Gospodarka, Nauka

Dość już tej pracy. Pora się w życiu zabawić

koty-impreza

Mimo postępów w automatyzacji i robotyzacji pracy my wciąż pracujemy coraz więcej. Dlaczego? A gdyby tak przestać?

W 1930 roku brytyjski ekonomista John Maynard Keynes przewidywał, że pod koniec stulecia będziemy przeciętnie pracować jakieś 15 godzin tygodniowo. Automatyzacja zaczynała wypierać miejsca pracy już w początkach XX wieku. Zdaniem Keynesa ta tendencja miała się nasilać, aż wszystko, czego ludziom potrzeba do dogodnego życia, będziemy wytwarzać przy minimalnym wysiłku własnych rąk i umysłów.

Peter-Gray
Peter Grey

Przewidywania ekonomisty sprawdziły się jednak tylko co do upowszechnienia automatyzacji. Maszyny, komputery i roboty wykonują dziś szybko i sprawnie zadania, które wcześniej wykonywali w pocie czoła robotnicy. Nic nie wskazuje na to, by postęp automatyzacji miał zwolnić. Keynes nie miał jednak racji co do schyłku pracy.

Im więcej tradycyjnych miejsc pracy zastępowały maszyny, tym więcej wynajdywaliśmy sobie nowych zajęć. Niektóre z tych nowych profesji powstały na skutek rozwoju nowych technologii i można uczciwie stwierdzić, że płynące z nich korzyści społeczne nie ograniczają się do tego, że dają zatrudnienie. Oczywistym przykładem są technologie informatyczne, a także nowe gałęzie rozrywki, na przykład projektowanie i tworzenie gier komputerowych.

Zarazem pojawia się jednak coraz więcej zajęć, które wydają się całkowicie bezużyteczne, a niekiedy wręcz szkodliwe. Zastępy biurokratów ze świtami asystentów u boku przekładają z miejsca na miejsce papiery, których wcale nie trzeba przekładać. Mrowie biznesowych prawników troszczy się tylko o to, by koncerny płaciły jak najniższe podatki. Jedni finansiści wymyślają pokrętne instrumenty finansowe, by inni mogli na nich spekulować. Lobbyści korumpują polityków na wszelkie możliwe sposoby, a spece od reklamy i przedstawiciele handlowi wciskają nam towary i usługi, których nikt nie chce i nie potrzebuje.

Fiala: Praca zabija nasze życie i związki

Mnóstwo ludzi poświęca dziś większą część życia na pracę, z której społeczeństwo nie ma żadnego pożytku. Ta smutna świadomość robi z nas cyników. Przestajemy myśleć o pracy w kategoriach jej społecznej użyteczności. Politycy od lewa do prawa biją się o fabrykę broni w swoim okręgu wyborczym, bo trzeba ratować miejsca pracy, choć nawet wojsko im mówi, że produkowany tam sprzęt jest przestarzały i zbędny. Ci sami politycy przy wtórze mediów sprzeciwiają się zamykaniu kopalń węgla i dymiących fabryk, byle tylko utrzymać miejsca pracy, bez względu na koszty dla środowiska.

Problem jest, rzecz jasna, natury ekonomicznej. Wszystko, czego nam trzeba i czego w granicach rozsądku możemy sobie zażyczyć, potrafimy wyprodukować przy minimalnym nakładzie ludzkiej pracy. Nadal jednak nie wiemy, jak zorganizować dystrybucję tych dóbr inaczej niż przez wypłatę wynagrodzenia za (co najmniej) czterdziestogodzinny tydzień pracy. Rozwój technologii prowadzi wręcz do koncentracji coraz większego bogactwa w rękach coraz mniejszej części ludzkości, co tylko pogłębia problem dystrybucji. A rewolucja przemysłowa zostawiła nam w spadku etos pracy, zgodnie z którym na wszystko trzeba sobie zapracować – dlatego z miejsca odrzucamy każdy poważny pomysł na dzielenie się wspólnie wytwarzanym bogactwem w inny sposób niż dotychczas.

