Kraj, Kultura

Jak zdekomunizować pomnik?

pomnik-ostrowiec-przed-dekomunizacja

Jak w praktyce wygląda ustawa o dekomunizacji?

Z pomnika, który upamiętniał odznaczenie nadane Ostrowcowi Świętokrzyskiemu w PRL, skuwane są krzyż i miecze. Skuty zostanie też napis:

Polska Rzeczpospolita Ludowa
w uznaniu dla rewolucyjnych
walk klasy robotniczej Ostrowca
Świętokrzyskiego o wyzwolenie
narodowe i społeczne, za udział
całego społeczeństwa w walce
z hitlerowskim najeźdźcą
i wkład w budownictwo socjali-
styczne Polski Ludowej
Rada Państwa nadaje
Order Krzyża Grunwaldu II klasy
Miastu Ostrowiec Świętokrzyski
w Województwie Kieleckim
Przewodniczący Rady Państwa
M. Spychalski Marszałek Polski

pomnik-ostrowiec-dekomunizacja-1
Fot. Kamil Stelmasik

Skuwanie odbywa się na podstawie ustawy o dekomunizacji (Ustawy z dnia 1 kwietnia 2016 r. o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy jednostek organizacyjnych, jednostek pomocniczych gminy, budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz pomniki. A dokładniej – na podstawie wytycznych IPN, zgodnie z którymi trzeba zlikwidować pomniki braterstwa, upamiętnienia „partyzantów sowieckich”, PPR, pomniki upamiętniające budowy, które powstawały na okrągłe rocznice istnienia Polski Ludowej. I wiele innych. Katalog jest otwarty.

O pamięć waszą i naszą! W rocznicę wybuchu hiszpańskiej wojny domowej

Skuwa samorząd. „Usunięcie powinno nastąpić do 31 marca 2018” – mówią wytyczne IPN. Jak samorząd nie zlikwiduje, to zlikwiduje wojewoda.

Tylko czemu samorząd chce skuć wszystko? Niektóre słowa na pomniku ostrowieckiego Orderu Krzyża Grunwaldu są w porządku. O, proszę.

Polska Rzeczpospolita Ludowa
w uznaniu dla rewolucyjnych
walk klasy robotniczej Ostrowca
Świętokrzyskiego o wyzwolenie
narodowe i społeczne za udział
całego społeczeństwa w walce
z hitlerowskim najeźdźcą
i wkład w budownictwo socjali-
styczne Polski Ludowej
Rada Państwa nadaje
Order Krzyża Grunwaldu II klasy
Miastu Ostrowiec Świętokrzyski
w Województwie Kieleckim
Przewodniczący Rady Państwa
M. Spychalski Marszałek Polski

pomnik-ostrowiec-dekomunizacja-2
Fot. Kamil Stelmasik

Zamiast skuwać słowa można je zasłonić paskiem stosowanym przez cenzurę. Zakuć je blachą, blachę pomalować na czarno.

A niżej, tu, gdzie symbol odznaczenia, można na przykład umieścić nowe upamiętnienie:

Na pamiątkę ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego, przyjętej przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w kwietniu 2016 roku. Na mocy tej ustawy usunięto upamiętnienie odznaczenia państwowego, które zostało nadane Miastu Ostrowiec Świętokrzyski w 1970 roku w uznaniu za zasługi całej społeczności miasta.

Niech niszczone pomniki staną się pomnikami dekomunizacji.

A swoją drogą, zastanawiam się, dlaczego dekomunizacja pomnika w Ostrowcu zaczęła się od skuwania krzyża i mieczy.

Grzebalska, Paziński, Gdula: Babranie się w miejskiej przeszłości

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Monika Pastuszko
Monika Pastuszko
Kulturoznawczyni, społeczniczka
Kulturoznawczyni, społeczniczka. Zajmuje się historią społeczną Ostrowca Świętokrzyskiego, zwłaszcza historią społeczności żydowskiej.
Zamknij