Robert Skidelsky

Robert Skidelsky

Ekonomista, członek brytyjskiej Izby Lordów

Członek brytyjskiej Izby Lordów, emerytowany profesor ekonomii politycznej Uniwersytetu Warwick.

Dobre życie po pracy

Maszyny zastępujące pracę człowieka miały nas uczynić wolnymi ludźmi. Dziś mówi się nam, że zrobią z nas tylko bezrobotnych nędzarzy.

Zamknij