A może spróbujemy inaczej? Precz z etosem pracy, niech żyje etos zabawy! Tak zaprojektowała nas ewolucja – do zabawy, a nie do pracy. W zabawie dajemy z siebie najwięcej. Niech zatem ekonomiści wymyślą świat, w którym będziemy jak najmniej pracować, a jak najwięcej się bawić. Problem nie wydaje się nierozwiązywalny. Wszyscy dobrze na tym wyjdziemy, jeśli ci, którzy z musu wykonują dziś pracę szkodliwą dla reszty, przestaną się nią zajmować, a tą pracą, która pozostanie niezbędna – i jej owocami – będziemy się dzielić po równo.

Czym jest praca?

Słowo „praca” ma oczywiście wiele różnych, częściowo pokrywających się znaczeń. Tak, jak używa go Keynes – i jak używam go ja w pierwszych akapitach tego artykułu – praca oznacza czynność, którą wykonujemy wyłącznie (lub przede wszystkim) z przyczyn ekonomicznych: dla utrzymania siebie i naszych rodzin.

Czy dochód obywatelski pomoże kobietom?

czytaj także

„Praca” może również oznaczać każdą czynność, którą odbieramy jako uciążliwą, ale wykonujemy ją z konieczności – bez względu na to, czy czerpiemy z niej korzyści finansowe. W tym rozumieniu synonimem pracy jest „znój”, a praca stanowi przeciwieństwo zabawy.

Pracą nazywamy też każdą czynność, uciążliwą lub nie, która przynosi jakiś pozytywny efekt. Według tej definicji praca i zabawa nie wykluczają się wzajemnie. Są szczęśliwcy, dla których praca zarobkowa jest także przyjemnością. Wykonywaliby ją także wtedy, gdyby nie musieli zarabiać na życie. Nie w tym sensie piszę tu o pracy, ale warto o nim pamiętać, bo przypomina nam on, że wiele zadań, które nazywamy pracą, ponieważ dają nam zarobek, uważalibyśmy za zabawę w świecie, który gwarantowałby nam ekonomiczne podstawy bytowe w inny sposób.

Czy praca jest nieodłączną częścią natury ludzkiej? Nie!

Wiele osób dziwi się, gdy im powiedzieć, że w skali biologicznej historii człowieka praca jest dość niedawnym wynalazkiem. Pojawiła się razem z rolnictwem – odkąd ze zgiętymi karkami orzemy, siejemy, pielimy i zbieramy plony. Spotęgował ją przemysł, skazując nas na wyniszczający trud w fabrykach i kopalniach. Jednak ziemię zaczęliśmy uprawiać ledwo dziesięć tysięcy lat temu, a przemysł jest od rolnictwa o wiele młodszy.

Co robiliśmy przedtem? Przez setki tysięcy lat żyliśmy ze zbieractwa i łowiectwa. Ludy zbieracko-łowieckie przetrwały do dziś w odległych zakątkach świata. Badacze, którzy je obserwowali i żyli wśród nich, raz po raz zwracają uwagę, jak niewiele czasu te społeczności poświęcają na zadania, które w naszej kulturze zwykliśmy uważać za pracę.

Jak wiemy z badań ilościowych, przeciętny dorosły członek ludu zbieracko-łowieckiego spędzał około 20 godzin w tygodniu na zbieraniu żywności i polowaniu, a kilka dodatkowych godzin zajmowały mu inne konieczne dla życia czynności, takie jak wyrób narzędzi i przygotowywanie posiłków. Co robili w pozostałym czasie? Odpoczywali, ale większość wolnego czasu spędzali na zajęciach, które sprawiały im przyjemność: muzykowali, tworzyli sztukę, tańczyli, rywalizowali ze sobą w grach, snuli opowieści, gawędzili i żartowali. Odwiedzali znajomych i krewnych w sąsiednich zbiorowościach. Nawet samych łowów i zbierania żywności nie uważali za pracę – oddawali się tym czynnościom z entuzjazmem. Zadania te sprawiały im przyjemność i zawsze wykonywano je gromadnie, Dlatego nigdy nie brakowało chętnych do poszukiwania owoców czy zwierzyny łownej. A ponieważ żywność sprawiedliwie rozdzielano między wszystkich, nikt nie odczuwał presji, jeśli w danym dniu (albo tygodniu) nie uczestniczył w wyprawach.

Część antropologów donosi, że w języku badanych przez nich społeczności brakuje nawet słowa na oznaczenie pracy – a jeśli takie słowo istnieje, dotyczy tylko obowiązków, jakie wykonują rolnicy czy górnicy w innych zbiorowościach, z jakimi się zetknęli. Słynne stało się określenie antropologa Marshala Sahlinsa, który przedstawiał ludy zbieracko-łowieckie jako „pierwotne społeczeństwa dobrobytu” – bogate nie ze względu na dobra materialne, jakie posiadały, ale dlatego, że ich potrzeby były niewielkie, a zaspokojenie ich wymagało stosunkowo niewiele wysiłku, dzięki czemu mieli czas na zabawę i rozrywki.

Roboty opodatkują Billa Gatesa

czytaj także

W skali ewolucji dziesięć tysięcy lat to tyle co nic. Fundamentalna natura człowieka ukształtowała się na długo przed powstaniem rolnictwa i przemysłu. Z natury wszyscy jesteśmy zbieraczami i łowcami. Kiedy pracujemy na swoje utrzymanie, chcemy czerpać z tego przyjemność, a poza tym chcemy mieć dużo wolnego czasu na własne zajęcia, które z biologicznym przetrwaniem nie mają nic wspólnego.

Szarfenberg: Dochód obywatelski to nie utopia

Dziś, gdy produkcja żywności i towarów przemysłowych wymaga tak niewiele ludzkiego wysiłku, możemy odzyskać wolność, jaką ludzie cieszyli się przez większość swego istnienia. Trzeba tylko rozwiązać problem dystrybucji.

Czy musimy pracować, by być aktywni i spełnieni? Nie!

Niektórzy obawiają się, że życie niewypełnione po brzegi pracą prowadzi do gnuśności i depresji. Praca, przestrzegają, nadaje życiu sens, a kiedy jej nie ma, nie warto wstawać rano z łóżka. Wskazują na bezrobotnych, którzy często cierpią na depresję; na tych, którzy po pracy osuwają się bezwładnie na fotel, albo na emerytów, którzy nie wiedzą, co robić z wolnym czasem i czują się niepotrzebni. Te spostrzeżenia nie są fałszywe, ale pochodzą z obserwacji świata, w którym bezrobocie uważa się za życiową klęskę; w którym po dniu pracy jesteśmy fizycznie lub mentalnie wyczerpani; w którym pracę się gloryfikuje, a zabawę potępia – i w którym, nieustannie pracując od ukończenia szkoły podstawowej aż po emeryturę, zapominamy, jak się bawić.

Spójrzmy raczej na dzieci, które nie chodzą jeszcze do szkoły, więc nakaz wytężonej pracy nie zdążył jeszcze stłumić ich ciekawości i chęci do zabawy. Czy dzieci są leniwe? Nic podobnego. O ile nie śpią, są bez przerwy aktywne. Powodowane ciekawością, ciągle coś robią. W zabawie wymyślają historie, budują, rysują i filozofują (tak, filozofują!) na temat otaczającego świata.

Nie ma powodu sądzić, że potrzeba takiej aktywności zanika z wiekiem w sposób naturalny. Zanika, bo najpierw wybija ją nam z głowy szkoła, która przecenia pracę a nie uznaje zabawy, a później wyczerpująca praca zawodowa i wyścig po karierę odbierają nam siły do czegokolwiek innego. W społecznościach myśliwych i zbieraczy ten pęd nie zanikał z wiekiem. Gdyby nie kierat pracy, nie zanikałby także w nas.

To nie nowe świadczenie, to rewolucja

Szkoły wynaleziono w dużej mierze po to, by wpajać nam ślepe posłuszeństwo wobec zwierzchników i by nas wytresować do terminowego wykonywania nużących zadań. Wynaleziono je innymi słowy po to, by poskromić naszą naturalną skłonność do zabawy i odkrywania świata, a przyzwyczaić nas do życia, w którym nie czeka nas nic poza pracą. W świecie, w którym wyżej od pracy ceni się zabawę, takie szkoły nie miałyby racji bytu. Przeciwnie: każdy człowiek mógłby w pełni realizować swoją naturalną potrzebę zabawy, twórczości i poszukiwania sensu życia.

Masochiści w pracy. Dlaczego pozwalamy się wyzyskiwać i jesteśmy za to wdzięczni?

Niemal z definicji praca jest czymś, czego nie chce się nam robić. Koliduje z naszą wolnością. W takiej mierze, w jakiej jesteśmy zmuszeni pracować, tracimy wolność decydowania o sobie i wyrzekamy się prawa do odnajdywania własnego sensu życia. Pogląd, jakoby praca była koniecznym warunkiem szczęścia, wiele łączy z protekcjonalnym przekonaniem, według którego ludzie nie umieją sobie radzić z wolnością. Ta ponura wizja natury ludzkiej ma od stuleci swoich promotorów, a umacniają ją szkoły, by produkować wciąż nowe pokolenia posłusznej siły roboczej.

Czy cenne dla kultury odkrycia, wynalazki i dzieła sztuki są możliwe tylko dzięki pracy? Nie!

Ludzie uwielbiają tworzyć i odkrywać. Mamy naturalną ciekawość i chęć do zabawy. Tym właśnie cechom człowiek zawdzięcza swoje odkrycia i twórcze dokonania. Nie ma powodu sądzić, że gdybyśmy byli mniej obciążeni pracą, a więcej czasu przeznaczali na to, co sami pragniemy robić, ludzkość notowałaby mniej osiągnięć w nauce, sztuce i innych twórczych przedsięwzięciach.

Konkretne formy, jakie przybiera ludzka wynalazczość, zależą po części od uwarunkowań kultury. Wśród koczowniczych łowców i zbieraczy, gdzie każdy przedmiot, którego nie dało się łatwo zabrać w drogę, był zbędnym balastem, odkrycia dotyczyły zwykle najbliższego otoczenia fizycznego i biologicznego, a twórczość miała zazwyczaj charakter efemeryczny: pieśni, taniec, żarty, opowieści, zdobienia ciała i tym podobne. Od czasów, gdy człowiek zajął się uprawą ziemi, te formy twórczych działań uzupełniamy o materialne wynalazki, które diametralnie zmieniają nasze życie.

Naukowcy, wynalazczynie, artyści, poetki i pisarze często mówią o swoich największych dokonaniach jako o zabawie. Einstein na przykład nazywał swoje dokonania na polu matematyki i fizyki teoretycznej „zabawą w kombinatorykę”. Robił to dla przyjemności, nie dla pieniędzy, a utrzymywał się jako urzędnik w biurze patentowym. Holenderski historyk kultury Johan Huizinga w klasycznym dziele „Homo Ludens” przekonująco dowodzi, że większość osiągnięć kultury, stanowiących o bogactwie ludzkiego życia – w sztukach pięknych, muzyce, literaturze, poezji, matematyce, filozofii, a nawet w dziedzinie prawa – ma swój początek w zamiłowaniu do zabawy. Huizinga wskazuje, że w odkrycia obfitowały szczególnie te okresy i te miejsca na Ziemi, gdzie stosunkowo wielu dorosłych cieszyło się wolnością od przymusu pracy, dzięki czemu mogło przeznaczyć czas na zabawę, a otoczenie darzyło tę zabawę szacunkiem. Doskonałym przykładem takiego środowiska są starożytne Ateny.

Czy brak pracy byłby dla ludzi demoralizujący? Nie!

Osiemnastowieczny poeta i filozof Friedrich Schiller napisał: „Człowiek tylko tam jest pełnym człowiekiem, gdzie się bawi” (Listy o estetycznym wychowaniu człowieka i inne rozprawy, tłum. I. Krońska, J. Prokopiuk). Zgadzam się z nim. Tak jak on uważam za pewnik, że istotnym elementem człowieczeństwa, który daje o sobie znać w zabawie, jest troska o drugiego człowieka.

Przepracowani? Wypaleni? To przestańcie się samowyzyskiwać

Przepełniony pracą świat zbyt często staje się pułapką bez wyjścia, a konieczność wypełniania obowiązków zawodowych nie pozwala nam wypełniać obowiązków wobec innych ludzi. Pogrążeni w pracy, nie mamy czasu ani energii – a niekiedy nawet motywacji – by nieść pomoc potrzebującym, dbać o środowisko i włączać się w działania, które poprawiają byt wszystkich ludzi. Fakt, że już dziś tak wielu z nas mimo presji pracy zarobkowej angażuje się w działalność humanitarną, świadczy o tym, jak ważne dla człowieka jest niesienie pomocy innym i zmienianie świata na lepsze. Większość z nas robiłaby dla innych znacznie więcej, gdyby nie praca – ta studnia bez dna, w której topimy czas i energię – i gdyby nie przemożna skłonność do chciwości i uległości wobec władzy, którą praca w nas powoduje.

„Brudne pieluchy, strzykawki, gumowy penis. A wy musicie grzebać w tym syfie”

Ludy zbieracko-łowieckie, jak pisałem, żyły zabawą, a w antropologii są kardynalnym przykładem społeczeństw chętnych dzielić się wszystkim, co posiadają, i wzajemnie sobie pomagać. Cechował je także egalitaryzm – ze wszystkich znanych nam zbiorowości tylko one nie wytworzyły hierarchii społecznych. Ich etyka, oparta na zabawie, nie zezwala nikomu na wywyższanie się ponad innych statusem ani majątkiem. W świecie bez pracy – albo takim, gdzie pracowalibyśmy mniej – nie wspinalibyśmy się z takim wysiłkiem po tej czy innej drabinie społecznej, która i tak prowadzi donikąd. Znacznie więcej uwagi poświęcalibyśmy za to szczęściu innych ludzi. To przecież nasi koledzy i nasze koleżanki. Chcą się z nami bawić.

A zatem, zamiast za wszelką cenę konserwować etos pracy, dlaczego nie spróbujemy rozwiązać problemu dystrybucji, nie uwolnimy się od nadmiaru pracy i nie pozwolimy sobie na zabawę?

Dobre pytanie.

Nie wypruwaj sobie żył w pracy – i tak nic z tego nie będzie

**
Peter Gray – badacz i profesor psychologii na Boston College. Wydał po polsku książkę Wolne dzieci. Jak zabawa sprawia, że dzieci są szczęśliwsze, bardziej pewne siebie i lepiej się uczą?  Czytaj także blog profesora Greya na Psychology Today, możesz też śledzić jego publiczny profil na Facebooku.

Tekst ukazał się na blogu Petera Greya na psychologytoday.com. Wybrał i z angielskiego przełożył Marek Jedliński.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Komentarze archiwalne

 1. Ludzie zawsze będą osiągali tylko to, do czego zmierzają. Rozum praktyczny człowieka każe mu za wszelką cenę działać. Ekonomia dóbr materialnych wymusza uznanie pracy za drogę do szczęścia. Uniwersalny paradoks reprodukujący zbiorowe potrzeby, z których główną jest ta, żeby gromadzić kapitał dla kapitalistów ze szczytu piramidy, od którego oddalamy się wprost proporcjonalnie do efektywności naszej pracy. Specyfika współczesnej pracy polega na tworzeniu dóbr wyłącznie symbolicznych. Pozwalających interaktywnemu bytowi odnaleźć miejsce w systemie. Systemie, dla którego praca jest tylko przedmiotową wymianą. Odkąd uznaliśmy naszą wobec pracy przedmiotowość, staliśmy się narzędziami swoich narzędzi.

 2. Jak wygląda w rzeczywistości to, o czym marzy autor, wiemy choćby z “Pamiętników” Saint-Simona. Jest to wizja przerażająca.

 3. “Mnóstwo ludzi poświęca dziś większą część życia na pracę, z której społeczeństwo nie ma żadnego pożytku. Ta smutna świadomość robi z nas cyników. Przestajemy myśleć o pracy w kategoriach jej społecznej użyteczności.”
  Podobny jest ten artykuł. Autor poświęcił mnóstwo czasu na pracę, z której społeczeństwo nie ma żadnego pożytku. Cały czas czekałem, aż autor wyjawi jak ma sposób na tę dystrybucję dóbr. Nie ma tu jednak tej odpowiedzi, są mgliste marzenia autora o nie robieniu niczego, w czym go jak najbardziej popieram. Sam też pracuje bo muszę i gdybym nie musiał to znalazłbym sobie tysiąc innych zajęć, więc tu się absolutnie zgadzam. Tylko kto utrzymałby moją rodzinę? Na to pytanie nie dostajemy odpowiedzi. Autor wielokrotnie wspomina o ludach zbieracko-łowieckich, ale czy to jest jedyna recepta by się bawić zamiast pracować? Czy mam się cofnąć w rozwoju, przepasać się opaską biodrową, wziąć łuk w rękę i latać po lesie? Na pewno nie musimy tyle pracować, ale co robić by nie pracować i nie żyć na utrzymaniu innych? Dywagacje na temat tych możliwości są fajne i miło się je czyta ale bezwartościowe, bo nie przekazują żadnego wniosku.
  I ostatnia rzecz, w socjalizmie było określenie, że wszystkim po równo. Mówiono także, na poparcie tej tezy, że brzuchy mamy takie same. To prawda, ale głowy inne. Autor nic nie wspomina o ambicjach czyli o tym, co doprowadziło nas tu, gdzie jesteśmy. Nie wydaje mi się więc, że dobra zabawa będzie dla wszystkich, raczej tylko dla tych, którzy nie mają ambicji na nic większego, tylko by po prostu żyć. A gdzie jest ambicja tam jest rywalizacja, chęć wyróżnienia się itd i jest to widoczne w każdej dziedzinie życia. Czekam więc aż autor rozszerzy swoje myśli o wnioski.

  1. Faktem jest jednak, że świat, w którym żyjemy, bardzo się zmienił. Być może za 200-300 lat nasi prapraprawnukowie będą się dziwić, po co myśmy tyle tyrali przy takim postępie. Zupełnie jak dziś nie potrafimy sobie wyobrazić życia w średniowieczu, bez prądu i gazu w domu, a człowiek w średniowieczu nawet nie wiedział o istnieniu takich rzeczy.

 4. “A gdyby tak przestać?”
  Proszę bardzo. Nikt nikomu nie każe pracować. Przecież można np. poprowadzić gospodarstwo, które pozwoli na samowystarczalne życie. Ale na tym trzeba się znać i włożyć w to trochę wysiłku, a to już kłóci się z romantyczną wizją życia za darmo.

  “Zastępy biurokratów ze świtami asystentów u boku przekładają z miejsca na miejsce papiery, których wcale nie trzeba przekładać.”
  Zgadzam się. Tylko, że przerost biurokracji nie wynika z automatyzacji, a z interwencjonizmu państwowego.

  “spece od reklamy i przedstawiciele handlowi wciskają nam towary i usługi, których nikt nie chce i nie potrzebuje.”
  Ktoś ich chce – gdyby nie chciał, to by nie kupował.

  “Mnóstwo ludzi poświęca dziś większą część życia na pracę, z której społeczeństwo nie ma żadnego pożytku. Ta smutna świadomość robi z nas cyników. Przestajemy myśleć o pracy w kategoriach jej społecznej użyteczności.”
  I dobrze – nie ma kompletnie nic złego w stawianiu swojego własnego interesu na pierwszym miejscu. Człowiek nie jest z natury nic winien społeczeństwu. Może mu pomagać, ale nikt nie ma prawa go do tego zmuszać. Z resztą, sam autor tekstu mówi, że tutaj jako pracę rozumie tylko działanie wykonywane w celach zarobkowych.

  “A rewolucja przemysłowa zostawiła nam w spadku etos pracy, zgodnie z którym na wszystko trzeba sobie zapracować ”
  I dobrze, bo to prawda. Jeśli coś nam w życiu spada z nieba, to znaczy, że ktoś inny na to zapracował.

  “A może spróbujemy inaczej? Precz z etosem pracy, niech żyje etos zabawy! Tak zaprojektowała nas ewolucja – do zabawy, a nie do pracy. W zabawie dajemy z siebie najwięcej. Niech zatem ekonomiści wymyślą świat, w którym będziemy jak najmniej pracować, a jak najwięcej się bawić.”
  Jeśli chodzi o pierwsze trzy zdania, to nie mam się do czego przyczepić – ale bawi mnie podobieństwo tych słów do wykładów Janusza Korwin-Mikkego o “ludziach pracy” i “ludziach konsumpcji” 😀

  “Co robiliśmy przedtem? Przez setki tysięcy lat żyliśmy ze zbieractwa i łowiectwa. Ludy zbieracko-łowieckie przetrwały do dziś w odległych zakątkach świata. Badacze, którzy je obserwowali i żyli wśród nich, raz po raz zwracają uwagę, jak niewiele czasu te społeczności poświęcają na zadania, które w naszej kulturze zwykliśmy uważać za pracę.”
  Nikt nie wiedział, czy dane mu będzie przeżyć następny dzień. Czy zostanie zabity przez dzikie zwierzę. Czy nie zostanie najechany przez inne plemię. Czy nie spojrzy przypadkiem krzywo na szamana i nie zostanie złożony jakimś bożkom w ofierze. Czy szef plemienia nie zażyczy sobie mieć jego kobiety. Czy nie otruje się podczas zbierania pożywienia. Czy nie zamarznie zimą. To były czasy!
  Dziś, dzięki pracy elektryków władamy nad porami dnia – możemy wykonywać różne czynności w nocy. Dzięki pracy różnych badaczy dobrze znamy znaczną większość dostępnych nam roślin i zwierząt, dzięki pracy kucharzy możemy je odpowiednio przyrządzić. Możemy cieszyć się łatwym dostępem do dobrej jakości mięsa dzięki pracy myśliwych, którzy z kolei dzięki pracy producentów broni znacznie ograniczają niebezpieczeństwo utraty życia podczas polowań. W skrócie – w naprawdę straszliwych czasach przyszło nam żyć!

  1. “spece od reklamy i przedstawiciele handlowi wciskają nam towary i usługi, których nikt nie chce i nie potrzebuje.”
   “Ktoś ich chce – gdyby nie chciał, to by nie kupował.”
   Gdyby rzeczywiście ktoś ich chciał, to spece od reklamy i przedstawiciele handlowi byliby zbędni. Dlaczego nikt nie reklamuje i nie zachęca gorąco do zakupu chleba?

   1. Mylnie Pan zakłada, że nikt nie reklamuje chleba. Marketing niejedno ma imię. Piekarnie mają swoje loga, jakąś identyfikację wizualną, hasła, strategię itp. Tablice przed piekarniami, na których pracownicy wypisują, jakie to pyszne bułeczki mają dziś w ofercie, to już reklama. Samochody z logotypami i hasłami (na przykład SPC i ich “Smacznego Warszawo”) to już reklama. Gazetki z marketu, w których jakąś jedną stronę zajmuje informacja o promocji na pieczywo to już reklama.

    1. Aha.
     I zapewne dzwonią do Pana z tej piekarni co chwilę z ofertą świeżych bułeczek to jak dzwonią 10 co chwilę od operatorów i z banków z nowymi ofertami zbędnych usług i kredytów?

   2. Zadaniem marketingu i speców jest nie tyle reklamowanie produktów co tworzenie nowych potrzeb i zaspokajanie ich nowymi produktami. Najlepiej to widać w samochodach i elektronice użytkowej a także lekach. Dla leków wymyślane są nowe jednostki chorobowe, które wcześniej nie były znane lub nie były istotne. Tu autorowi udało się wskazać ważny punkt tj. wydawanie pieniędzy na niepotrzebne rzeczy. Każdy z nas to robi tj. wydajemy około 30-40% na niepotrzebne rzeczy. To jest bardzo trudno kontrolować, bo nowoczesny marketing używa psychologii, od której nie jesteśmy w stanie się uwolnić. Więc nie dość, że pracujemy to jeszcze wydajemy te pieniądze, a często się zadłużamy, na rzeczy niepotrzebne.

  2. każe pracować, bo terrorem ekonomicznym zmusza się go do pracy
   terrorem społecznym i ostracyzmami karze się “bumelanta”
   żeby poprowadzić gospodarstwo trzeba na nie mieć, aby umiec na nim pracować – trzeba się tego nauczyć. tego nie da się zrobić, będąc uwiązanym w źle płatnej, niszczącej zdrowie i życie głupiej pracy
   interwencjonizm państwowy odpowiada za wszystkie kroki naprzód, skoki technologiczne, rozwój. przeanalizuj historię. to fakty, od nawadniania Kaliforni po loty w kosmos, od podatków rzędu 90 paru procent na rozwój gosp. po wynalezienie lekarstw.

   człowiek jest winien społeczeństwu, min. to że dzięki umowie społecznej ktoś go leczył, uczył, ubral, pilnował. nie żyjesz w pustce. poradziłbym życie na bezludnej wyspie z takim nastawieniem, ale po pierwsze prsyzczatych kuców nie stac na jej kupno, po drugie – bez pomocy społeczeństwa i państwa nie przeżyłbyś tam dnia

   nikt nie był pewien następnego dnia – a teraz dzięki pracy elektryków może być pewniejszy, więc nie musi się zachowywać jak wtedy, jak nie był pewien. w nocy to sie ma spać.

 5. Od pewnego czasu stawiam sobie to samo pytanie. Przykładowo, moi chłopscy dziadkowie przed wojną i podczas wojny musieli nieźle się natyrać, żeby wyżywić liczną rodzinę. Sześcioro dzieci, właściwie ośmioro, bo dwoje zmarło przed wiekiem dojrzewania. Tak na marginesie właśnie dlatego śmieszą mnie też te prognozy, jak to niski przyrost naturalny. Owszem, kiedyś dużo więcej dzieci się rodziło, ale nikt już się nie zastanawia, ile umierało. Ile było aborcji, i to na porządku dziennym, teraz to jest malutki pikuś przy latach choćby 50. Ile dzieci umierało na różne choroby czy po prostu z niedożywienia. Ale wracając do tematu. Mój dziadek musiał pracować najpierw w polu cały dzień, potem, po 1945 został uznany za “kułaka”, zabrali mu skromne gospodarstwo, mieli tam założyć PGR. Trzeba było poszukać sobie innej pracy, bo rodzeństwa było sporo. Na wykształcenie choćby średnie nie mógł sobie pozwolić. Poszedł więc do zakładu, tam produkowali okna. I też – praca 10-12 godzin. Teraz mój dziadek nie potrafi zrozumieć, po co tyle korporacji żyjących z “niczego”. A dodam, że w Europie są już kraje, które skracają tydzień pracy.

  1. prawdopodobnie te korporacje sprzedają produkty,które ktoś kupuje,po to istnieją

   1. ale po co komu te produkty, i za jaką – prawdziwą – cenę
    to jest istotne

Zamknij