego lub procesu).

Bez względu na cele i sposoby przekazywania danych transfer będzie oparty zawsze na podstawie i w granicach określonych przez Rozdział V RODO przewidujący konieczność zastosowania określonych środków dla zapewnienia bezpieczeństwa danych transferowanych.

Zmiany niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies

Zastrzegamy sobie prawo zmiany przedstawionej Polityki Prywatności i Polityki Cookies poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności i Polityka Cookies ukaże się na stronie w nowej wersji z nową datą.

W przypadku zmiany Polityki Prywatności i Plików Cookies wymagającej spełnienia obowiązku informacyjnego, zgodnie z prawem o ochronie danych osobowych, będziemy Cię informować bezpośrednio o takiej zmianie poprzez korespondencję tradycyjną lub elektroniczną lub wyświetlając ogłoszenie przy wejściu na stronę internetową lub w inny sposób zapewniający jak najłatwiejszy dostęp do tych informacji.

Jeżeli zmiana będzie wymagała ponownego zebrania od Ciebie właściwych zgód na przetwarzanie danych osobowych, to będziemy ponownie prosić Cię o udzielenie takiej zgody.

Aktualna Polityka Prywatności i Plików Cookies: wersja 1.0 opublikowana 09/02/2023

Zamknij