Kultura

Jasna 10 uruchamia program wsparcia środowisk twórczych

Jasna 10 to Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej. Czasy są wyjątkowe więc wyjątkowo zamiast wielkiego otwarcia nowej instytucji przygotowaliśmy program wsparcia artystów i artystek. Ogłaszamy serię otwartych zamówień na szeroko rozumiane działania twórcze. Zapraszamy artystki i artystów każdej dziedziny sztuki do zgłaszania projektów.

Krytyka Polityczna miała otworzyć w maju w Warszawie swoją nową świetlicę. Miało być to miejsce spotkań, koncertów, wystaw, dyskusji, pokazów filmowych, spektakli. I będzie – ale jeszcze nie teraz.

Związana z epidemią sytuacja i położenie, w jakim znajdują się obecnie przedstawicielki i przedstawiciele środowisk twórczych, wymagają reakcji ze strony instytucji kultury. Z jednej strony powinien być to gest solidarności oraz wsparcia artystek i artystów, z drugiej, dostosowanie działań i planów do zaistniałych okoliczności. Nie otworzymy więc teraz nowego miejsca w Warszawie. Zamiast tego uruchamiamy program solidarnościowy.

W epidemii sztuka nie jest zbędna

Przyświecają mu dwa główne cele:

1. Zareagowanie na trudną sytuację ekonomiczną, w jakiej znalazła się przytłaczająca większość przedstawicielek i przedstawicieli środowisk twórczych reprezentujących różne dziedziny sztuki.

2. Podtrzymanie możliwości realizowania działań twórczych przez artystki i artystów w sytuacji niepewnego funkcjonowania instytucji kultury w całym kraju w (nie)dającej się przewidzieć przyszłości.

Ogłaszamy więc serię otwartych zamówień na szeroko rozumiane działania twórcze. Zapraszamy artystki i artystów każdej dziedziny sztuki do zgłaszania projektów. Spośród nich wspólnie z organizacjami społecznymi tworzącymi z nami Jasną 10 (Fundacja Automatophone, Fundacja Kaleckiego, Kem, Strefa WolnoSłowa i Widok. Fundacja Kultury Wizualnej) wyłonimy dziesięć i na każdy z projektów przeznaczymy po 12 tysięcy złotych.

Przewidujemy dwa nabory w maju i w lipcu.

Teatr w czasie epidemii: między nadprodukcją, troską a wynagrodzeniem

Solidarnościowy charakter programu zakłada, że jest on kierowany do artystek i artystów, którzy w związku z pandemią znaleźli się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Dlatego też zwracamy się z apelem do twórczyń i twórców: jeśli możesz sobie na to pozwolić, nie bierz w nim udziału.

Tu znajdziecie więcej informacji o programie solidarnościowym.

Świetlicę przy Jasnej 10 chcemy tworzyć z artystkami i artystami wielu dziedzin, a jej działania kierować do różnych, często wykluczanych, grup społecznych. Informacje o naszych planach programowych, w obecnej sytuacji realizowanych częściowo w internecie, znajdziecie na naszej stronie.

Jasna 10 | Program solidarnościowy

***

Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej realizuje działania w ramach programu „Centrum Jasna” finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij

Zapisz się na newsletter Krytyki Politycznej
i bądź na bieżąco