Kraj

Uniwersytet solidarny ze szkołą!  

Środowisko akademickie popiera postulaty nauczycieli, deklaruje też poparcie protestów, jeśli ich żądania nie zostaną spełnione. Protesty nauczycieli i rozmowy z Ministerstwem Edukacji Narodowej trwają już od 2017 roku i są, jak dotychczas, bezskuteczne. Oto pełna treść petycji oraz link do niej.

My, niżej podpisani – studentki i studenci, doktorantki i doktoranci, pracownicy i pracownice uczelni wyższych, instytutów PAN oraz ośrodków badawczych – chcemy wyrazić swoje poparcie dla nauczycielskich związków zawodowych, które postulują podwyżkę płac nauczycieli i nauczycielek.

Sektor edukacji w Polsce jest poważnie niedofinansowany. Szczególnie dotkliwie odczuwają to pracownicy i pracownice szkolnictwa, nauczyciele i nauczycielki. Ich obecne zarobki radykalnie nie odpowiadają ilości wysiłku, jaki wkładają w wykonywanie swoich obowiązków. Obok nakładów fizycznych i emocjonalnych, których wymaga praca z dziećmi i młodzieżą, nauczyciele poświęcają wiele dodatkowych godzin na podnoszenie własnych kwalifikacji i rosnące obciążenia administracyjne, czemu nie towarzyszy wzrost płac.

Nasze poparcie dla walki o sprawiedliwe płace dla kadry pedagogicznej opieramy także na przekonaniu, że warunki pracy nauczycieli i nauczycielek są jednym z głównych elementów wpływających na jakość edukacji. To od nich zależy w kluczowym stopniu tak świadomość obywatelska, jak i zdolność przyswajania informacji i krytycznego myślenia uczniów i uczennic. Jest to szczególnie istotne w szybko zmieniającym się świecie, który wymaga ciągłego odnajdywania się w nowych sytuacjach. Przeciążona i nisko opłacana kadra pedagogiczna nie będzie w stanie zapewnić młodzieży najlepszych możliwości rozwoju.

Wiemy to bardzo dobrze: nasza praca – studiowanie, dydaktyka i prowadzenie badań – jest kontynuacją codziennego wysiłku setek tysięcy nauczycieli i nauczycielek. To w szkole przygotowuje się kolejne roczniki do podjęcia studiów i to przede wszystkim w szkole rozpowszechnia się efekty pracy naukowej. Wierzymy, że w naszym wspólnym interesie jest docenienie pracy osób biorących na swoje barki odpowiedzialność za wychowanie przyszłych pokoleń. Dlatego też deklarujemy:

– Poparcie dla podnoszonego przez ZNP postulatu zwiększenia o 1000 zł kwoty bazowej określanej dla nauczycieli corocznie w ustawie budżetowej, stanowiącej podstawę do obliczenia stawek średniego wynagrodzenia nauczycieli.

– Poparcie dla decyzji o przygotowaniach do protestu i przeprowadzeniu strajku w sytuacji, gdyby postulaty zwiększenia wynagrodzenia nie zostały spełnione.

– Gotowość do gestów solidarności w przypadku ogłoszenia strajku, takich jak: przedstawianie uchwał o poparciu protestów w instytucjach, w których pracujemy, przeprowadzanie dyskusji o warunkach pracy i systemie edukacji w Polsce w trakcie zajęć i seminariów, zawieszenie naszej pracy i organizacja wieców na kampusach – jesteśmy gotowi i gotowe wspierać protest tak długo, aż żądania pracowników i pracownic polskich szkół zostaną spełnione.

dr Monika Arasimowicz-Andres, Centrum Nowych Technologii UW

Michalina Augusiak, Instytut Historyczny / Instytut Kultury Polskiej UW

dr hab. Ewa Bińczyk, Instytut Filozofii UMK

Filip Brzeźniak, MISH UJ

Wiktoria Chojnacka, Instytut Filologii Polskiej UWr

dr hab. Marcin Czerwiński, Instytut Filologii Polskiej UWr

dr hab. Łukasz Dębowski, Instytut Podstaw Informatyki PAN

prof. Janusz Dobieszewski, Instytut Filozofii UW

Anna Dobrowolska, Faculty of History, University of Oxford / UW

prof. Ewa Domańska, Instytut Historii UAM

Michał Godziszewski, Instytut Filozofii / Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW

prof. Ewa Graczyk, Instytut Filologii Polskiej UG

Karolina Grzegorczyk, Instytut Kultury Polskiej UW

Delfina Haszczyńska, Instytut Filozofii UW

dr hab. Filip Ilkowski, Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW

prof. Małgorzata Fuszara, Instytut Stosowanych Nauk Społecznych UW

prof. Jerzy Kochanowski, Instytut Historyczny UW

prof. Leszek Koczanowicz, SWPS, Filia we Wrocławiu

dr hab. Beata Kowalska, Instytut Socjologii UW

prof. Małgorzata Kowalska, Katedra Filozofii i Etyki UwB

dr hab. Andrzej Leder, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

dr hab. Marcin Miłkowski, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

prof. Karol Modzelewski, członek rzeczywisty PAN

dr Miłosz Panfil, Instytut Fizyki UW

dr hab. Monika Płatek, Instytut Prawa Karnego UW

dr hab. Kacper Pobłocki, EUROREG UW

dr hab. Tomasz Rakowski, UW

dr Mikołaj Ratajczak, Instytut Filozofii i Socjologii PAN

Mikołaj Skawiński, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie

dr Magdalena Szcześniak, Instytut Kultury Polskiej UW

dr hab. Mariusz E. Sokołowicz, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny UŁ

Tomasz Steifer, Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN

dr hab. Jakub Szymanik, Institute for Logic, Language and Computation UvA

Aleksandra Towarek, Politechnika Warszawska

prof. Łukasz Turski

dr hab. Barbara Wagner, Wydział Chemii UW

Jan Wójtowicz, Wydział Fizyki UW

prof. Jan Woleński, Instytut Filozofii UJ

Monika Woźniak, Instytut Filozofii UW

***

Pod tym linkiem można znaleźć petycję i podpisać się pod nią.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij