Kraj

Solidarni w obronie naszych praw i wolności

Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych w pełni solidaryzujemy się z protestującymi w obronie praw kobiet. Ich protest jest wyrazem walki o godność i prawa podstawowe wszystkich osób. Wyrażamy uznanie dla determinacji i cywilnej odwagi uczestniczek i uczestników protestów.

Oświadczenie organizacji społecznych w sprawie aktualnego kryzysu społecznego

My, przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych, stanowczo sprzeciwiamy się działaniom władz, które prowokują napięcia społeczne i prowadzą do ich eskalacji. Polki i Polacy w całym kraju odpowiedzieli masowymi protestami na ograniczenie podstawowych praw kobiet wynikające z orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego Julii Przyłębskiej z 22 października 2020 r. Bezprecedensowa mobilizacja, zwłaszcza ludzi młodych, jest w pełni zrozumiałym wyrazem sprzeciwu. Zupełnie niezrozumiała jest reakcja władz na ten głos gniewu. Odmawianie uznania podmiotowości protestujących, pogarda dla ich argumentów i racji, jawne grożenie przemocą państwową i wezwanie prezesa partii rządzącej, wicepremiera rządu odpowiedzialnego za sprawy bezpieczeństwa, do przemocy pozapaństwowej wywołują olbrzymi niepokój i zdecydowany sprzeciw.

„Wasze kaplice, nasze macice” [zdjęcia]

Uważamy, że odpowiedzialność za destabilizację sytuacji w państwie oraz za wynikające z niej zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa publicznego ponoszą rządzący, którzy instrumentalnie wykorzystują instytucje państwowe oraz sytuację pogłębiającego się kryzysu epidemicznego w celach politycznych, wbrew interesowi publicznemu, prowokując protesty społeczne i wychodzenie ludzi na ulicę.

Jako przedstawicielki i przedstawiciele organizacji społecznych w pełni solidaryzujemy się z protestującymi w obronie praw kobiet. Ich protest jest wyrazem walki o godność i podstawowe prawa wszystkich osób. Wyrażamy uznanie dla determinacji i cywilnej odwagi uczestniczek i uczestników protestów, którzy korzystając z prawa do obywatelskiego sprzeciwu, występują w obronie wolności nas wszystkich.

„Trzeba było nas nie wkurwiać” słychać dziś w całej Polsce

Jako obywatelki i obywatele, a także jako działaczki i działacze organizacji społecznych, wspierać będziemy protestujących dostępnymi nam środkami w ramach naszych kompetencji i możliwości. Deklarujemy m.in. pomoc prawną, udział w postępowaniach litygacyjnych, wsparcie w odwołaniu się do międzynarodowych instytucji chroniących zdrowie i prawa obywatelskie, a także świadczenie pomocy dla kobiet, których prawa są łamane.

Sieć organizacji społecznych na rzecz Polski obywatelskiej

1. Archiwum Osiatyńskiego
2. Centrum Praw Kobiet
3. Forum Darczyńców w Polsce
4. Forum Obywatelskiego Rozwoju
5. Fundacja Autonomia
6. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
7. Fundacja EduTank
8. Fundacja Feminoteka
9. Fundacja im. Stefana Batorego
10. Fundacja Kultury Chrześcijańskiej Znak
11. Fundacja Liberté!
12. Fundacja Miasto Obywatelskie Lubartów
13. Fundacja Panoptykon
14. Fundacja Pole Dialogu
15. Fundacja na rzecz Collegium Polonicum
16. Fundacja SaveOneChild
17. Fundacja W Stronę Dialogu
18. Fundacja Szkoła z Klasą
19. Fundacja im. Roberta Schumana
20. Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
21. Greenpeace Polska
22. Helsińska Fundacja Praw Człowieka
23. Inicjatywa Wolne Sądy
24. Instytut Spraw Publicznych
25. Instytut Zdrowia i Hortiterapii
26. Kamiliańska Misja Pomocy Społecznej
27. Kampania przeciw Homofobii
28. Kobiety Filmu
29. Komitet Obrony Demokracji
30. Krytyka Polityczna
31. Obywatele dla Edukacji
32. Obywatele Kultury
33. Obywatele RP
34. Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, Instytut Psychologii Zdrowia PTP
35. Polskie Stowarzyszenie Sprawiedliwego Handlu
36. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego
37. Projekt: Polska
38. Razem dla Konarzewa
39. Sieć Obywatelska Watchdog Polska
40. Społeczny Instytut Wydawniczy Znak
41. Stowarzyszenie Amnesty International
42. Stowarzyszenie Dialog Społeczny
43. Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
44. Stowarzyszenie Klon/Jawor
45. Stowarzyszenie Kulturalne KOSTROMA
46. Stowarzyszenie Państwomiasto
47. Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”
48. Stowarzyszenie Zielone Dzieci
49. Wiosna bez Barier

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij