UE

Butler, Żiżek, Wallerstein i inni: Grecy, nie poddawajcie się!

Grecja, gdzie narodziła się demokracja, daje Europie szansę na powrót do jej ideałów w XXI wieku.

Przez ostatnie pięć lat Unia Europejska i Międzynarodowy Fundusz Walutowy narzucały Grecji bezprecedensowe oszczędności. Ta polityka wyraźnie zawiodła. Gospodarka zmniejszyła się o 26 procent, bezrobocie wzrosło do poziomu 27 procent, bezrobocie wśród młodzieży do 60 procent a stosunek długu publicznego do PKB podskoczył z poziomu 120 na 180 procent.

Katastrofa gospodarcza doprowadziła do kryzysu humanitarnego, kiedy 3 miliony ludzi żyje na poziomie ubóstwa bądź poniżej niego.

W tych okolicznościach 25 stycznia grecki naród wybrał kierowany przez Syrizę rząd udzielając mu wyraźnego mandatu do zakończenia polityki cięć. W prowadzonych później negocjacjach rząd głosił jednoznacznie, że przyszłość Grecji jest w strefie euro i w Unii Europejskiej.

Wierzyciele upierali się jednak przy dalszym stosowaniu ich nieskutecznej recepty, odmawiali dyskusji na temat anulowania części długu – który nawet MFW zdążył uznać za niespłacalny w całości – aż wreszcie, 26 czerwca wystosowali ultimatum w formie nienegocjowalnej oferty dla Grecji zakładającej dalsze cięcia. Po tym nastąpiło zawieszenie płynności dla greckich banków i nałożenie ograniczeń w przepływie kapitału.

zdj. insociable blog / flickr.com

W tej sytuacji rząd zwrócił się z prośbą do narodu greckiego o podjęcie decyzji w sprawie przyszłości kraju w referendum zaplanowanym na przyszłą niedzielę. Wierzymy, że ultimatum postawione narodowi greckiemu i demokracji powinno zostać odrzucone. Referendum w Grecji daje Unii Europejskiej szansę na potwierdzenie swego przywiązania do wartości oświecenia – równości, sprawiedliwości i solidarności – i do reguł demokracji, na której opiera się jej legitymacja.

Miejsce, w którym narodziła się demokracja, daje Europie szansę na powrót do jej ideałów w XXI wieku.

Podpisali:

Etienne Balibar

Costas Douzinas

Barbara Spinelli

Rowan Williams

Immanuel Wallerstein

Slavoj Zizek

Michael Mansfield

Judith Butler

Alain Badiou

Chantal Mouffe

Saskia Sassen

Homi Bhabha

Wendy Brown

Eric Fassin

Tariq Ali

Ed Vulliamy

Christoff Menke

Dipesh Chakrabarti

Claudia Moatti

Eduardo Cadava

Jean Comaroff

Daniel Loick

Marcus Rediker

Claudia Moatti

Ramin Jahanbegloo

Rajeswari Sunder Rajan

Lynne Segal

Sandro Mezzadra

Walter Mignolo

Joanna Bourke

Catherine Malabou

Fethi Benslama

Andreas Fischer-Lescano

Dirk Setton

Georg Lohmann

Lydia Liu

Saree Makdisi

Stathis Gourgouris

Robin Celikates

Emily Apter

Kate Hudson

Dirk Quadflieg

Giacomo Marramao

Engin Isin

Pheng Cheah

Carlos M Herrera

Alfonso Iacono

Ariella Gross

Paddy McDaid

Robert Meister

Iain Chambers

Neni Panourgia

James Tully

Margarita Tsomou

Isidoros Diakides

Liza Thompson

Paul McNee

Sionaidh Douglas-Scott

Bruce Robbins

Josef Früchtl

Alan Norries

Antonios Tzanakopoulos

Nicolas Countouris

Keith Ewing

Manfred Weiss

Akbar Rasulov

Gleider Hernández

Matthew Happold

Johan van der Walt

Kerem Oktem

Sandra Gonzalez-Bailon

Umut Oszu

Mavluda Sattorova

Gentian Zyberi

Richard Collins

Thomas Skouteris

Thanos Zartaloudis

Aris Katzourakis

Eleni Stamou

Gkikas Magiorkinis

Elinor Payne

Pari Skamnioti,

Ebru Soytemel

Eva Nanopoulos

Ilias Plakokefalos

 

**Dziennik Opinii nr 181/2015 (965)

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać