KALENDARZ

03.07
piątek
18:30 mikro
zamówienie
#6
JACEK SOTOMSKI, “G.enerator O.dgłosu D.eszczu”
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
30.06
wtorek
18:00 Automatophone WARSZTATY PERKUSYJNE DLA GŁUCHYCH
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
27.06
sobota
12:30 Automatophone KOREPETYCJE DLA SŁYSZĄCYCH cz. 2 | Gest, znak i poezja migowa
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
26.06
piątek
18:00 mikro
zamówienie
#5
BARBARA KINGA MAJEWSKA: “EMISSIONE IN MASCHERA”
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
24.06
środa
18:00 Fundacja Kaleckiego Przyszłość na kredyt. O społecznych aspektach długu”
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
20.06
sobota
12:30 Automatophone KOREPETYCJE DLA SŁYSZĄCYCH cz. 1 | Jak słyszą Głusi?”
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
19.06
piątek
18:00 mikro
zamówienie
#4
KAROL TYMIŃSKI: “SPACE”
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
12.06
piątek
18:00 mikro
zamówienie
#3
ALEKSANDRA JAKUBCZAK: “SŁUCHANIE
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
05.06
piątek
18:00 mikro
zamówienie
#2
PAVLO LUHOVYI: “SZTUKA UPADANIA”
(kliknij powyżej, a zobaczysz)
29.05
piątek
18:00 mikro
zamówienie
#1
KATARZYNA GÓRNA: “ZAPISKI”
(kliknij powyżej, a zobaczysz)

KRYTYKA POLITYCZNA

Naszą warszawską świetlicę od początku chcieliśmy tworzyć z artystkami i artystami wielu dziedzin. Posługując się różnymi środkami, narzędziami, językami, wspólnie opowiadać o świecie. W obecnej sytuacji nasz program tymczasowo przenosimy do sieci. Na początek inaugurujemy  serię mikrozamówień: twórczych wypowiedzi przygotowywanych z myślą o prezentacji w Internecie. Chcemy dać głos artystkom i artystom. Dziś może być on szczególnie ważny i potrzebny.

mikrozamówienia:
01 Katarzyna Górna, “Zapiski”
02 Pavlo Luhovyi, “Sztuka upadania”
03 Aleksandra Jakubczak, “Słuchanie”
04 Karol Tymiński, “Space”
05 Barbara Kinga Majewska, “Emissione in maschera”
06 Jacek Sotomski, “G.enerator O.dgłosu D.eszczu”

 

AUTOMATOPHONE

W Jasnej 10 będziemy realizować trzyletni projekt pt. „Symfonia Wielkiego Miasta” złożony z działań warsztatowych, performatywnych i muzyczno-kompozytorskich, którego nadrzędny cel stanowi eksploracja zbiorowej tożsamości współczesnej Warszawy poprzez analizę jej wybranych tożsamości składowych – niewidzialnych, mniejszościowych, czasem wyłącznie fantomowych. W najbardziej dynamiczne, rozchwiane i wyobcowane spośród polskich miast wsłuchamy się więc: z perspektywy warszawskiej społeczności Głuchych (2020 – Warszawska Opera dla Głuchych im. ks. de l’Epee), badając włościańską prehistorię tkanki społecznej, kulturalnej i architektonicznej dzielnic miasta stołecznego (2021 – Warszawska Akademia Ludowa im. Tadeusza Sielanki), wreszcie oddając głos bezdomnym mieszkańcom bogatej aglomeracji (2022 – Warszawski Dom Kultury im. Czarnego Romana).
-> szczegółowy program (kliknij)

FUNDACJA KALECKIEGO

Działanie ma na celu zbudowanie klubu, w którym można wspólnie czytać i rozmawiać o książkach (nie tylko naukowych i eksperckich!) celnie opisujących dzisiejszą rzeczywistość społeczną. Pragniemy zgromadzić grono zainteresowanych, którzy chcą w niezobowiązujący i swobodny sposób dyskutować o książkach i publikacjach, które w przystępny i celny sposób opowiadają o współczesnych procesach cywilizacyjnych i gospodarczych.
-> szczegółowy program (kliknij)

KEM

Działanie Kem w Jasnej 10 to projekt badawczy realizowany na styku rozszerzonych praktyk choreograficznych oraz współczesnej myśli queerowo-feministycznej. Program podejmować będzie takie zagadnienia jak polityczność percepcji, troski, kolektywności czy też krytyczny potencjał choreografii w relacji do biopolityki i zmysłowej subwersji. Projekt ten jest rozwijany poprzez współpracę Kem z Julią Morandeirą i Katarzyną Słobodą, łączy teorię krytyczną z praktyką, a sztuka i choreografia podejmowane są jako kategorie w pełni polityczne.
-> szczegółowy program (kliknij)

WIDOK

W programie Jasnej 10 redakcja „Widoku” będzie prowadzić cykle seminariów, spotkań i wykładów poświęconych kulturze wizualnej. Będziemy dyskutować o tym, jak obrazy opowiadają i kształtują świat, w którym żyjemy – i o tym, jak go zmieniać, również za pomocą obrazów.
-> szczegółowy program (kliknij)

STREFA WOLNOSŁOWA

Instytut Otwarty Strefy WolnoSłowej w Jasnej 10 to kilka miesięcy wspólnej pracy artystycznej, edukacji w działaniu, wymiany technik, narzędzi, historii. To program artystyczno-społeczny skierowany do młodych twórczyń i twórców o różnym pochodzeniu kulturowym. To wspólne doświadczenie artystyczne skoncentrowane na pracy w grupie międzykulturowej. To refleksja nad społeczną odpowiedzialnością za bycie razem. W ramach projektu zapraszamy młodych twórców i twórczynie do współtworzenia interwencji artystycznych z doświadczonymi artystami, artystkami, badaczami, animatorami kultury i kuratorkami. Wspólnie zastanowimy się nad metodami pracy artystycznej ze społecznościami. Nad tym jak, czerpiąc z różnych dziedzin, tworzyć wydarzenia artystyczne z udziałem grup migranckich, uchodźczych, angażując osoby w procedurze azylowej oraz niezwiązane profesjonalnie ze sztuką. W ramach Instytutu Otwartego proponujemy proces szkoleniowy oraz wspólne działanie artystyczne przewidujące warsztaty otwarte dla społeczności migranckich. Osią projektu jest doświadczenie sztuki ukierunkowanej na zniwelowanie podziałów na „my” i „oni” w odniesieniu do społeczności cudzoziemskich oraz na budowaniu wspólnej tożsamości społecznej w ramach przygotowywanego działania artystycznego. Pracę Instytutu Otwartego zwieńczymy instalacją performatywną złożoną z autorskich, często pierwszych prac z pogranicza sztuk performatywnych i wizualnych wszystkich uczestniczek i uczestników Instytutu.
-> szczegółowy program (kliknij)

Kontakt:

ul. Jasna 10 lok. 3, 00-013 Warszawa
(+48) 518 017 919

Jasna 10: Warszawska Świetlica Krytyki Politycznej realizuje działania w ramach programu “Centrum Jasna” finansowanego przez Urząd m.st. Warszawy.