Przemysław Sadura

Przemysław Sadura

Socjolog, członek zespołu Krytyki Politycznej

Doktor habilitowany. Socjolog i publicysta. Wykładowca na Wydziale Socjologii UW. Kurator merytoryczny Instytutu Studiów Zaawansowanych Krytyki Politycznej. Założyciel Fundacji Pole Dialogu. Bada relacje między państwem i społeczeństwem w obszarach funkcjonowania różnych polityk publicznych. Autor książki „Państwo, szkoła, klasy”. Współautor (ze Sławomirem Sierakowskim) badania „Polityczny cynizm Polaków”.
Zamknij