Kraj

Nadażdin: Projekt zakazujący aborcji zmobilizuje społeczeństwo

W najbliższy piątek odbędzie się wielki strajk kobiet, które kolejny raz muszą pokazać, że nie godzą się na odbieranie podstawowych praw człowieka.

Sejmowa Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka dała zielone światło dla projektu przewidującego zakaz aborcji w przypadku poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Zakaz ten będzie prowadził do naruszeń praw człowieka, takich jak prawo do zdrowia i życia, czy wolności od tortur. To, zdaniem Amnesty International, także przykład okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania kobiet, których prawo do samodzielnych decyzji o życiu prywatnym i rodzinnym zostaje złamane. Głosowanie w Komisji dało impuls do mobilizacji społecznej przeciwko dalszemu ograniczaniu dostępu do aborcji.

W najbliższy piątek odbędzie się wielki strajk kobiet, które kolejny raz muszą pokazać, że nie godzą się na odbieranie podstawowych praw człowieka.

Dunin o zakazie aborcji: Oni to zrobią

Zarówno badania Amnesty International, jak i innych organizacji i instytucji, wskazują na ogromne zagrożenia, jakie niesie restrykcyjne prawo aborcyjne. Przyjrzymy się skutkom takich przepisów w Irlandii, gdzie zakazane jest przerywanie ciąży w przypadku poważnego, nieodwracalnego uszkodzenia płodu. Tam na czele walki o zmianę przepisów na bardziej liberalne stoją lekarze, którzy nie mogą właściwie wykonywać swojej pracy, a więc stać na straży zdrowia i życia swoich pacjentek. Prawo zmusza ich do zwłoki i narażania zdrowia i życia pacjentek. W tym czasie muszą bezradnie patrzeć na ich cierpienie, ponieważ prawo uniemożliwia im niesie pomocy. Badania Amnesty International w Irlandii pokazują tragiczne przykłady skutków zakazu przerwanie ciąży w wyniku uszkodzenia płodu. Kobiety, które dowiadują się na pewnym etapie ciąży, że płód jest poważnie uszkodzony, są w bardzo trudnej sytuacji: mogą kontynuować ciążę, pomimo świadomości, że, na przykład, dziecko umrze niedługo po porodzie lub płód obumrze jeszcze w czasie ciąży, co będzie stanowić zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Kobiety, z którymi rozmawiała Amnesty International podczas badań w Irlandii, podkreślały przede wszystkim, jak traumatyczne było to doświadczenie.

Nie godzimy się na takie rozwiązania prawne w Polsce.

Irlandczycy poparli zabijanie dzieci nienarodzonych

Irlandia jest z resztą o krok od zmiany swoich przepisów. Wbrew temu, co twierdzą wnioskodawcy, projekt nie będzie gwarantował respektowania praw osób z niepełnosprawnościami. Ich poszanowanie może zagwarantować dobra polityka państwa odnosząca się szczególnie do zapewnienia im realizacji praw ekonomicznych, społecznych i kulturalnych. Rozwiązania w tym zakresie mogą pomóc osobom podejmującym decyzję o przerwaniu ciąży lub jej kontynuacji w przypadku uszkodzenia płodu, ale na tym powinna się kończyć interwencja państwa w podejmowaniu tego typu kluczowych życiowo decyzji. Organizacja Narodów Zjednoczonych wzywa państwa, by zapewniały dostęp do przerywania ciąży jako minimum w przypadkach gwałtu i kazirodztwa, kiedy życie lub zdrowie kobiety w ciąży jest zagrożone oraz w przypadku poważnego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, a także zapewnienia kobietom i dziewczętom realnego dostępu do zabiegu. Europejski Trybunał Praw Człowieka, również w orzeczeniach dotyczących Polski, wielokrotnie podkreślał, że niezapewnienie realnej możliwości przerwania ciąży w przypadku zagrożenia zdrowia kobiety lub poważnego uszkodzenia płodu, jest również naruszeniem zakazu tortur. To także przykład okrutnego, nieludzkiego i poniżającego traktowania oraz łamania prawa do respektowania decyzji o życiu prywatnym i rodzinnym obywateli.

Zapraszamy do podpisania petycji Amnesty International.

Ciekawy artykuł? Pomóż nam pisać takie teksty dalej.

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.