Białystok

Co z tym Białymstokiem?

Z Białymstokiem jest jak z Kansas – stanowi tylko pewien szczególny przypadek ilustrujący schorzenia znacznie ogólniejszej natury, co najmniej ogólnopolskiej, a właściwie już europejskiej i światowej.

Małgorzata Kowalska

Matka Feministka w Białymstoku

Dziew/czyny zapraszają do Kawiarni Spółdzielnia za spotkanie z Agnieszką Graff

Krytyka Polityczna

Spotkanie z filozofią

Dyskusja z udziałem prof. Małgorzaty Kowalskiej (KP). Wydarzenie towarzyszy wystawie “Punkt bez JA”.

Krytyka Polityczna
Zamknij