Kraj

List otwarty do władz Uniwersytetu Jagiellońskiego ws. okupacji Domu Studenckiego „Kamionka”

Studenci i studencki żądają m.in. wycofania się z prób sprzedaży DS „Kamionka” przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego i odwołania uchwały Senatu UJ z 2018 roku, zezwalającej na sprzedaż dwóch budynków.

Wobec braku zdecydowanych działań władz Uniwersytetu Jagiellońskiego w sprawie DS „Kamionka”, jako studentki i studenci zrzeszeni w Ogólnopolskim Związku Zawodowym Inicjatywa Pracownicza rozpoczęliśmy strajk okupacyjny akademika. Sprzeciwiamy się decyzji o sprzedaży DS „Kamionka” oraz wzywamy do odpowiedzialnego i prostudenckiego zarządzania zasobami uczelni.

Studia tylko dla bogatych? O co chodzi strajkującym w Jowicie

Podejmujemy strajk okupacyjny w odpowiedzi na uporczywe ignorowanie głosów studentek i studentów przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz nieuznawanie nas za stronę negocjacji. Nasze żądania nie znalazły poparcia w Samorządzie Studenckim Uniwersytetu Jagiellońskiego, działającym wbrew naszym interesom, który przez rektora Jacka Popiela został uznany za wyłącznego reprezentanta społeczności studenckiej uczelni. Postrzegamy to jako wykorzystanie formalnego monopolu Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Jagiellońskiego na reprezentację społeczności celem poparcia niepopularnej i szkodliwej decyzji. Wobec takiego stanowiska władz uczelni oraz samorządu przewidziane prawem narzędzia dialogu społecznego musimy uznać za niewystarczające.

Jowita uratowana, ale kolejne radykalne kroki są koniecznością

Nasze zaniepokojenie wzbudzone brakiem decyzji w sprawie DS „Kamionka” zostało wzmożone nagłym planem zamknięcia Bursy Jagiellońskiej, o którym wspomniał rektor elekt Piotr Jedynak podczas debaty kandydatów na stanowisko rektora. W obliczu braku akademików na nowym kampusie na Ruczaju oraz listy ponad 500 osób oczekujących na miejsce w akademikach UJ w bieżącym roku studenckim uważamy te deklaracje i brak działania za szkodliwe i niezrozumiałe. Przedstawione publicznie rozwiązania, zarówno przez władze uczelni, jak i Samorząd Studencki Uniwersytetu Jagiellońskiego, nie powiększą bazy mieszkaniowej Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Sukces studentów okupujących DS Jowita. Ale walka trwa!

Żądamy:

  1. Natychmiastowego wycofania się z prób sprzedaży DS „Kamionka” przez władze Uniwersytetu Jagiellońskiego. Odwołania uchwały Senatu UJ z 2018 roku, zezwalającej na sprzedaż dwóch budynków.
  2. Remontu dwóch budynków DS „Kamionka” i wznowienia działalności akademika od roku akademickiego 2024/2025.
  3. Natychmiastowego wycofania się z planów sprzedaży „Bursy Jagiellońskiej” przez rektora elekta, prof. Piotra Jedynaka.
  4. Przedstawienia projektu budowy nowych domów studenckich na terenie Kampusu na Ruczaju oraz zabezpieczenia na ten cel środków finansowych.
  5. Zapewnienia ze strony władz uczelni, że żadna osoba nie poniesie żadnej odpowiedzialności prawnej i dyscyplinarnej za udział w strajku okupacyjnym.

 

Deklarujemy, że nie zamierzamy opuszczać budynku akademika do czasu spełnienia naszych postulatów. Długość strajku zależy od działań władz uniwersytetu. „Kamionce” nic nie grozi z rąk studentek i studentów, troszczących się o jej przyszłość i o godne warunki materialnie własnej społeczności. Zagrożeniem jest traktowanie uczelni jak korporacji, którą nie jest. Liczymy na podjęcie negocjacji z władzami Uniwersytetu Jagiellońskiego.

 

Podpisano

studentki i studenci zrzeszeni w OZZ Inicjatywa Pracownicza

[email protected]

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij