Kraj

Wyrazy solidarności z grecką lewicą

Wyrażamy poparcie dla ideałów ucieleśnianych przez grecką lewicę, która głosi zasady demokracji społecznej i ekonomicznej. List poparcia podpisali m.in. Chantal Mouffe, Etienne Balibar, Gayatri Chakravorty Spivak, Judith Butler, Jacques Ranciere.

W obliczu zbliżających się wyborów, zaplanowanych na 17 czerwca, chcemy wyrazić nasze poparcie dla ideałów ucieleśnianych przez grecką lewicę, ponieważ w warunkach panowania neoliberalizmu głosi ona zasady demokracji społecznej i ekonomicznej. Przeciwstawiamy się tym formom międzynarodowej presji, które zmuszają obecnie Greków do wyrzeczenia się ich suwerenności na rzecz Unii Europejskiej, która jak dotąd za pomocą dyskryminujacych regulacji gospodarczych i pakietów oszczędnościowych reprodukowała i wzmacniała w całej Europie nierówności społeczne i ekonomiczne, a także wewnątrzeuropejski rasizm.


Zauważamy, że grecka lewica (Syriza i koalicja radykalnej lewicy) głoszą prawo do pracy i edukacji, przeciwstawiając je neoliberalnej polityce gospodarczej, która coraz większą liczbę osób czyni prekariuszami, bezrobocie czyni normą, dziesiątkuje usługi socjalne i zdrowotne, a także edukację publiczną, a przy tym niszczy same podstawy produkcji. Popieramy wysiłki Greków w zmaganiach z niepochodzącymi z wyborów technokratami i traktujemy nierozważną demonizację obecnej lewicowej koalicji jako niemożliwą do zaakceptowania złośliwą propagandę. Krążące obecnie w europejskiej prasie oskarżenia, jakoby lewica groziła wyjściem Grecji ze strefy euro, pomijają to, że lewica walczy o inną Europę, rządzoną przez ludzi i dla ludzi, otwartą na partycypację polityczną wszystkich swoich mieszkańców, mającą na celu stworzenie równych warunków do pracy i godnego życia.

 
Chantal Mouffe

Costas Douzinas
Drucilla Cornell
Etienne Balibar
Gayatri Chakravorty Spivak
Judith Butler
Jacqueline Rose
Jean-Luc Nancy
Joanna Bourke
Jacques Ranciere
Wendy Brown

 

List ukazał się na stronie "Greek Left Review".

 

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij