Kraj

Doceniamy intencję, punktujemy braki

Agnieszka Graff i Elżbieta Korolczuk o uchwalonym właśnie pakiecie prorodzinnym rządu.

Koordynatorki panelu o macierzyństwie „Żegnamy Matkę Polkę – odkłamywanie macierzyństwa”, który odbył się podczas IV Kongresu Kobiet, komentują uchwalony przez rząd pakiet prorodzinny.

„Propozycja rządu to krok w dobrym kierunku. A nawet w kilku kierunkach jednocześnie, bo pakiet dotyczy nie tylko szeroko pojętej opieki nad dziećmi (rodzinnej i instytucjonalnej), ale także in vitro i mieszkań. Warto docenić, że nie jest to program prorodzinny w konserwatywnym sensie tego słowa, czyli taki, który wypycha kobiety z rynku pracy. Tworząc podstawy tego projektu, inspirowano się równościowym systemem szwedzkim. Mówi się w nim o urlopach rodzicielskich, a nie tylko o macierzyńskich. Wreszcie jest autentyczne zaangażowanie rządu w dowartościowanie opiekuńczej pracy kobiet i wola, by w tę sferę stopniowo wciągać mężczyzn. Wreszcie mają się znaleźć pieniądze na żłobki i przedszkola. Widać, że wiele lat pracy ruchu kobiecego, a w ostatnim czasie także Kongresu Kobiet, nie trafia w próżnię. Są jednak w tym projekcie poważne braki, które musimy wypunktować” – piszą Agnieszka Graff i Elżbieta Korolczuk na stronie Kongresu Kobiet.

„Po pierwsze, brak narzędzi, które skutecznie skłonią mężczyzn do większego zaangażowania w opiekę nad dziećmi. […]

Po drugie, zgodnie z deklaracjami projekt ma pozwolić na wykorzystania urlopu rodzicielskiego w ratach, brak jednak szczegółowych ustaleń. Należy pilnować, by ten element programu nie został zapomniany. […]

Po trzecie, coraz więcej osób w Polsce pracuje na umowy zlecenia bądź prowadzi działalność gospodarczą. Te osoby też mają dzieci i w związku z tym mają przerwy w pracy. To świetnie, że ustawa przewiduje znaczne rozszerzenie kręgu osób, za które budżet państwa płaci składki emerytalne i rentowe w związku ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem. Rząd wreszcie zauważył skalę tego problemu. Powstaje jednak pytanie, z czego te rodziny mają żyć, gdy urodzi się dziecko. […]

Po czwarte, chociaż cieszy nas obietnica dotacji dla gmin na założenie i funkcjonowanie żłobków, jest ona zdecydowanie zbyt ogólnikowa. […]
 
Po piąte – i jest to sprawa wielkiej wagi – rodzina to nie tylko mama, tata i dziecko, o których mowa w tytule rządowego programu”.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Agnieszka Graff
Agnieszka Graff
Publicystka, amerykanistka
dr hab. Agnieszka Graff – kulturoznawczyni i publicystka, absolwentka Amherst College i Oksfordu, profesorka w Ośrodku Studiów Amerykańskich Uniwersytetu Warszawskiego. Oprócz „Świata bez kobiet” (2001) – książki, której poszerzone wydanie ukazało się w 2021 roku po dwudziestu latach nakładem wydawnictwa Marginesy – wydała też: „Rykoszetem. Rzecz o płci, seksualności i narodzie” (W.A.B. 2008), „Matkę feministkę” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2014) oraz „Memy i graffy. Dżender, kasa i seks” (Wydawnictwo Krytyki Politycznej 2015, wspólnie z Martą Frej). W serii z Różą Krytyki Politycznej ukazał się autobiograficzny wywiad rzeka pt. Graff. Jestem stąd” (2014; współautorem jest Michał Sutowski). Publikowała teksty naukowe w takich czasopismach jak: „Signs”, „Public Culture”, „East European Politics and Societies”, „Feminist Studies”, „Czas Kultury” i „Teksty Drugie”. Współzałożycielka Porozumienia Kobiet 8 Marca, członkini rady programowej stowarzyszenia Kongres Kobiet. Od kilku lat pisuje felietony do „Wysokich Obcasów”. Autorka polskiego przekładu „Własnego pokoju” Virginii Woolf.
Elżbieta Korolczuk
Elżbieta Korolczuk
Socjolożka
dr hab. Elżbieta Korolczuk – socjolożka, komentatorka i aktywistka. Pracuje na Uniwersytecie Södertörn w Sztokholmie i w Ośrodku Studiów Amerykańskich UW. W swoich badaniach zajmuje się tematyką płci kulturowej (gender), ruchami społecznymi i społeczeństwem obywatelskim. Jest autorką licznych artykułów naukowych oraz książek, m.in. „Rebellious Parents. Parental Movements in Central-Eastern Europe and Russia” przygotowanej we współpracy z Katalin Fábián (Indiana University Press, 2017) i „Civil Society revisited: Lesssons from Poland wydanej z Kerstin Jacobsson” (Berghahn Books, 2017). W 2019 ukazał się tom „Bunt Kobiet. Czarne Protesty i Strajki Kobiet” przygotowany we współpracy z Beatą Kowalską, Claudią Snochowską-Gonzalez i Jennifer Ramme (Europejskie Centrum Solidarności) oraz książka „Matki i córki we współczesnej Polsce” (Universitas). Przez ponad dekadę działała w warszawskiej Manifie. Jest też honorową członkinią Stowarzyszenia „Dla Naszych Dzieci” i działa w radzie Fundacji „Akcja Demokracja” oraz Radzie Kobiet przy Prezydencie Warszawy.
Zamknij