Unia Europejska

Europa Środkowa i Wschodnia z Warufakisem

Założyciele DiEM25 zaprosili nas do komitetu koordynującego działalność ruchu.

W lutym w Berlinie Janis Warufakis ogłosił powstanie paneuropejskiego ruchu politycznego na rzecz demokracji w Europie. Ten ruch to DiEM25 (Democracy in Europe Movement 2025). Ogłoszony wtedy Manifest Demokratyzacji Europ y zaczynał się od słów: „Ze wszystkich kłopotów z globalną konkurencją, migracją i terroryzmem, potęgi Europy przeraża tak naprawdę tylko jedna perspektywa: demokracja!”.

Do udziału w konferencji powołującej DiEM25 zaproszony został Sławomir Sierakowski. Podczas spotkania Sierakowski upominał się o miejsce, jakie w Ruchu zająć powinna Europa Środkowa i Wschodnia. DiEM25 jest marzeniem o prawdziwej demokracji, jest ideą ruchu ruchów. Dla ludzi z Krytyki Politycznej oczywistym było, że warto w powstaniu tej formacji uczestniczyć – informować o DiEM, przetłumaczyć Manifest na język polski i przyczynić się do jego przekładów na czeski, słowacki czy węgierski, rozmawiać z jego twórcami.

Założyciele DiEM25 zwrócili się do Krytyki Politycznej z zaproszeniem do wejścia przez dwoje niżej podpisanych członków zespołu KP w skład komitetu koordynującego działalność ruchu. Skład grupy zatwierdzili w głosowaniu członkowie DiEM25.

Oprócz nas znajdują się w nim: Noam Chomsky, Brian Eno, Zoe Gardner, Srećko Horvat, Lorenzo Marsili, Cristina Soler-Savini, Thomas Seibert , Elif Shafak, Janis Warufakis i Vivienne Westwood.

Komitet odzwierciedla ponadnarodowy charakter ruchu (jego członkowie i członkinie pochodzą ze wszystkich rejonów Europy oraz ze Stanów Zjednoczonych i Turcji), charakter międzysektorowy (są wśród nas działacze i działaczki społeczne, politycy, artystki, filozofowie) i międzypokoleniowy. Jest on również odzwierciedleniem spektrum politycznego lewicy, zgodnie z impulsem, który doprowadził do powstania DiEM. W jednym z dokumentów programowych czytamy: „zebraliśmy się, pomimo dzielących nas politycznych tradycji – Zieloni, radykalna lewica, centrolewica – by naprawić Unię Europejską”.

Kadencja komitetu trwać będzie rok. Naszym zadaniem jest budowanie strategii DiEM25, koordynacja działań ruchu, realizowanie kampanii społecznych i politycznych. Komitet nie jest najwyższym organem DiEM. Pomocą służyć nam będzie panel doradców, w skład którego wchodzą m.in. Julian Assange, Franco Berardi, Boris Buden, Susan George, James K. Galbraith, Saskia Sassen, Slavoj Žižek, zaś ostateczny głos należeć będzie do ogółu członków Democracy in Europe Movement.

DiEM powstał z inicjatywy Janisa Warufakisa – ekonomisty, byłego ministra finansów Grecji z ramienia Syrizy, jednej z najwyrazistszych postaci współczesnej lewicy. DiEM powstał z przekonania, że niezbędne jest natychmiastowe przeciwdziałanie procesowi dezintegracji Europy poprzez zebranie w jednym miejscu wszystkich przywiązanych do idei demokracji oraz stworzenie warunków, w których mogliby oni poszukiwać rozwiązań dla pięciu kluczowych problemów przyczyniających się do rozpadu kontynentalnej wspólnoty: zadłużenia, architektury systemu bankowego, ubóstwa, spadku inwestycji oraz migracji. Wreszcie – DiEM25 domaga się demokratyzacji instytucji wspólnotowych i dążyć będzie do powstania nowej, tworzonej z obywatelami i dla obywateli, konstytucji europejskiej. Liczba 25 w nazwie Ruchu odnosi się do horyzontu czasowego, gdy w Europie zapanować ma prawdziwa demokracja – roku 2025.

Dlaczego spośród wielu silnych ośrodków na lewicy w Polsce i w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, to my, działacze Krytyki Politycznej, zaproszeni zostaliśmy do komitetu koordynacyjnego DiEM25? Ze względu na nasze doświadczenie w obszarze międzynarodowego aktywizmu, a przede wszystkim naszą wieloletnią działalność na polu integrowania ruchów społecznych, organizacji i grup politycznych z tej części kontynentu. Jako organizatorzy corocznego zjazdu aktywistów z Europy Środkowej i Wschodniej, który odbywa się w Cieszynie na polsko-czeskiej granicy, oraz twórcy platformy PoliticalCritique.org służącej jako jedno z kluczowych mediów integrujących środkowo- i wschodnioeuropejskich działaczy i działaczki możemy przysłużyć się z jednej strony do wzmocnienia wschodu kontynentu na arenie międzynarodowego aktywizmu politycznego lewicy, z drugiej zaś – przyczynić się do wsparcia głosu lewicy w Europie Środkowej i Wschodniej poprzez zasilenie jej energią i doświadczeniem naszych przyjaciół z Południa i Zachodu, którzy od kilku lat kreują coraz wyrazistszy i bardziej zintegrowany front walki o nowy kształt europejskiego ładu.

