Katarzyna Niedurny

Katarzyna Niedurny

Teatrolożka, dziennikarka

Teatrolożka, dziennikarka. Stale współpracuje z magazynem internetowym dwutygodnik.com i „Didaskaliami”.
Fot. JAZZy shots/Teatr Studio

Elity patrzą na elity

Kiedy przy wejściu aktorzy witają nas, sprawdzając paszporty i przypominając, że jesteśmy w państwie faszystowskim, to wiadomo, że nie mają na myśli lat 20. we Włoszech.

Zamknij