Kultura

Ramię w ramię!

Od ostatniego lata nowe ruchy społeczne spotykają się ze „starymi” organizacjami. Do tej pory rzadko ze sobą współgrały. Teraz - połączeni wspólnymi celami - powinniśmy działać wspólnie. List do ruchu Occupy i organizacji politycznych podpisany przez kolektyw ESC (Włochy), Occupy Genewa (Szwajcaria) i Krytykę Polityczną.

List do ruchu Occupy i organizacji politycznych podpisany przez kolektyw
ESC (Włochy), Occupy Genewa (Szwajcaria) i Krytykę Polityczną.

Od ostatniego lata ruchy przeciw nierównościom ekonomicznym i współczesnym formom demokracji przedstawicielskiej (niezdolnej już dłużej efektywnie realizować wolę obywateli) zyskały nową dynamikę. Oburzeni, ruch Occupy, jak i wiele innych inicjatyw aktywnych na przestrzeni ostatniego roku przejęli kontrolę nad publicznymi placami i ulicami w wielu miastach na całym świecie, domagając się większego udziału obywateli w procesie podejmowania decyzji politycznych, wzmocnienia procedur demokracji bezpośredniej, które są w stanie oddziaływać również na procesy ekonomiczne i przeciwdziałać pogłębianiu się podziałów społeczno-ekonomicznych.

W swoich działaniach na światową skalę, związanych z problemami relacji międzyludzkich, więzi społecznych i procedur demokratycznych, nowe ruchy społeczne spotykają się ze „starymi”, bardziej zinstytucjonalizowanymi organizacjami walczącymi o realizację podobnych celów w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego życia. Do tej pory te dwie odrębne dynamiki – nowych ruchów społecznych i instytucji politycznych – rzadko ze sobą współgrały i wzajemnie wzmacniały. Uważamy, że, połączeni wspólnymi celami i podobną wizją sprawiedliwego i równego społeczeństwa, powinniśmy działać wspólnie. Ramię w ramię!

Przedstawiciele Krytyki Politycznej z Polski i Ukrainy, szwajcarscy aktywiści z ruchu Occupy Genewa oraz członkowie włoskiego kolektywu ESC spotkali się w Rzymie w dniach 23–24 marca. Spędziliśmy ze sobą dwa dni, poznając się, wymieniając doświadczeniami dotyczącymi działania Ruchu i naszych organizacji, dzieląc opiniami na temat mechanizmów rządzących rzeczywistością. Przedyskutowaliśmy podobieństwa i różnice między naszymi organizacjami. By podzielić się know-how na temat organizowania akcji politycznych, zaimprowizowaliśmy pod ambasadą Ukrainy w Rzymie protest przeciw przypadkom cenzury, jakie ostatnio miały miejsce na Ukrainie. Co najważniejsze – zbudowaliśmy silne więzi, opierające się na wzajemnym zrozumieniu i chęci współpracy w przyszłości.

W trakcie spotkania doszliśmy do wniosku, że brak zrozumienia między aktywistami i aktywistkami ruchów Occupy a różnymi bardziej zinstytucjonalizowanymi organizacjami często wynika z braku bezpośrednich kontaktów. Inne obawy – wynikające często z różnic w metodach politycznej walki – mogą być łatwo przezwyciężone przez wzajemne kontakty i wspólną pracę. Aktywiści politycznych organizacji mogliby włączyć się w działania ruchu Occupy, biorąc udział w jego zgromadzeniach, obozach, naradach. Z drugiej strony osoby aktywne w ruchach Occupy mogłyby wesprzeć działania szeregu organizacji politycznych, służąc im swoim doświadczeniem.

My – Krytyka Polityczna, ESC, Occupy Genewa – wzywamy zarówno przedstawicieli ruchów Occupy, jak i polityczne organizacje o bardziej zinstytucjonalizowanych formach do podjęcia wysiłku na rzecz efektywnej współpracy, umożliwiającej połączenie obu typów działania, by zwiększyć skuteczność walki o wspólne nam wszystkim cele. Uważamy, że to, co wydarzyło się między nami w Rzymie, dowodzi możliwości połączenia dynamiki ruchów Occupy i politycznych organizacji, które razem mogą się okazać niezwyciężoną siłą w walce przeciw nierównościom społecznym i brakowi reprezentacji, których wszyscy dziś doświadczamy.

Tłum. Jakub Majmurek

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij