Kraj

Łętowska: Figielki konstytucyjne wokół Trybunału

ewa-letowska

Weszliśmy na drogę załatwiania doraźnych interesów przy pomocy ustaw.

Cezary Michalski: Jak pani ocenia działania prezydenta i PiS w kwestii Trybunału Konstytucyjnego? Najpierw niezaprzysiężenie zaproponowanych przez parlament nowych sędziów Trybunału, teraz projekt ustawy pozwalającej w praktyce ograniczyć niezawisłość TK?

Ewa Łętowska: Można tu jedynie powiedzieć tyle, że w państwach o dojrzałej i dobrze funkcjonującej demokracji cały ten ciąg decyzji i działań wokół Trybunału Konstytucyjnego nie miał prawa się w ogóle wydarzyć.

Czy błędy popełnione wcześniej – np. kryteria wyboru kandydatów na sędziów TK czy ich pospieszny wybór usprawiedliwiają pani zdaniem obecne działania prezydenta i PiS?

Powiedziałam o całym ciągu wydarzeń, który trwa i który przypomina przeciąganie liny. Załatwianie spraw dyktowanych interesem doraźnym przy pomocy ustawy, wykorzystywanie przepisów przejściowych, aby załatwić coś na zapas albo „odkręcić” to się nazywa Maßnahmegesetze.

Teoria i praktyka używana prawa stosowana najchętniej w Trzeciej Rzeszy.

Och, nie tylko i nie wyłącznie. Maßnahmegesetze nie ma żadnych dobrych konotacji historycznych. Szczególnie z perspektywy państwa prawa. A my mamy swoją własną, polską  tradycję. W wydanych niedawno Wspomnieniach Aleksandra Mogilnickiego, świetnego karnisty z okresu międzywojennego, prezesa Sądu Najwyższego, usuniętego za czasów sanacji za brak pokory wobec władzy, jest cały rozdział o – jak to nazywa autor – „figielkach konstytucyjnych”.

***

Ewa Łętowska, ur. 1940, profesor nauk prawnych, pierwszy Rzecznik Praw Obywatelskich, później sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Trybunału Konstytucyjnego.

**Dziennik Opinii nr 317/2015 (1101)

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Cezary Michalski
Cezary Michalski
Komentator Krytyki Politycznej
Publicysta, eseista, prozaik. Studiował polonistykę na Uniwersytecie Jagiellońskim, potem również slawistykę w Paryżu. Pracował tam jako sekretarz Józefa Czapskiego. Był redaktorem pism „brulion” i „Debata”, jego teksty ukazywały się w „Arcanach”, „Frondzie” i „Tygodniku Literackim”. Współpracował z Radiem Plus, TV Puls, „Życiem” i „Tygodnikiem Solidarność”. W czasach rządów AWS był sekretarzem Rady ds. Inicjatyw Wydawniczych i Upowszechniania Kultury. Wraz z Kingą Dunin i Sławomirem Sierakowskim prowadził program Lepsze książki w TVP Kultura. W latach 2006 – 2008 był zastępcą redaktora naczelnego gazety „Dziennik Polska-Europa-Świat”, a do połowy 2009 roku publicystą tego pisma. Współpracuje z Wydawnictwem Czerwono-Czarne. Aktualnie jest komentatorem Krytyki Politycznej
Zamknij