Nauka

Jan Grabowski z „kanadyjskim Noblem” za badania nad Zagładą. Gratulujemy!

Jan Grabowski, profesor Uniwersytetu w Ottawie, 1 grudnia otrzymał prestiżową nagrodę SSHRC Impact Insight, przyznawaną przez Kanadyjską Akademię Nauk (SSHRC) dla najwybitniejszych przedstawicieli dziedzin humanistycznych i społecznych.

SSHRC Impact Award nazywana „kanadyjskim Noblem” to nagroda za wybitne osiągnięcia kanadyjskich uczonych, które pomagają pogłębić rozumienie świata, ludzi i społeczeństw.

Jan Grabowski otrzymał ją za badania nad historią Zagłady polskich Żydów oraz za wkład naukowy i innowacyjne badania w tej dziedzinie.

 

W uzasadnieniu jury zwróciło uwagę na wyróżniającą badania Grabowskiego mikrohistoryczną soczewkę, przez którą przygląda się on badanym tematom. To zwykli ludzie, których rola w Zagładzie długo umykała uwadze historyków lub chowała się w cieniu znanych wszystkim aktorów, stają w centrum jego zainteresowania.

Badania prowadzone przez profesora Grabowskiego ujawniły, że to często polscy, nieżydowscy sąsiedzi z własnej woli brali udział w realizacji nazistowskiego planu Zagłady, a prześladowania społeczności żydowskich nie ograniczały się do obozów koncentracyjnych i gett, ale miały miejsce również na prowincji, we wsiach i lasach, tam gdzie Żydzi próbowali przetrwać.

Nie, polskie elity nie ratowały Żydów

To właśnie strategie przetrwania przyjmowane przez Żydów na wsi, tworzenie fałszywych tożsamości, ukrywanie się w schronach, bunkrach i skrytkach były punktem wyjścia do badań. Skuteczność tych strategii okazywała się zależna od relacji z miejscową ludnością.

Grabowski jest członkiem założycielem Centrum Badań nad Zagładą Żydów oraz autorem i redaktorem 20 książek i 80 artykułów naukowych. Dzięki badaniom Grabowskiego nad archiwami ujawniona też została rola polskiej granatowej policji. Stopień kolaboracji, ale i działania podejmowane na własną rękę, z własnej inicjatywy, bez wiedzy Niemców, świadczą o antysemityzmie instytucjonalnym i indywidualnym.

Badania Grabowskiego ujawniły, że liczba żydowskich ofiar policji granatowej może być liczona w dziesiątkach tysięcy, co czyni tę organizację jednym z najpoważniejszych aktorów, agentów nazistowskich w ludobójstwie europejskich Żydów.

„Bez żadnego udziału Niemców”. Jak polska granatowa policja mordowała Żydów

„Profesor Grabowski przez lata wypracował sobie doskonałą reputację. Jego niekonwencjonalne podejście i metodyczne badania wydobyły na światło dzienne brakujące informacje, które są kluczowe dla lepszego zrozumienia Holokaustu” − powiedział wiceprezes Uniwersytetu Ottawy ds. badań i innowacji Sylvain Charbonneau.

− Nagroda ma dla mnie wyjątkową wagę. Jako imigrant, który przyjechał do Kanady prawie 35 lat temu z Polski, pragnąłem wnieść wkład do społeczeństwa, które tak gościnnie mnie przyjęło − mówił Jan Grabowski.

Grabowski: Polscy policjanci często mordowali Żydów. Na własną rękę i z ogromną inicjatywą

Nagrody SSHRC Impact Awards mają na celu budowanie i podtrzymywanie kanadyjskiej kultury wiedzy opartej na badaniach naukowych we wszystkich obszarach badawczych nauk społecznych i humanistycznych. Laureatami Impact Award są naukowcy wyróżniający się najnowocześniejszymi, najrzetelniejszymi badaniami nad ludźmi, ludzką myślą, zachowaniem i kulturą, których praca posuwa naprzód rozumienie ludzkości i pomaga kształtować coraz lepsze społeczeństwo. Jury składa się z wybitnych osób ze środowiska akademickiego, ale też z sektora prywatnego, non-profit i publicznego, z Kanady i z zagranicy − czytamy na stronie SSHRC.

Nagroda Insight, przyznana prof. Grabowskiemu, wynosi 50 tysięcy dolarów. Środki z tej nagrody muszą być wykorzystane w ciągu jednego roku na dalszy rozwój wyróżnionej inicjatywy. Minimum 10 proc. środków z nagrody ma być wykorzystane na promocję osiągnięć badawczych.

Nagroda wręczana jest co roku w czterech kategoriach. Insight Award przyznawana jest za badania. Connection Award za pracę interdyscyplinarną i wymianę wiedzy. W tym roku otrzymał ją Jordan Stanger-Ross z Uniwersytetu Wiktorii za analizę wywłaszczenia japońskich Kanadyjczyków w latach 40. Partnership Award, przyznawaną za współpracę w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych, otrzymała Fannie Lafontaine z Uniwersytetu Laval, za międzysektorową pracę na rzecz obrony praw ofiar zbrodni międzynarodowych. Talent Award dla naukowców na progu kariery otrzymała Semra Sevi z Western University, za badania zachowań wyborczych i reprezentacji politycznej.

Złoty medal i 100 tysięcy dolarów otrzymała Cindy Blackstock z Uniwersytetu McGill, członkini narodu Gitxsan za pracę nad teorią rdzenności oraz zmniejszanie systemowych nierówności dotykających dzieci, młodzież i rodziny Pierwszych Narodów.

Ogromnie się cieszymy i serdecznie gratulujemy profesorowi Janowi Grabowskiemu otrzymanej nagrody.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij