Kraj

Doceniamy intencję, punktujemy braki

Agnieszka Graff i Elżbieta Korolczuk o uchwalonym właśnie pakiecie prorodzinnym rządu.

Koordynatorki panelu o macierzyństwie „Żegnamy Matkę Polkę – odkłamywanie macierzyństwa”, który odbył się podczas IV Kongresu Kobiet, komentują uchwalony przez rząd pakiet prorodzinny.

„Propozycja rządu to krok w dobrym kierunku. A nawet w kilku kierunkach jednocześnie, bo pakiet dotyczy nie tylko szeroko pojętej opieki nad dziećmi (rodzinnej i instytucjonalnej), ale także in vitro i mieszkań. Warto docenić, że nie jest to program prorodzinny w konserwatywnym sensie tego słowa, czyli taki, który wypycha kobiety z rynku pracy. Tworząc podstawy tego projektu, inspirowano się równościowym systemem szwedzkim. Mówi się w nim o urlopach rodzicielskich, a nie tylko o macierzyńskich. Wreszcie jest autentyczne zaangażowanie rządu w dowartościowanie opiekuńczej pracy kobiet i wola, by w tę sferę stopniowo wciągać mężczyzn. Wreszcie mają się znaleźć pieniądze na żłobki i przedszkola. Widać, że wiele lat pracy ruchu kobiecego, a w ostatnim czasie także Kongresu Kobiet, nie trafia w próżnię. Są jednak w tym projekcie poważne braki, które musimy wypunktować” – piszą Agnieszka Graff i Elżbieta Korolczuk na stronie Kongresu Kobiet.

„Po pierwsze, brak narzędzi, które skutecznie skłonią mężczyzn do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi. […]

Po drugie, zgodnie z deklaracjami projekt ma pozwolić na wykorzystania urlopu rodzicielskiego w ratach, brak jednak szczegółowych ustaleń. Należy pilnować, by ten element programu nie został zapomniany. […]

Po trzecie, coraz więcej osób w Polsce pracuje na umowy zlecenia bądź prowadzi działalność gospodarczą. Te osoby też mają dzieci i w związku z tym mają przerwy w pracy. To świetnie, że ustawa przewiduje znaczne rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa płaci składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Rząd wreszcie zauważył skalę tego problemu. Powstaje jednak pytanie, z czego te rodziny mają żyć, gdy urodzi się dziecko. […]

Po czwarte, chociaż cieszy nas obietnica dotacji dla gmin na założenie i funkcjonowanie żłobków, jest ona zdecydowanie zbyt ogólnikowa. […]
 
Po piąte – i jest to sprawa wielkiej wagi – rodzina to nie tylko mama, tata i dziecko, o których mowa w tytule rządowego programu”.

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Bio

Agnieszka Graff

| Publicystka, amerykanistka
Pisarka, publicystka, feministka, amerykanistka, wykładowczyni Ośrodka Studiów Amerykańskich i Gender Studies UW, współtwórczyni Kongresu Kobiet, autorka m.in. książek Świat bez kobiet (2001), Rykoszetem (2008), Magma (2010), Matka feministka (2014). Bohaterka wywiadu rzeki Graff. Jestem stąd (2014). Mama Stasia.
Elżbieta Korolczuk

| Socjolożka
Socjolożka, pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokhomie i wykłada w Ośrodku Studiów Amerykańskich na Uniwersytecie Warszawskim. Bada ruchy społeczne (w tym ruchy antygenderowe i populistyczne), społeczeństwo obywatelskie, kategorię płci oraz rodzicielstwo. Z Agnieszką Graff pracuje nad książką o związkach między mobilizacją przeciw „gender” a prawicowym populizmem. Jest też działaczką społeczną i komentatorką.