Miasto

Prof. James K. Galbraith „Changes in Income Distribution in the Global Economy: Ideology and Evidence”

james-galbraith

Wykład w Instytucie Studiów Zaawansowanych

8 grudnia, wtorek, godz. 18.00
Instytut Studiów Zaawansowanych
ul. Foksal 16, II p., Warszawa
prof. James K. Galbraith (Lyndon B. Johnson School of Public Affairs; University of Texas)
Moderacja: prof. Jerzy Osiatyński

O nierównościach na świecie wiemy dużo i mało. Danych mamy mnóstwo, analiz trendów – niewiele. Profesor James Galbraith zbadał przypadki 149 krajów w okresie 45 lat by pokazać, że choć różne państwa i epoki znacznie się od siebie różnią, to za podziałem dochodów wszędzie stoją podobne mechanizmy. Autor głośnej książki „Inequality and Instability” stawia tezę, że to nie tyle globalizacja i rozwój technologiczny, ile moc sektora finansowego i sposób rządzenia gospodarką w świecie determinują skalę ekonomicznych nierówności. Więcej „makro” w makroekonomii pozwoli je lepiej zrozumieć, więcej „polityki” w polityce gospodarczej – odwrócić niekorzystne trendy.

Dyskusję po wykładzie prof. Jamesa K. Galbraitha poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński. 

Spotkanie w języku angielskim. / The lecture will be held in English.
_________

Changes in Income Distribution in the Global Economy: Ideology and Evidence

Despite a plethora of new data sets, the comparative analysis of economic inequality across countries and time has been hampered by sparse measures and conceptual inconsistencies, stemming from the diverse and uncoordinated origins of historical surveys of income and consumption. Valuable efforts to produce standard and comparable measures of high quality necessarily sacrifice both country coverage and historical depth. The present work takes a different approach, using administrative data and the between-groups component of Theil’s T-statistic as an instrument for estimating the level and change of inequality, standardized to a common concept of gross household income inequality. The result is a data set with nearly four thousand observations over 149 countries from 1963 to 2008, permitting the evaluation of transnational patterns in the evolution of inequality and the clear association of those patterns to major changes in global governance. The existence of such patterns, in turn, establishes the *macroeconomic* and policy-driven character of changes in the structures of distribution.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zmiany podziału dochodów w gospodarce globalnej: ideologia i fakty

O nierównościach na świecie wiemy dużo i mało. Danych mamy mnóstwo, analiz trendów – niewiele. Profesor James Galbraith zbadał przypadki 149 krajów w okresie 45 lat by pokazać, że choć różne państwa i epoki znacznie się od siebie różnią, to za podziałem dochodów wszędzie stoją podobne mechanizmy. Autor głośnej książki "Inequality and Instability" stawia tezę, że to nie tyle globalizacja i rozwój technologiczny, ile moc sektora finansowego i sposób rządzenia gospodarką w świecie determinują skalę ekonomicznych nierówności. Więcej „makro” w makroekonomii pozwoli je lepiej zrozumieć, więcej „polityki” w polityce gospodarczej – odwrócić niekorzystne trendy.

Dyskusję po wykładzie prof. Jamesa K. Galbraitha poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński

Spotkanie w języku angielskim. / The lecture will be held in English. 

Pomimo ogromu nowych danych, wobec nieadekwatnych mierników i pojęciowych nieścisłości, które wynikają z różnych i wzajemnie niespójnych źródeł historycznych na temat dochodów i konsumpcji, analiza porównawcza nierówności ekonomicznych w różnych krajach i okresach jest bardzo trudna. Wysiłki zmierzające do stworzenia standardowych i porównywalnych mierników o wysokiej jakości z konieczności wiążą się z rezygnacją z uwzględniania specyfiki poszczególnych krajów i analizy historycznej. Nasza praca przyjmuje inną perspektywę. Korzystamy z danych administracji rządowej oraz z międzygrupowego parametru statystycznego Teila jako instrumentu szacowania poziomu i zmiany nierówności, dzięki czemu wyniki te są sprowadzone do jednej kategorii nierówności dochodów gospodarstw domowych brutto. Rezultatem tego badania jest zestaw danych obejmujący niemal 4 tysiące obserwacji ze 149 krajów od roku 1963 do 2008, co pozwala na ocenę transnarodowych trendów zmian nierówności i na jednoznaczne skojarzenie tych trendów z głównymi zmianami mechanizmów zarządzania w globalnej gospodarce. Istnienie takich trendów oznacza z kolei, że zmiany w strukturach podziału mają charakter „makroekonomiczny” i polityczny.

Dyskusję po wykładzie poprowadzi prof. Jerzy Osiatyński.

Spotkanie w języku angielskim. / The lecture will be held in English.


prof. James K. Galbraith
– ekonomista amerykański orientacji post-keynesowskiej, profesor na University of Texas w Austin a także pracownik naukowy nowojorskiego Levy Economics Institute. Zajmuje się problematyką globalnych nierówności i metodami ich pomiaru, kierując tzw. University of Texas Inequality Project prowadzonym w Lyndon B. Johnson School of Public Affairs. Opublikował kilkanaście książek naukowych, publicystycznych oraz podręczników, w tym The Economic Problem (2001, wspólnie z Robertem L. Heilbronerem), Created Unequal: The Crisis in American Pay (1998), The Predator State: How Conservatives Abandoned the Free Market and Why Liberals Should Too (2008), Inequality and Instability: A Study of the World Economy Just Before the Great Crisis (2012), The End of Normal: The Great Crisis and the Future of Growth (2014), redagował wybór tekstów swojego ojca Johna K. Galbraitha w ramach serii The Library of America.

_________

Changes in Income Distribution in the Global Economy: Ideology and Evidence

Despite a plethora of new data sets, the comparative analysis of economic inequality across countries and time has been hampered by sparse measures and conceptual inconsistencies, stemming from the diverse and uncoordinated origins of historical surveys of income and consumption. Valuable efforts to produce standard and comparable measures of high quality necessarily sacrifice both country coverage and historical depth. The present work takes a different approach, using administrative data and the between-groups component of Theil’s T-statistic as an instrument for estimating the level and change of inequality, standardized to a common concept of gross household income inequality. The result is a data set with nearly four thousand observations over 149 countries from 1963 to 2008, permitting the evaluation of transnational patterns in the evolution of inequality and the clear association of those patterns to major changes in global governance. The existence of such patterns, in turn, establishes the *macroeconomic* and policy-driven character of changes in the structures of distribution.

__________

Zapraszamy do obejrzenia zapisu wideo i galerii zdjęć oraz do wysłuchania nagrania audio ze spotkania.

Wykład zorganizowany przy wsparciu Fundacji im. Róży Luksemburg.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij