Kraj, Kultura

Jak zdekomunizować pomnik?

pomnik-ostrowiec-przed-dekomunizacja

Jak w praktyce wygląda ustawa o dekomunizacji?

Z pomnika, który upamiętniał odznaczenie nadane Ostrowcowi Świętokrzyskiemu w PRL, skuwane są krzyż i miecze. Skuty zostanie też napis:

Polska Rzeczpospolita Ludowa
w uznaniu dla rewolucyjnych
walk klasy robotniczej Ostrowca
Świętokrzyskiego o wyzwolenie
narodowe i społeczne, za udział
całego społeczeństwa w walce
z hitlerowskim najeźdźcą
i wkład w budownictwo socjali-
styczne Polski Ludowej
Rada Państwa nadaje
Order Krzyża Grunwaldu II klasy
Miastu Ostrowiec Świętokrzyski
w Województwie Kieleckim
Przewodniczący Rady Państwa
M. Spychalski Marszałek Polski

pomnik-ostrowiec-dekomunizacja-1
Fot. Kamil Stelmasik

Skuwanie odbywa się na podstawie ustawy o dekomunizacji (Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. A dokładniej – na podstawie wytycznych IPN, zgodnie z którymi trzeba zlikwidować pomniki braterstwa, upamiętnienia „partyzantów sowieckich”, PPR, pomniki upamiętniające budowy, które powstawały na okrągłe rocznice istnienia Polski Ludowej. I wiele innych. Katalog jest otwarty.

O pamięć waszą i naszą! W rocznicę wybuchu hiszpańskiej wojny domowej

Skuwa samorząd. „Usunięcie powinno nastąpić do 31 marca 2018” – mówią wytyczne IPN. Jak samorząd nie zlikwiduje, to zlikwiduje wojewoda.

Tylko czemu samorząd chce skuć wszystko? Niektóre słowa na pomniku ostrowieckiego Orderu Krzyża Grunwaldu są w porządku. O, proszę.

Polska Rzeczpospolita Ludowa
w uznaniu dla rewolucyjnych
walk klasy robotniczej Ostrowca
Świętokrzyskiego o wyzwolenie
narodowe i społeczne za udział
całego społeczeństwa w walce
z hitlerowskim najeźdźcą
i wkład w budownictwo socjali-
styczne Polski Ludowej
Rada Państwa nadaje
Order Krzyża Grunwaldu II klasy
Miastu Ostrowiec Świętokrzyski
w Województwie Kieleckim
Przewodniczący Rady Państwa
M. Spychalski Marszałek Polski

pomnik-ostrowiec-dekomunizacja-2
Fot. Kamil Stelmasik

Zamiast skuwać słowa można je zasłonić paskiem stosowanym przez cenzurę. Zakuć je blachą, blachę pomalować na czarno.

A niżej, tu, gdzie symbol odznaczenia, można na przykład umieścić nowe upamiętnienie:

Na pamiątkę ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 2016 roku. Na mocy tej ustawy usunięto upamiętnienie odznaczenia państwowego, które zostało nadane Miastu Ostrowiec Świętokrzyski w 1970 roku w uznaniu za zasługi całej społeczności miasta.

Niech niszczone pomniki staną się pomnikami dekomunizacji.

A swoją drogą, zastanawiam się, dlaczego dekomunizacja pomnika w Ostrowcu zaczęła się od skuwania krzyża i mieczy.

Grzebalska, Paziński, Gdula: Babranie się w miejskiej przeszłości

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Monika Pastuszko
Monika Pastuszko
Kulturoznawczyni, społeczniczka
Kulturoznawczyni, społeczniczka. Zajmuje się historią społeczną Ostrowca Świętokrzyskiego, zwłaszcza historią społeczności żydowskiej.
Zamknij