Kraj

Łętowska: Figielki konstytucyjne wokół Trybunału

Weszliśmy na drogę załatwiania doraźnych interesów przy pomocy ustaw.

Cezary Michalski: Jak pani ocenia działania prezydenta i PiS w kwestii Trybunału Konstytucyjnego? Najpierw niezaprzysiężenie zaproponowanych przez parlament nowych sędziów Trybunału, teraz projekt ustawy pozwalającej w praktyce ograniczyć niezawisłość TK?

Ewa Łętowska: Można tu jedynie powiedzieć tyle, że w państwach o dojrzałej i dobrze funkcjonującej demokracji cały ten ciąg decyzji i działań wokół Trybunału Konstytucyjnego nie miał prawa się w ogóle wydarzyć.

Czy błędy popełnione wcześniej – np. kryteria wyboru kandydatów na sędziów TK czy ich pospieszny wybór usprawiedliwiają pani zdaniem obecne działania prezydenta i PiS?

Powiedziałam o całym ciągu wydarzeń, który trwa i który przypomina przeciąganie liny. Załatwianie spraw dyktowanych interesem doraźnym przy pomocy ustawy, wykorzystywanie przepisów przejściowych, aby załatwić coś na zapas albo „odkręcić” to się nazywa Maßnahmegesetze.

Teoria i praktyka używana prawa stosowana najchętniej w Trzeciej Rzeszy.

Och, nie tylko i nie wyłącznie. Maßnahmegesetze nie ma żadnych dobrych konotacji historycznych. Szczególnie z perspektywy państwa prawa. A my mamy swoją własną, polską  tradycję. W wydanych niedawno Wspomnieniach Aleksandra Mogilnickiego, świetnego karnisty z okresu międzywojennego, prezesa Sądu Najwyższego, usuniętego za czasów sanacji za brak pokory wobec władzy, jest cały rozdział o – jak to nazywa autor – „figielkach konstytucyjnych”.

***

Ewa Łętowska, ur. 1940, profesor nauk prawnych, pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich, później sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego.

**Dziennik Opinii nr 317/2015 (1101)

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Cezary Michalski
Cezary Michalski
Komentator Krytyki Politycznej
Publicysta, eseista, prozaik. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem również slawistykę w Paryżu. Pracował tam jako sekretarz Józefa Czapskiego. Był redaktorem pism „brulion” i „Debata”, jego teksty ukazywały się w „Arcanach”, „Frondzie” i „Tygodniku Literackim”. Współpracował z Radiem Plus, TV Puls, „Życiem” i „Tygodnikiem Solidarność”. W czasach rządów AWS był sekretarzem Rady ds. Inicjatyw Wydawniczych i Upowszechniania Kultury. Wraz z Kingą Dunin i Sławomirem Sierakowskim prowadził program Lepsze książki w TVP Kultura. W latach 2006 – 2008 był zastępcą redaktora naczelnego gazety „Dziennik Polska-Europa-Świat”, a do połowy 2009 roku publicystą tego pisma. Współpracuje z Wydawnictwem Czerwono-Czarne. Aktualnie jest komentatorem Krytyki Politycznej
Zamknij