Zdrowie

Czym jest redukcja szkód?

Stanowisko International Harm Reduction Association

Stanowisko International Harm Reduction Association.

Redukcja szkód odnosi się do strategii, programów i praktyk, których celem jest ograniczenie szkód związanych z używaniem środków psychoaktywnych w populacji osób nie mogących lub nie chcących zaprzestać używania. Podstawowymi cechami definiującymi [to pojęcie – przyp. tłum.] są: skupianie się bardziej na zapobieganiu szkodom, aniżeli używaniu narkotyków w ogóle oraz skupianie się na osobach używających narkotyków.

Pełny artykuł w języku polskim znajduje się na stronie Polskiej Sieci ds. Polityki Narkotykowej.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij