Kraj

Nadażdin: Projekt zakazujący aborcji zmobilizuje społeczeństwo

W najbliższy piątek odbędzie się wielki strajk kobiet, które kolejny raz muszą pokazać, że nie godzą się na odbieranie podstawowych praw człowieka.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka dała zielone światło dla projektu przewidującego zakaz aborcji w przypadku poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Zakaz ten będzie prowadził do naruszeń praw człowieka, takich jak prawo do zdrowia i życia, czy wolności od tortur. To, zdaniem Amnesty International, także przykład okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania kobiet, których prawo do samodzielnych decyzji o życiu prywatnym i rodzinnym zostaje złamane. Głosowanie w Komisji dało impuls do mobilizacji społecznej przeciwko dalszemu ograniczaniu dostępu do aborcji.

W najbliższy piątek odbędzie się wielki strajk kobiet, które kolejny raz muszą pokazać, że nie godzą się na odbieranie podstawowych praw człowieka.

Dunin o zakazie aborcji: Oni to zrobią

Zarówno badania Amnesty International, jak i innych organizacji i instytucji, wskazują na ogromne zagrożenia, jakie niesie restrykcyjne prawo aborcyjne. Przyjrzymy się skutkom takich przepisów w Irlandii, gdzie zakazane jest przerywanie ciąży w przypadku poważnego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Tam na czele walki o zmianę przepisów na bardziej liberalne stoją lekarze, którzy nie mogą właściwie wykonywać swojej pracy, a więc stać na straży zdrowia i życia swoich pacjentek. Prawo zmusza ich do zwłoki i narażania zdrowia i życia pacjentek. W tym czasie muszą bezradnie patrzeć na ich cierpienie, ponieważ prawo uniemożliwia im niesie pomocy. Badania Amnesty International w Irlandii pokazują tragiczne przykłady skutków zakazu przerwanie ciąży w wyniku uszkodzenia płodu. Kobiety, które dowiadują się na pewnym etapie ciąży, że płód jest poważnie uszkodzony, są w bardzo trudnej sytuacji: mogą kontynuować ciążę, pomimo świadomości, że, na przykład, dziecko umrze niedługo po porodzie lub płód obumrze jeszcze w czasie ciąży, co będzie stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Kobiety, z którymi rozmawiała Amnesty International podczas badań w Irlandii, podkreślały przede wszystkim, jak traumatyczne było to doświadczenie.

Nie godzimy się na takie rozwiązania prawne w Polsce.

Irlandczycy poparli zabijanie dzieci nienarodzonych

Irlandia jest z resztą o krok od zmiany swoich przepisów. Wbrew temu, co twierdzą wnioskodawcy, projekt nie będzie gwarantował respektowania praw osób z niepełnosprawnościami. Ich poszanowanie może zagwarantować dobra polityka państwa odnosząca się szczególnie do zapewnienia im realizacji praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Rozwiązania w tym zakresie mogą pomóc osobom podejmującym decyzję o przerwaniu ciąży lub jej kontynuacji w przypadku uszkodzenia płodu, ale na tym powinna się kończyć interwencja państwa w podejmowaniu tego typu kluczowych życiowo decyzji. Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa państwa, by zapewniały dostęp do przerywania ciąży jako minimum w przypadkach gwałtu i kazirodztwa, kiedy życie lub zdrowie kobiety w ciąży jest zagrożone oraz w przypadku poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, a także zapewnienia kobietom i dziewczętom realnego dostępu do zabiegu. Europejski Trybunał Praw Człowieka, również w orzeczeniach dotyczących Polski, wielokrotnie podkreślał, że niezapewnienie realnej możliwości przerwania ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia kobiety lub poważnego uszkodzenia płodu, jest również naruszeniem zakazu tortur. To także przykład okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz łamania prawa do respektowania decyzji o życiu prywatnym i rodzinnym obywateli.

Zapraszamy do podpisania petycji Amnesty International.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij