Świat

Czego chcemy od nowej polityki narkotykowej?

Postulaty polskich organizacji pozarządowych na posiedzeniu komisji ONZ

W poniedziałek 9 marca rozpoczyna się w Wiedniu 58. spotkanie Komisji ONZ ds. Środków Odurzających (CND, Commission on Narcotic Drugs).

To ważne międzynarodowe wydarzenie kształtuje, w jaki sposób prowadzona jest międzynarodowa polityka względem substancji psychoaktywnych, a także to, w jaki sposób poszczególne państwa wdrażają swoje prawo dążące do ochrony społeczeństwa przed negatywnymi skutkami zażywania substancji i ograniczenia przestępczości związanej z podażą narkotyków.

To, co zostanie wynegocjowane na międzynarodowym szczeblu, za jakiś czas może wpłynąć na lokalne prawo i decydować o sytuacji użytkowników i osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych, również w Polsce.

Aktywiści i ekspertki z Polski, przedstawiciele strony społecznej, spotkali się we wtorek 17 lutego w siedzibie Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii z członkami oficjalnej delegacji rządowej na CND 2015 oraz przedstawicielem Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ambasadorem Januszem Rydzkowskim, aby zaprezentować swoje postulaty i wskazówki, które powinny zostać uwzględnione w stanowisku Polski na CND.

Tegoroczne posiedzenie CND jest bardzo ważne, ponieważ pierwsze cztery dni poświęcone są omówieniu wszystkich merytorycznych i technicznych spraw, mających na celu przygotowanie przyszłorocznego posiedzenia Sesji Specjalnej Zgromadzenia Generalnego ONZ (UNGASS) w kwietniu 2016 roku w Nowym Jorku.

To właśnie wtedy omówiona będzie kolejna Deklaracja polityczna i przyjęty plan działania na kolejne dziesięć lat.

Wtedy określone zostaną wskazówki, jak kształtować lokalną politykę narkotykową. Czy opierać ją nadal na represjach, czy jednak wprowadzać humanitarne podejście oparte na zdrowiu publicznym?

Posiedzenie Komisji ds. Środków Odurzających 2015 potrwa do 17 marca. W Wiedniu oprócz przedstawicieli delegacji oficjalnych wszystkich państw członkowskich ONZ obecni są również przedstawiciele organizacji pozarządowych z całego świata. Również z Polski – Magdalena Bartnik z Fundacji Redukcji Szkód, Jan Stola z YODA, Piotr Tubelewicz ze Studenckiej Inicjatywy Narkopolityki. Dzięki ich pracy coraz częściej udaje się włączyć głos strony społecznej do oficjalnych obrad, a ich ekspertyzy i stanowiska stają się cennym argumentem w negocjacjach wokół takich kwestii, jak na przykład wpisanie kolejnych substancji na listę zakazanych, czy zakaz kary śmierci za przestępstwa narkotykowe. Coraz częściej też poszczególne kraje zaczynają blisko współpracować z aktywistami i specjalistkami z organizacji pozarządowych. W przypadku Polski w tym roku mamy do czynienia z pierwszym w historii przypadkiem, kiedy Polska Delegacja we współpracy z organizacją YODA (Youth Organiization on Drug Action) organizuje wydarzenie towarzyszące podczas CND poświęcone korzystaniu z substancji psychoaktywnych przez młodych ludzi w Europie.

Wybrane postulaty forum organizacji pozarządowych działających w dziedzinie polityki narkotykowej ws. stanowiska polskiej delegacji rządowej na Commission on Narcotic Drugs (CND) 2015: 

1. Sprzeciw wobec propozycji wpisania ketaminy na listę zakazanych substancji (do Wykazu I Konwencji).

2. Zajęcie zdecydowanego stanowiska potępiającego politykę Rosji wobec terapii substytucyjnej na okupowanym Krymie.

3. Wspieranie starań o wyższe nakłady finansowe poszczególnych państw na programy redukcji szkód i stworzenie mechanizmu kontroli egzekwowania tej zasady.

4. Dążenie do wprowadzenia w „Politycznej deklaracji…” w 2016 roku zakazu kary śmierci za przestępstwa narkotykowe.

5. Kolejna „Deklaracja polityczna…” jako wykładnia stosowania zapisów międzynarodowych konwencji dotyczących substancji psychoaktywnych powinna być bardziej efektywna i sprawiedliwa.

6. Poszukiwanie odpowiedniej przestrzeni do współpracy ze stroną społeczną.

Zobacz dokument i wszystkie postulaty polskich organizacji pozarządowych zgłoszone na spotkaniu CND.

Śledźcie stronę Narkopolityki, gdzie publikować będziemy materiały korespondenta Marcina Chałupki z CND. Bieżąca relacja na kanale @narkopolityka na Twitterze.

**Dziennik Opinii nr 69/2015 (853)

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Marcin Chałupka
Marcin Chałupka
Redaktor działu Narkopolityka
Absolwent filozofii oraz dziennikarstwa Uniwersytetu Gdańskiego. Absolwent kursu "Evidence-based Drug Policy" w Polskiej Akademii Nauk. Od 2009 do 2012 koordynował projekty Świetlicy Krytyki Politycznej w Trójmieście. Od 2013 w warszawskiej siedzibie Krytyki Politycznej współprowadzi projekt "East Drug Story".
Zamknij