Kraj

Zaczyna się Rok Antyfaszystowski

Rok Antyfaszystowski to wyraz niezgody na gloryfikację wojny, kult przemocy, autorytaryzm, nacjonalizm, nietolerancję, mizoginię, homofobię i rasizm, które prowadzą do dewastacji sumień, wspólnoty ludzkiej i środowiska naturalnego.

Rok Antyfaszystowski to wspólna nazwa dla działań artystycznych, kulturalnych i społecznych, które odbędą się w całym kraju między 1 września 2019 r. a 8 maja 2020 r., czyli między 80. rocznicą wybuchu II wojny światowej i 75. rocznicą jej zakończenia. Będzie można zobaczyć przedstawienia teatralne, wystawy, koncerty, przeglądy filmów i debaty.

Celem działań jest propagowanie i przypomnienie postaw antywojennych, pokojowych i demokratycznych. Sprzeciw wobec faszystowskich idei, języka i działań, sprzeciw wobec przemocy.

W organizację Roku Antyfaszystowskiego włączyło się wiele podmiotów. Instytucje kultury, organizacje pozarządowe, ruchy społeczne, aktywistki i aktywiści sieciują się i tworzą platformę dla swoich działań.

Wciąż można się włączyć ze swoim pomysłem, pod hasłem „przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi”. Organizatorki są również otwarte na formalne uroczystości, jeżeli ich organizatorki i organizatorzy będą chcieli dołączyć do inicjatywy.

Już we wrześniu można zobaczyć między innymi wystawę Nigdy więcej. Sztuka przeciw wojnie i faszyzmowi w XX i XXI wieku w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, wystawę Trzy plagi w Galerii Labirynt w Lublinie czy performans The Solution Mat – forum prowadzenia sporów w gdańskiej Łaźni.

Na stronie internetowej organizatorzy deklarują, że Rok Antyfaszystowski stanowi kolektywny wyraz niezgody na gloryfikację wojny, kult przemocy, autorytaryzm, nacjonalizm, nietolerancję, mizoginię, homofobię i rasizm, które prowadzą do dewastacji sumień, wspólnoty ludzkiej i środowiska naturalnego.

Pomysł organizacji Roku Antyfaszystowskiego zrodził się już w styczniu 2018 w Krakowie. Do akcji dołączyły szybko Galeria Arsenał w Poznaniu, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie, Teatr Powszechny w Warszawie, Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku i CSW Łaźnia w Gdańsku. Temat był też przedmiotem debaty w czasie Forum Przyszłości Kultury w grudniu 2018 r.

Organizatorzy Roku Antyfaszystowskiego podkreślają gotowość do współpracy z różnymi organizacjami i środowiskami, prowadzącymi bądź chcącymi prowadzić działalność antyfaszystowską.

Na stronie Roku Antyfaszystowskiego można zobaczyć też społeczne archiwum działań antyfaszystowskich i antywojennych w kulturze i sztuce.

**
Źródło: materiały organizatorów.

Kochające Polskę rodziny z dziećmi, czyli jak oswoiliśmy faszyzm

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać