Bliski Wschód

Bliskowschodnia puszka Pandory

Ukrywanie wielomiliardowych majątków razi zawsze, ale szczególnie tam, gdzie nawarstwiają się kryzysy i większość mieszkańców żyje w skrajnej biedzie.

Jakub Katulski

Hezbollah zastępuje państwo

Liban to dziś państwo upadłe, które zmaga się z jednym z najpoważniejszych współczesnych kryzysów humanitarnych.

Jakub Katulski
Zamknij