Galopujący Major

Galopujący Major

Komentator Krytyki Politycznej

Bloger, komentator życia politycznego, współpracownik Krytyki Politycznej. Autor książki „Pancerna brzoza. Słownik prawicowej polszczyzny”, która ukazała się nakładem Wydawnictwa Krytyki Politycznej.

Frajerstwo zamiast przywództwa

Coraz więcej obywateli czuje się jak frajerzy, którym rząd opowiada o zagrożeniu, kompletnie nie przestrzegając własnych zaleceń.

Zamknij