Regulamin przekazywania darowizn

Strona internetowa www.krytykapolityczna.pl jest administrowana przez Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa, NIP 701-000- 25-99, KRS 0000242083. Serwis umożliwia dokonywanie płatności online na rzecz Stowarzyszenia w celu wsparcia jego działalności statutowej.

Przekazywanie darowizn

1. Darowizny wykorzystane będą jedynie na działania zgodne z naszymi celami statutowymi

2. Użytkownik/czka strony internetowej może zdecydować się na przekazanie darowizny jednorazowej lub cyklicznej

2.1. Płatność jednorazowa – umożliwia przekazanie jednorazowej zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia

2.2. Płatność cykliczna – umożliwia regularne, comiesięczne przekazywanie zadeklarowanej kwoty pieniężnej na rzecz Stowarzyszenia przez czas nieokreślony, do czasu dokonania rezygnacji.

3. Darowizny są obsługiwane przez operatorów płatności:

  • firmę Payu, z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182, 60-166, NIP 779-23-08-495
  • firmę PayPal (Europe) S.àr.l. & Cie, S.C.A z siedzibą pod adresem L-1150 w Luksemburgu
  • firmę Dotpay, ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków, NIP 634-26-61-860

4. Użytkownik/czka może wpłacić jedną z kwot sugerowanych na stronie lub dowolną podaną przez siebie kwotę

5. Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego nie przechowuje danych karty kredytowej lub debetowej darczyńcy. Dane te przechowuje Operator płatności.

6. Operator płatności, pośredniczący w dokonaniu płatności, udostępnia narzędzia Token (wirtualny identyfikator karty) umożliwiający przypisanie do indywidualnego Darczyńcy unikalnego identyfikatora, za pomocą którego ten Darczyńca dokonuje płatności cyklicznych na rzecz Stowarzyszenia. Zwracany podczas płatności Token zawiera zaszyfrowany przez Operatora płatności internetowych, maskowany numer karty oraz datę jej ważności, dzięki czemu Stowarzyszenie nie otrzymuje i nie przetwarza danych w postaci pełnego numeru karty płatniczej.

7. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminu dostępne na stronie: Payu https://www.payu.pl/regulaminy, PayPal https://www.paypal.com/pl, Dotpay http://www.dotpay.pl/pliki/regulaminy/dotpay_regulamin_dokonywania_wplat_20111116.pdf)

Rezygnacja z przekazania darowizny

1. Darczyńca może w dowolnym momencie zrezygnować z dokonywania płatności cyklicznych. W tym celu należy:

1.1. Kliknąć w odnośnik w e-mailu potwierdzającym przekazanie darowizny, który jest wysyłany co miesiąc

lub

1.2 . Wysłać maila na adres [email protected] W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Rezygnacja z darowizny”.

lub

1.3. Skontaktować się z biurem Stowarzyszenia dzwoniąc na numer (+48 22) 505 66 90

2. Darczyńca ma prawo zażądać zwrotu przekazanej darowizny w terminie 7 dni od jej wpłacenia. W celu uzyskania zwrotu należy napisać na adres [email protected] lub zadzwonić na numer (+48 22) 505 66 90. W tytule maila prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz umieszczenia słów „Rezygnacja z darowizny”. Darowizna zostanie zwrócona maksymalnie w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia rezygnacji.

Bezpieczeństwo wpłat

Chronimy Twoje wpłaty przy pomocy bezpiecznego certyfikatu SSL. Dzięki niemu wszystkie przesyłane informacje są zaszyfrowane. W celu zrealizowania płatności korzystamy z bezpiecznych operatorów płatności PayU, PayPal oraz Dotpay.

Dane osobowe

Wpłacając darowiznę wyrażasz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzebę obsługi płatności. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu obsługi dokonywanych wpłat i we własnym celu marketingowym (podstawa przetwarzania danych to wykonywanie obowiązków wynikających z przepisów o rachunkowości oraz realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci promowania naszych kampanii fundraisingowych, produktów i usług). Twoje dane będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku, w którym dokonałeś wpłaty (realizacja przepisów o rachunkowości), a następnie do czasu ew. zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Informujemy, że administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie im. Stanisława Brzozowskiego, ul. Jasna 10, lokal 3, 00-013 Warszawa.