Kraj

Wyrazy solidarności z grecką lewicą

Wyrażamy poparcie dla ideałów ucieleśnianych przez grecką lewicę, która głosi zasady demokracji społecznej i ekonomicznej. List poparcia podpisali m.in. Chantal Mouffe, Etienne Balibar, Gayatri Chakravorty Spivak, Judith Butler, Jacques Ranciere.

W obliczu zbliżających się wyborów, zaplanowanych na 17 czerwca, chcemy wyrazić nasze poparcie dla ideałów ucieleśnianych przez grecką lewicę, ponieważ w warunkach panowania neoliberalizmu głosi ona zasady demokracji społecznej i ekonomicznej. Przeciwstawiamy się tym formom międzynarodowej presji, które zmuszają obecnie Greków do wyrzeczenia się ich suwerenności na rzecz Unii Europejskiej, która jak dotąd za pomocą dyskryminujacych regulacji gospodarczych i pakietów oszczędnościowych reprodukowała i wzmacniała w całej Europie nierówności społeczne i ekonomiczne, a także wewnątrzeuropejski rasizm.


Zauważamy, że grecka lewica (Syriza i koalicja radykalnej lewicy) głoszą prawo do pracy i edukacji, przeciwstawiając je neoliberalnej polityce gospodarczej, która coraz większą liczbę osób czyni prekariuszami, bezrobocie czyni normą, dziesiątkuje usługi socjalne i zdrowotne, a także edukację publiczną, a przy tym niszczy same podstawy produkcji. Popieramy wysiłki Greków w zmaganiach z niepochodzącymi z wyborów technokratami i traktujemy nierozważną demonizację obecnej lewicowej koalicji jako niemożliwą do zaakceptowania złośliwą propagandę. Krążące obecnie w europejskiej prasie oskarżenia, jakoby lewica groziła wyjściem Grecji ze strefy euro, pomijają to, że lewica walczy o inną Europę, rządzoną przez ludzi i dla ludzi, otwartą na partycypację polityczną wszystkich swoich mieszkańców, mającą na celu stworzenie równych warunków do pracy i godnego życia.

 
Chantal Mouffe

Costas Douzinas
Drucilla Cornell
Etienne Balibar
Gayatri Chakravorty Spivak
Judith Butler
Jacqueline Rose
Jean-Luc Nancy
Joanna Bourke
Jacques Ranciere
Wendy Brown

 

List ukazał się na stronie "Greek Left Review".

 

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij