Świat

DiEM25 zaprasza partnerów politycznych do współpracy

Wystąpienie Janisa Warufakisa z konferencji prasowej DiEM25, która odbyła się w Rzymie w piątek, 24 marca.

Panie i Panowie,

świetnie być znowu w Rzymie, dokąd wszystkie drogi doprowadziły nas z całej Europy z okazji 60. rocznicy Traktatów Rzymskich.

W zwyczajnych okolicznościach, jutrzejszy dzień powinien być wielkim świętem idei Europy i osiągnięć Unii Europejskiej. Niestety, idea Europy jest w odwrocie, a Unia znajduje się w zaawansowanym stanie rozpadu. Europejczycy oglądający na ekranach telewizorów swoich przywódców świętujących tu, w Rzymie, będą zadawali sobie pytanie: co oni właściwie świętują? Rozpad Europy, który teraz nazywa się „wieloma prędkościami” albo „zmienną geometrią”? Ich rutynowe podejście – „business as usual” – które tylko dolewa oliwy do ognia ksenofobicznego nacjonalizmu? Nie jest całkowicie jasne, po co spotykają się tutaj w Rzymie.

Nasz powód obecności w Rzymie – powód, dla którego jest tutaj DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025)– jest zarówno jasny, jak i adekwatny do obecnej sytuacji. Przybyliśmy, by odpowiedzieć na dwa pytania:

Pierwsze pytanie brzmi: „co należy zrobić?” Nasza odpowiedź przychodzi w postaci Nowego Ładu dla Europy DiEM25, który przedstawimy w Teatro Italia jutro wieczorem: całościowego, nowoczesnego programu politycznego, mogącego ocalić Europę, i – co ważniejsze – sprawić, by Europa stała się warta ocalenia. To antidotum DiEM25 na dogmat TINA (There Is No Alternative – „nie ma alternatywy”), paraliżujący i niszczący Europę.

Drugie pytanie brzmi: „jak można to zrobić?” W jaki sposób w DiEM25 chciałby przekazać program Nowego Ładu dla Europy ludom Europy i umożliwić im narzucenie programu Establishmentowi, ciągle przeczącemu rzeczywistości?

Nowy Ład dla Europy

czytaj także

Co należy zrobić?

Nowy Ład dla Europy DiEM25 w skrócie.

Nowy Ład dla Europy DiEM25 zawiera propozycję kompletnego programu gospodarczego i społecznego dla całej Europy, czyli strefy euro, państw członkowskich Unii Europejskiej poza strefą euro, a nawet krajów poza UE. Pokazuje, jak sytuację europejskiego kryzysu ekonomicznego i społecznego, wraz z kryzysem euro, można ustabilizować natychmiast, z udziałem istniejących instytucji, a następnie ustanowić nowe instytucje, mające na celu: (a) zamianę bezczynnego bogactwa w zielone inwestycje; (b) dostarczenie podstawowych dóbr każdemu regionowi Europy (wolność od niedobrowolnego zatrudnienia, wolność od niedobrowolnej migracji, prawo do zrównoważonego środowiska i społeczności); (c) dzielenie się zwrotami z kapitału i bogactwa; (d) demokratyzację, a zatem racjonalizację, polityki gospodarczej. Ponadto, w Nowy Ład dla Europy DiEM25 wbudowano plan zarządzania niekorzystnymi skutkami możliwego rozpadu UE i strefy euro.

Jak można to zrobić?

Otwarte zaproszenie DiEM25 dla społeczeństwa politycznego i obywatelskiego całej Europy.

DiEM25 oparto na przekonaniu, iż program progresywny do realizacji potrzebuje świeżego, transnarodowego, paneuropejskiego ruchu politycznego… tego „M” – „movement”, ruchu – w DiEM25! Czy Nowy Ład dla Europy DiEM25 można zrealizować, jakkolwiek znakomity by był jako dokument strategiczny, bez poddania go największej próbie demokracji, próbie urny wyborczej? Nie sądzimy tak. Czy to oznacza, że DiEM25 zmienia się partię polityczną gotową do udziału w wyborach państwowych bądź wyborach do Parlamentu Europejskiego? O tym chciałbym powiedzieć szerzej dzisiejszego ranka.

Gdy w berlińskim teatrze Volksbühne zakładaliśmy DiEM25 w lutym 2016 roku, wyjaśnialiśmy, że naszym pierwszym zadaniem będzie tworzenie Progresywnego Programu Politycznego dla Europy jako całości. Zapytani, czy zamierzamy startować w wyborach, standardowo odpowiadaliśmy: „ufamy, że jeśli nasz Progresywny Program Polityczny będzie solidny, to znajdzie sposób na zaistnienie w wyborach w całej Europie”. Cóż, nieco ponad rok później, nasz Progresywny Program Polityczny –Nowy Ład dla Europy, który przedstawimy jutro – jest gotów. I domaga się wyborczego oddźwięku!

Gdyby to było możliwe, DiEM25 nie brałby udziału w wyborach, ale oferowałby istniejącym partiom politycznym, ruchom i organizacjom infrastrukturę konieczną, by umożliwić im start w wyborach z programem Nowego Ładu dla Europy. W tym celu dziś, tu, w Rzymie, kierujemy otwarte zaproszenie do partii politycznych, samorządów, związków zawodowych, ruchów społecznych i obywateli całej Europy, by dołączyły i dołączyli do nas w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, i podjęły i podjęli z nami wspólny wysiłek przełożenia na wybory Europy Nowego Ładu dla Europy, który DiEM25 przedstawi jutro wieczorem w Teatro Italia.

Przez kolejne dwa miesiące będziemy dyskutować ze wszystkimi partiami, organizacjami i sieciami transeuropejskimi, które odpowiedzą na otwarte zaproszenie, jak również z członkami i członkiniami DiEM25. Następnie, 25 maja, dokładnie osiem tygodni po jutrzejszej rzymskiej prezentacji, spotkamy się znowu, tym razem w Berlinie, ponownie w teatrze Volksbühne, by ogłosić przełożenie na działania wyborcze, jakie przybierze program Nowego Ładu dla Europy. Naszych politycznych partnerów, którzy podzielą nasze zaangażowanie w promocję i realizację Nowego Ładu dla Europy, wesprzemy w ich krajach. Jeśli gdzie indziej członkowie DiEM25 zdecydują w demokratycznym i transparentnym procesie z udziałem całej wspólnoty członków ruchu, że chcą się zorganizować i wystartować w wyborach z Nowym Ładem dla Europy, ich również wesprzemy.

DiEM25 nie chodzi o zyskanie władzy. DiEM25 chce dać ludom Europy siłę do odzyskania panowania nad naszymi miastami, państwami, godnością, nadzieją, życiem i przyszłością. Ale by odzyskać te rzeczy, musimy najpierw przywrócić wspólny cel suwerennym ludom europejskim. Do tego potrzebujemy internacjonalistycznego, wspólnego, transnarodowego europejskiego programu gospodarczego i społecznego. Potrzebujemy antidotum na paraliżującą unijną doktrynę TINA. Potrzebujemy Nowego Ładu dla Europy, proponującego realistyczną politykę, którą można by wprowadzić w życie nawet jutro rano. Musimy zaprowadzić Nowy Ład dla Europy do urn w każdym zakątku Europy.

Dziękuję.

Janis Warufakis, współzałożyciel DiEM25

Recepty DiEM25 przerastają wyobraźnię współczesnych elit

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Janis Warufakis
Janis Warufakis
Ekonomista, współzałożyciel DiEM25
Ekonomista, od stycznia od lipca 2015 roku minister finansów Grecji, współzałożyciel ruchu DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025). Autor książek „Globalny Minotaur” (2016) i „A słabi muszą ulegać?” (2017), „Porozmawiajmy jak dorośli” (2019).
Zamknij