Tak też widzimy swoje zadanie – być pasem transmisyjnym środkowo-wschodnich treści w stronę głównego nurtu lewicy na kontynencie oraz działać na rzecz wzmacniania się lewicy społecznej i politycznej w Polsce, Czechach, na Słowacji, Węgrzech i w innych krajach byłego bloku wschodniego.

I jeszcze jedno – DiEM25 to ruch na rzecz demokratyzacji Europy. Polska i inne państwa post-komunistyczne (w tym Białoruś, Ukraina, Słowacja, Czechy, Węgry, Chorwacja, by wymienić najgłośniej wybrzmiewające przykłady) są lub właśnie stają się krajami, gdzie demokracja jest realnie zagrożona. Walcząc o demokrację w Europie, DiEM dąży do wsparcia walk demokratycznych w naszych krajach. To szansa, której nie można zaprzepaścić.

Co to wszystko oznacza w praktyce? W ciągu nadchodzących miesięcy będziemy intensywnie pracować na rzecz częstszej obecności problematyki środkowo-wschodnioeuropejskiej w działaniach i kampaniach DiEM25 oraz na rzecz organizowania w Polsce pod auspicjami ruchu międzynarodowych spotkań ruchów społecznych, grup, organizacji i partii politycznych oraz związków zawodowych ze wschodniej, zachodniej i południowej części kontynentu, podczas którego wybrzmi wspólna agenda polityczna europejskiej lewicy.

Co ponadto? Będziemy przekonywać ludzi z tej części Europy do włączania się w działania DiEM25 oraz czynić wysiłek na rzecz wzmocnienia ogólnoeuropejskich kampanii realizowanych przez ruch. Wreszcie – będziemy robić wszystko, by w wyborach do komitetu koordynacyjnego ruchu, które odbędą się za rok, po upłynięciu kadencji tego ciała w obecnym kształcie, wystartowała liczna grupa przedstawicieli i przedstawicielek Europy Środkowej i Wschodniej.

Nie jesteśmy sami. W Polsce na apel o organizowanie się na rzecz europejskiej demokracji sformułowany przez Janisa Warufakisa odpowiedzieli działacze i działaczki lewicy powołując kolektyw DiEM25 Polska, manifest Ruchu poparła również m.in. Partia Razem. W regionie na rzecz DiEM angażują się blisko współpracujący z nami od lat działacze i działaczki z Czech, Słowacji i Węgier, twórcy platformy DiEM25 CEE (Democracy in Europe Movement Central Eastern Europe).

Jesteśmy przekonani, że budowanie sojuszy w Europie ma głęboki sens. I że jeszcze głębszy sens ma zawieranie przyjaźni na lewicy. Mamy nadzieję, że pomożemy w zawarciu wielu takich przyjaźni pomiędzy działaczami, społecznikami, partiami politycznymi, ruchami protestów. Doświadczenie Krytyki Politycznej mówi nam, że nic tak nie pomaga w pracy społecznej i politycznej, jak zespół i możliwość współpracy z ludźmi tak samo jak my zaangażowanymi w działanie publiczne.

 

 

**Dziennik Opinii nr 297/2016 (1497)

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Agnieszka Wiśniewska
Agnieszka Wiśniewska
Redaktorka naczelna KrytykaPolityczna.pl
Redaktorka naczelna KrytykaPolityczna.pl, w latach 2009-2015 koordynatorka Klubów Krytyki Politycznej. Absolwentka polonistyki na UKSW, socjologii na UW i studiów podyplomowych w IBL PAN. Autorka biografii Henryki Krzywonos "Duża Solidarność, mała solidarność" i wywiadu-rzeki z Małgorzatą Szumowską "Kino to szkoła przetrwania". Redaktorka książek filmowych m.in."Kino polskie 1989-2009. Historia krytyczna", "Polskie kino dokumentalne 1989-2009. Historia polityczna".
Igor Stokfiszewski
Igor Stokfiszewski
Krytyk literacki
Badacz, aktywista, dramaturg. Współpracował m.in. z Teatrem Łaźnia Nowa, Workcenter of Jerzy Grotowski and Thomas Richards, Rimini Protokoll z artystami – Arturem Żmijewskim, Pawłem Althamerem i Jaśminą Wójcik. Był członkiem zespołu 7. Biennale Sztuki Współczesnej w Berlinie (2012). Autor książek „Zwrot polityczny” (2009), „Prawo do kultury” (2018).
Zamknij