Kultura

Rok Antyfaszystowski przeciwko cenzurze w CSW Zamek Ujazdowski

CSW Zamek Ujazdowski. Fot. Mariusz Cieszewski, flickr MSZ

Piotr Bernatowicz, dyrektor Centrum Sztuki Współczesnej, powołany na to stanowisko bez konkursu przez ministra kultury, postanowił zerwać współpracę z Rokiem Antyfaszystowskim. Powód? Szefowi placówki nie spodobał się organizowany przez kolektyw cykl spotkań poświęconych antysemityzmowi. Przedstawiciele RA nie kryją swojego zaskoczenia tą decyzją. Swoje stanowisko w sprawie prezentują w oficjalnym oświadczeniu, którego treść publikujemy poniżej w całości.

List otwarty Roku Antyfaszystowskiego w sprawie cenzury w CSW Zamek Ujazdowski

Z ogromnym zdziwieniem i rozczarowaniem przyjęliśmy informację o ocenzurowaniu cyklu seminariów Antyfaszyzm dla opornych przez Piotra Bernatowicza, dyrektora CSW Zamek Ujazdowski w Warszawie. Dyrektor podjął swoją decyzję już po pierwszym seminarium, które odbyło się 11 lutego. W jego trakcie dyskutowano napisany w 1943 roku przez Maxa Horkheimera i Theodora Adorno esej Żywioły antysemityzmu – historycznie pierwszy tekst filozoficzny mierzący się z rzeczywistością Zagłady.

Hunwejbin „dobrej zmiany” w CSW? Kim jest Piotr Bernatowicz

Cykl seminariów został zorganizowany z inicjatywy oddolnej grupy czytelniczej zainteresowanej krytyczną refleksją nad zjawiskiem faszyzmu. Odbywał się na zaproszenie kolegium kuratorskiego CSW Zamek Ujazdowski i za zgodą jego poprzednich dyrektorów. Seminaria nie wiązały się z obciążeniem budżetu CSW. Dr hab. Michał Kozłowski z Instytutu Filozofii UW podjął się opieki nad grupą seminaryjną nieodpłatnie.

Nasze najwyższe zdumienie wywołuje fakt, że w siedemdziesiąt pięć lat po zakończeniu drugiej wojny światowej w stolicy Polski ważna instytucja publiczna wyprasza ze swych murów seminarium poświęcone refleksji nad związkami antysemityzmu, faszyzmu i Zagłady. W wyjaśnieniach udzielonych Michałowi Kozłowskiemu dyrektor Bernatowicz wprost krytykował Theodora Adorno, jako autora rzekomo zdezawuowanego. W realnym świecie tymczasem myśl Adorna pozostaje fundamentalnym punktem odniesienia nie tylko w refleksji nad Zagładą, ale też nad współczesną sztuką, zarówno dla myślicieli o wrażliwości konserwatywnej, liberalnej, jak i lewicowej. W przedstawionym przez siebie programie CSW Zamek Ujazdowski Bernatowicz jednym z celów swojego kierownictwa uczynił walkę z „marksizmem kulturowym”. Kategoria ta nie opisuje szkoły myślenia lub światopoglądu, lecz jest w istocie kalką propagandowego hasła nazistów: Kulturbolschewismus (bolszewizm kulturowy), służącego do naznaczania wroga.

Halbersztadt: Demontaż instytucji kultury trwa w Polsce od dawna. To „zasługa” nie tylko PiS-u

Pragniemy przestrzec społeczność akademicką, świat kultury i wszystkich ludzi dobrej woli przed zwodniczą retoryką Piotra Bernatowicza, który cenzuruje, jednocześnie deklarując otwartość na dyskusję. Odrzuca on dziedzictwo europejskiej kultury, samemu otaczając protekcją antysemitów i propagatorów teorii spiskowych, krytyczną myśl nazywa ideologią, a mroczne polityczne fantazje bierze za fakty.

„Fałszywa projekcja jest uzurpatorem królestwa wolności i wykształcenia; paranoja jest znamieniem półinteligenta. Wszystkie słowa stają się dlań elementem obłąkanego systemu, próbą duchowego zawłaszczenia obszarów, którym jego własne doświadczenie nie może sprostać”, napisali Adorno i Horkheimer w roku 1943. Mogliby z powodzeniem powtórzyć te słowa dzisiaj.

Rok Antyfaszystowski

PS. chcielibyśmy podziękować zespołowi kuratorskiemu CSW Zamek Ujazdowski oraz poprzedniej dyrekcji instytucji za owocną współpracę w ramach Roku Antyfaszystowskiego, która obejmowała szereg wydarzeń, seminariów i wystaw. Wyrażamy także naszą solidarność z pracownikami i pracowniczkami CSW Zamku Ujazdowskiego. Sam akt cenzury uznajemy zaś za ostateczne potwierdzenie tego, jak ważna społecznie jest dzisiaj pamięć o faszyzmie i refleksja nad jego naturą.

Zaczyna się Rok Antyfaszystowski

***

Rok Antyfaszystowski jest ogólnopolską inicjatywą koalicji instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, ruchów społecznych, kolektywów oraz artystów, artystek, aktywistów i aktywistek. Za cel stawia sobie upamiętnienie zmagań dawnych antyfaszystek i antyfaszystów, sprzeciw wobec powrotu do sfery publicznej ruchów neofaszystowskich oraz takich, które dokonują apologii faszystowskich idei, dyskursów i praktyk. Rok Antyfaszystowski stanowi kolektywny wyraz niezgody na gloryfikację wojny, kult przemocy, autorytaryzm, nacjonalizm, nietolerancję, mizoginię, homofobię i rasizm, które prowadzą do dewastacji sumień, wspólnoty ludzkiej i środowiska naturalnego. Koalicja kieruje się etosem równości, wolności i solidarności wszystkich ludzi oraz troski o istoty nieludzkie. Program Roku Antyfaszystowskiego jest organizowany oddolnie. Składa się na niego szereg antyfaszystowskich i antywojennych wydarzeń kulturalnych oraz działań społecznych, które są organizowane w całej Polsce od 1 września 2019 roku (80. rocznica wybuchu II wojny światowej) do 8 maja 2020 roku (75. rocznica jej zakończenia). Pełen program wydarzeń i działań organizowanych w ramach Roku Antyfaszystowskiego znajduje się na stronie internetowej inicjatywy w stale aktualizowanej zakładce wydarzenia. Na stronie znajduje się także atlas, czyli społeczne archiwum działań i postaw antyfaszystowskich oraz antywojennych w kulturze, sztuce, i nie tylko. Więcej informacji dotyczących tego, jak włączyć się w prace nad programem Roku Antyfaszystowskiego, można znaleźć w tym miejscu.

Praca w warszawskiej kulturze staje się luksusem

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij