Czas pomyśleć o rewizji konstytucji

Im trudniejsza kohabitacja rządu i prezydenta, tym głośniej będą rozbrzmiewać pytania o to, czy nasz ustrój został optymalnie skonstruowany. Jest wiele przesłanek, by na to pytanie odpowiedzieć przecząco.

Lewica powinna walczyć o obronę cywilną

Obrona cywilna ma co robić nawet w czasie pokoju. Jej brak zalepia się w Polsce a to wojskiem, a to WOT-em, a to strażą pożarną. Kłopot w tym, że jeśli zagrożenia się skumulują, nie uda się ich powstrzymać plastrami.

Żyją w najszczęśliwszym mieście w Polsce, a narzekają

Za rosnący dług Gdyni odpowiadają m.in. pożyczki, które mają służyć pokrywaniu różnicy pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu miejskiego i współfinansowanie realizacji inwestycji publicznych. Gorzej, jeśli pieniądze zostają wydane, a inwestycje niezrealizowane lub znacznie opóźnione.

Bartosz Treder
Zamknij