Kultura

Jasna 10 uruchamia program wsparcia środowisk twórczych

Jasna 10 to Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej. Czasy są wyjątkowe więc wyjątkowo zamiast wielkiego otwarcia nowej instytucji przygotowaliśmy program wsparcia artystów i artystek. Ogłaszamy serię otwartych zamówień na szeroko rozumiane działania twórcze. Zapraszamy artystki i artystów każdej dziedziny sztuki do zgłaszania projektów.

Krytyka Polityczna miała otworzyć w maju w Warszawie swoją nową świetlicę. Miało być to miejsce spotkań, koncertów, wystaw, dyskusji, pokazów filmowych, spektakli. I będzie – ale jeszcze nie teraz.

Związana z epidemią sytuacja i położenie, w jakim znajdują się obecnie przedstawicielki i przedstawiciele środowisk twórczych, wymagają reakcji ze strony instytucji kultury. Z jednej strony powinien być to gest solidarności oraz wsparcia artystek i artystów, z drugiej, dostosowanie działań i planów do zaistniałych okoliczności. Nie otworzymy więc teraz nowego miejsca w Warszawie. Zamiast tego uruchamiamy program solidarnościowy.

W epidemii sztuka nie jest zbędna

Przyświecają mu dwa główne cele:

1. Zareagowanie na trudną sytuację ekonomiczną, w jakiej znalazła się przytłaczająca większość przedstawicielek i przedstawicieli środowisk twórczych reprezentujących różne dziedziny sztuki.

2. Podtrzymanie możliwości realizowania działań twórczych przez artystki i artystów w sytuacji niepewnego funkcjonowania instytucji kultury w całym kraju w (nie)dającej się przewidzieć przyszłości.

Ogłaszamy więc serię otwartych zamówień na szeroko rozumiane działania twórcze. Zapraszamy artystki i artystów każdej dziedziny sztuki do zgłaszania projektów. Spośród nich wspólnie z organizacjami społecznymi tworzącymi z nami Jasną 10 (Fundacja Automatophone, Fundacja Kaleckiego, Kem, Strefa WolnoSłowa i Widok. Fundacja Kultury Wizualnej) wyłonimy dziesięć i na każdy z projektów przeznaczymy po 12 tysięcy złotych.

Przewidujemy dwa nabory w maju i w lipcu.

Teatr w czasie epidemii: między nadprodukcją, troską a wynagrodzeniem

Solidarnościowy charakter programu zakłada, że jest on kierowany do artystek i artystów, którzy w związku z pandemią znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego też zwracamy się z apelem do twórczyń i twórców: jeśli możesz sobie na to pozwolić, nie bierz w nim udziału.

Tu znajdziecie więcej informacji o programie solidarnościowym.

Świetlicę przy Jasnej 10 chcemy tworzyć z artystkami i artystami wielu dziedzin, a jej działania kierować do różnych, często wykluczanych, grup społecznych. Informacje o naszych planach programowych, w obecnej sytuacji realizowanych częściowo w internecie, znajdziecie na naszej stronie.

Jasna 10 | Program solidarnościowy

***

Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej realizuje działania w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij