rolnictwo

Kiedy rolnicy głodują

Większości robotników rolnych na świecie nie jest dane upomnieć się o swoje prawa.

Hilal Elver
Melissa Shapiro

Rolna doktryna szoku

Drobni rolnicy są częścią globalnego agrobiznesu, który najchętniej przerobiłby ich na paszę.

Wojciech Wojciechowski
Zamknij