Krzysztof Katkowski

Krzysztof Katkowski

Student MISH UW, aktywista

Publicysta i aktywista związany z „Krytyką Polityczną” i Stowarzyszeniem „Nigdy Więcej”. Studiuje prawo i socjologię w ramach MISH UW. Współzałożyciel Otwartego Uniwersytetu imienia Karola Modzelewskiego.
Fot. IKM w Gdańsku/Flickr.com

Lektury do śmietnika

Polski kanon lektur jest archaiczny aż do bólu, a duża jego część nadaje się raczej na lekcje historii niż języka polskiego.

Zamknij