KALENDARZ

25.09
piątek
18:00
(online)
mikro
zamówienie
#18
Premiera w piątek o 18
20.09-27.10 18:00 Automatophone RADYKALNA KULTURA POLSKA (festiwal)
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
18.09
piątek
18:00
(online)
mikro
zamówienie
#17
AGATA ZBYLUT, “Kawiorowe patriotki”
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
17.09
sobota
19:00 (online) Krytyka Polityczna Socjaldemokracja w epoce gorąca: Beata Maciejewska, Matthias Jobelius, Edwin Bendyk i Kaja Puto
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
11.09
piątek
18:00
(online)
mikro
zamówienie
#16
DANIEL KOTOWSKI, “Śmierć w codzienności”
(kliknij powyżej, a zobaczysz)

KRYTYKA POLITYCZNA

Naszą warszawską świetlicę od początku chcieliśmy tworzyć z artystkami i artystami wielu dziedzin. Posługując się różnymi środkami, narzędziami, językami, wspólnie opowiadać o świecie. W obecnej sytuacji nasz program tymczasowo przenosimy do sieci. Na początek inaugurujemy  serię mikrozamówień: twórczych wypowiedzi przygotowywanych z myślą o prezentacji w Internecie. Chcemy dać głos artystkom i artystom. Dziś może być on szczególnie ważny i potrzebny.

mikrozamówienia:
01 Katarzyna Górna, “Zapiski”
02 Pavlo Luhovyi, “Sztuka upadania”
03 Aleksandra Jakubczak, “Słuchanie”
04 Karol Tymiński, “Space”
05 Barbara Kinga Majewska, “Emissione in maschera”
06 Jacek Sotomski, “G.enerator O.dgłosu D.eszczu”
07 Weronika Murek, “Late Capitalism Kitchen”
08 Michał Zygmunt, “Korona króla Maciusia”
09 Diana Lelonek, “Formy przetrwania”
10 Szymon Adamczak, “Przyczynek do kłirowego odzyskiwania wyobraźni politycznej”
11 Gosia Wdowik, “Zamiast robić sztukę poszła na badania”
12 Antoni Michnik, “Sześć prostych utworów na początek sierpnia 2020”
13 Promised Land, “Biohazard”
14 Bartosz Weber, “Formuła”
15 Justyna Banaszczyk i Joanna Szumacher, “Ignorantka”
16 Daniel Kotowski, “Śmierć w codzienności”
17 Agata Zbylut, “Kawiorowe patriotki”

 

AUTOMATOPHONE

W Jasnej 10 będziemy realizować trzyletni projekt pt. „Symfonia Wielkiego Miasta” złożony z działań warsztatowych, performatywnych i muzyczno-kompozytorskich, którego nadrzędny cel stanowi eksploracja zbiorowej tożsamości współczesnej Warszawy poprzez analizę jej wybranych tożsamości składowych – niewidzialnych, mniejszościowych, czasem wyłącznie fantomowych. W najbardziej dynamiczne, rozchwiane i wyobcowane spośród polskich miast wsłuchamy się więc: z perspektywy warszawskiej społeczności Głuchych (2020 – Warszawska Opera dla Głuchych im. ks. de l’Epee), badając włościańską prehistorię tkanki społecznej, kulturalnej i architektonicznej dzielnic miasta stołecznego (2021 – Warszawska Akademia Ludowa im. Tadeusza Sielanki), wreszcie oddając głos bezdomnym mieszkańcom bogatej aglomeracji (2022 – Warszawski Dom Kultury im. Czarnego Romana).
-> szczegółowy program (kliknij)

FUNDACJA KALECKIEGO

Działanie ma na celu zbudowanie klubu, w którym można wspólnie czytać i rozmawiać o książkach (nie tylko naukowych i eksperckich!) celnie opisujących dzisiejszą rzeczywistość społeczną. Pragniemy zgromadzić grono zainteresowanych, którzy chcą w niezobowiązujący i swobodny sposób dyskutować o książkach i publikacjach, które w przystępny i celny sposób opowiadają o współczesnych procesach cywilizacyjnych i gospodarczych.
-> szczegółowy program (kliknij)

KEM

Działanie Kem w Jasnej 10 to projekt badawczy realizowany na styku rozszerzonych praktyk choreograficznych oraz współczesnej myśli queerowo-feministycznej. Program podejmować będzie takie zagadnienia jak polityczność percepcji, troski, kolektywności czy też krytyczny potencjał choreografii w relacji do biopolityki i zmysłowej subwersji. Projekt ten jest rozwijany poprzez współpracę Kem z Julią Morandeirą i Katarzyną Słobodą, łączy teorię krytyczną z praktyką, a sztuka i choreografia podejmowane są jako kategorie w pełni polityczne.
-> szczegółowy program (kliknij)

WIDOK

W programie Jasnej 10 redakcja „Widoku” będzie prowadzić cykle seminariów, spotkań i wykładów poświęconych kulturze wizualnej. Będziemy dyskutować o tym, jak obrazy opowiadają i kształtują świat, w którym żyjemy – i o tym, jak go zmieniać, również za pomocą obrazów.
-> szczegółowy program (kliknij)

STREFA WOLNOSŁOWA

Instytut Otwarty Strefy WolnoSłowej w Jasnej 10 to kilka miesięcy wspólnej pracy artystycznej, edukacji w działaniu, wymiany technik, narzędzi, historii. To program artystyczno-społeczny skierowany do młodych twórczyń i twórców o różnym pochodzeniu kulturowym. To wspólne doświadczenie artystyczne skoncentrowane na pracy w grupie międzykulturowej. To refleksja nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem. W ramach projektu zapraszamy młodych twórców i twórczynie do współtworzenia interwencji artystycznych z doświadczonymi artystami, artystkami, badaczami, animatorami kultury i kuratorkami. Wspólnie zastanowimy się nad metodami pracy artystycznej ze społecznościami. Nad tym jak, czerpiąc z różnych dziedzin, tworzyć wydarzenia artystyczne z udziałem grup migranckich, uchodźczych, angażując osoby w procedurze azylowej oraz niezwiązane profesjonalnie ze sztuką. W ramach Instytutu Otwartego proponujemy proces szkoleniowy oraz wspólne działanie artystyczne przewidujące warsztaty otwarte dla społeczności migranckich. Osią projektu jest doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na „my” i „oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz na budowaniu wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowywanego działania artystycznego. Pracę Instytutu Otwartego zwieńczymy instalacją performatywną złożoną z autorskich, często pierwszych prac z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych wszystkich uczestniczek i uczestników Instytutu.
-> szczegółowy program (kliknij)

Kontakt:

ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa
(+48) 518 017 919

Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej realizuje działania w ramach programu “Centrum Jasna” finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.