Kultura

Domagamy się ustawy teatralnej!

Będziemy monitorować wszelkie decyzje władz samorządowych oraz rządu dotyczące polskich teatrów - oświadczyli sygnatariusze listu Teatr nie jest produktem. Ustawa teatralna opracowana przez Ministerstwo Kultury wraz z ludźmi teatru, jasne procedury i zapewnienie teatrom publicznym środków na działalność to najważniejsze postulaty, które przedstawiono w poniedziałek podczas konferencji prasowej.

Podczas konferencji prasowej w Cafe Kulturalna sygnatariusze listu Teatr nie jest produktem/widz nie jest klientem przedstawili swoje postulaty. Jacek Poniedziałek przeczytał wspólne oświadczenie:

 

Jako sygnatariusze listu „Teatr nie jest produktem/widz nie jest klientem" dziękujemy wszystkim, którzy poparli ten apel. Są wśród nas aktorzy i reżyserzy, dramaturdzy i scenografowie,  pracownicy techniczni i administracyjni, dyrektorzy teatrów, muzycy i tancerze, teatrolodzy, krytycy i widzowie. Ludzie teatru.

Zbieranie podpisów trwa. W ciągu najbliższych tygodni zorganizujemy otwarte spotkanie poświęcone najważniejszym problemom polskiego teatru. Liczymy na dalsze wsparcie publiczności i środowiska teatralnego. Zapraszamy wszystkich do wspólnej pracy.

1. Od władzy publicznej domagamy się przejrzystych regulacji prawnych dotyczących teatru. Powinna temu służyć ustawa teatralna. Domagamy się, aby Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczęło niezwłocznie pracę nad taką ustawą, wspólnie z ludźmi teatru.

2. Żądamy od władz samorządowych wprowadzenia jasnych procedur dotyczących funkcjonowania teatrów, w tym jawności procesów powoływania dyrektorów, przejrzystości działań w powoływaniu ekspertów oraz komisji konkursowych i upubliczniania przebiegu ich prac. Nie zgadzamy się na niekompetencję i decyzje personalne motywowane politycznie i towarzysko.

3. Domagamy się realizacji zapisów ustawowych o finansowaniu teatrów publicznych, zapewnienia im środków na działalność programową i utrzymanie obiektów. Skrajne niedofinansowanie polskich teatrów uniemożliwia widzom realizację ich elementarnych potrzeb kulturalnych.


Będziemy monitorować wszelkie decyzje władz samorządowych oraz rządu dotyczące polskich teatrów. Mamy nadzieję, że dzięki naszym wspólnym działaniom uda się zatrzymać degradację teatru publicznego.

 

 

Monika Strzępka i Weronika Szczawińska przedstawiły przykłady złych praktyk w zarządzaniu teatrami publicznymi:

 


1. Rzeszów: żądamy wycofania decyzji prezydenta Tadeusza Ferenca o powołaniu dyrektor Teatru Maska – będącej zarazem przewodniczą sejmiku podkarpackiego.

2. Opole: domagamy się przywrócenia finansowania Festiwalu Klasyki Polskiej, jednej z najstarszych i najważniejszych imprez teatralnych w Polsce.

3. Dolny Śląsk: żądamy ostatecznego wycofania się Urzędu Marszałkowskiego z pomysłu zastąpienia dyrektorów naczelnych teatrów menadżerami

4. Warszawa: domagamy się – zgodnie z uchwalonym przez Radę Miasta Programem Rozwoju Kultury – rozpisania konkursu na stanowisko dyrektora Biura Kultury m. st. Warszawy.

5. Wszystkie samorządy w Polsce: żądamy przeprowadzania konkursów na stanowiska kierowników jednostek odpowiedzialnych za organizację życia kulturalnego i uwzględniania w nich głosu środowisk twórczych – we wszystkich urzędach marszałkowskich i miejskich. Zadaniem urzędników jest organizowanie działalności instytucji kultury , a nie wyrażanie – z perspektywy funkcjonariusza publicznego – opinii o pracy artystów, jak miało to miejsce ostatnio w Bydgoszczy czy Warszawie.

 

List Teatr nie jest produktem / widz nie jest klientem  podpisało ponad 3 tysiące osób, wśród nich:  Anna Augustynowicz, Stanisława Celińska, Andrzej Chyra, Magdalena Cielecka, Izabela Cywińska, Paweł Demirski, Marcin Dorociński, Łukasz Drewniak, Krzysztof Garbaczewski, Krzysztof Globisz, Jacek Głomb, Mikołaj Grabowski, Agnieszka Holland, Grzegorz Jarzyna, Jan Klata, Wiesław Komasa, Maja Komorowska, Jacek Kopciński, Henryka Krzywonos-Strycharska, Zofia Kucówna, Marcin Liber, Krystian Lupa, Paweł Łysak, Krzysztof Mieszkowski, Paweł Miśkiewicz, Grzegorz Niziołek, Maciej Nowak, Paweł Passini, Roman Pawłowski, Jan Peszek, Jacek Poniedziałek, Radek Rychcik, Jacek Sieradzki, Anna Smolar, Monika Strzępka, Maciej Stuhr, Jerzy Trela, Mariusz Treliński, Andrzej Wajda, Krzysztof Warlikowski, Paweł Wodziński, Barbara Wysocka, Krystyna Zachwatowicz, Michał Zadara, Adam Zagajewski.

 

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij