Miasto

Co nam mówi margines społeczny?

Otwarty wykład prof. dr hab. Zbigniewa Galora poświęcony badaniom współczesnego społeczeństwa. 19 stycznia, godz. 18.00, pl. Uniwersytecki 1, Aula

Otwarty wykład prof. dr hab. Zbigniewa Galora poświęcony badaniom współczesnego społeczeństwa poprzez badanie jego marginesu społecznego.

19 stycznia, czwartek, godz. 18.00, Plac Uniwersytecki 1, I piętro, Aula

Podczas wykłądu przedstawione zostaną niektóre zasadnicze kontrowersje teoretyczne dotyczące zarówno sensu wyróżniania marginesu społecznego, jak i stosowanych w tym celu kryteriów np. lumpenwłasności, a także zagadnienie wielości marginesów społecznych. Zaprezentowane będą również, w świetle niektórych cząstkowych wyników badania poznańskiego, wybrane problemy marginalizacji i wykluczenia społecznego widziane w świetle zmian struktury i dynamiki marginesu społecznego.

Zbigniew Galor – socjolog, dr hab., profesor nadzwyczajny w Katedrze Socjologii Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się wokół rozwoju społecznego traktowanego w związku ze zjawiskami społecznie i gospodarczo negatywnymi – „szarą strefą”, „patologią społeczną” marginesem społecznym, wykluczeniem społecznym; a także z: własnością (lumpenwłasnością, własnością spółdzielczą), polityką społeczną, migracjami społecznymi, pracą, osobowością, systemami LETS. Kierował pierwszymi po 1989 w Wielkopolsce badaniami socjologicznymi nad bezrobociem; był konsultantem naukowym Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej (ROPS) w Poznaniu. Zajmuje się także europeistyką oraz esperantologią.

Organizatorzy: Klub Krytyki Politycznej w Białymstoku oraz Polskie Towarzystwo Socjologiczne Oddział w Białymstoku

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij