Nauka

Szczepionki przeciw ubóstwu

szczepionka-somalia-chlopiec

Ostatnie badania dowiodły, że powszechne szczepionki nie tylko ratują życie ludzkie, ale także... umacniają gospodarki.

GENEWA – Dla większości ludzi wybór między zagrażającą życiu chorobą a wyniszczającym zadłużeniem to nie jest żaden wybór. A jednak każdego roku setki milionów ludzi na całym świecie zmuszone są przed nim stanąć z powodu zaporowych cen opieki medycznej. Ci, których dotyka to najbardziej, nie płacą wcale najwyższych rachunków za opiekę zdrowotną. Najbardziej cierpią ci, którzy mieszkają w najuboższych częściach świata.

Choć kraje takie jak Stany Zjednoczone słyną z wysokich kosztów opieki zdrowotnej, a długi zaciągnięte na leczenie są tam jedną z głównych przyczyn upadłości konsumenckiej, to ludzie mieszkający w ubogich krajach wydają proporcjonalnie większą część swoich zarobków na opiekę medyczną. A ponieważ ubezpieczenie zdrowotne nie jest tam dostępne lub jest zbyt kosztowne, a bankructwo indywidualne praktycznie nie występuje w systemie prawnym państwa, całe rodziny nierzadko wypychane są przez to poza granicę ubóstwa.

Kiedy populizm zabija

czytaj także

Kiedy populizm zabija

Domna Michailidou, Jonathan Kennedy

Jednak ta dotykająca najbardziej bezbronnych ludzi świata tragedia w wielu przypadkach jest całkowicie do uniknięcia. Niedawne badanie, opublikowane w lutym przez czasopismo Health Affairs sugeruje, że jest jeszcze inna opcja – w wielu sytuacjach prewencja jest w stanie zapobiec wysokim kosztom leczenia. Jedna z dróg wiedzie przez zapewnienie powszechnego dostępu do niedrogich szczepionek.

Wiadomo już, że szczepionki są jedną z najbardziej opłacalnych metod zapobiegania zachorowaniom i zgonom, a badania dostarczają na to kolejnych dowodów. Poprzez modelowanie danych dotyczących wpływu szczepień dziecięcych przeciwko 10 chorobom w 41 najuboższych krajach na zdrowie publiczne i gospodarkę, naukowcy szacują, że od 2016 do 2030 roku szczepienia zapobiegną 36 milionom zgonów.

Bank Światowy definiuje „ubóstwo” jako dochód niższy niż $1.90 na gospodarstwo domowe na dzień. Zdaniem Światowej Organizacji Zdrowia to wysokie koszty opieki zdrowotnej sprawiają, że nawet 100 milionów ludzi rocznie spychane jest w strefę ubóstwa,. Kolejne 150 milionów zmaga się z kosztami leczenia określanymi jako „katastrofalnie wysokie” – to przypadki, gdzie rodziny wydają na opieke zdrowotną 40% domowego budżetu pozostałego po zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

To wszystko uwydatnia rolę, jaką szczepionki odrywają w walce w ubóstwem. Badania pokazały, że to najbiedniejsi odnieśli największe korzyści z upowszechnienia szczepionek. Dowodzi to nie tylko tego, że to najubożsi są najbardziej narażeni na zachorowania i cierpienie z powodu uleczalnych chorób, lecz również tego, że potencjał wyraźnej poprawy ich losu jest większy. Dla rządów państw o niskim PKB jest to szansa. Badania pokazują, jak państwa te mogą pomnażać kapitał zdrowotny i zmniejszyć problem ubóstwa poprzez zwiększenie liczby szczepień w społecznościach biedniejszych i zmarginalizowanych. Co więcej przez udostępnienie wysokiej jakości opieki medycznej w przystępnej cenie wszystkim, niezależnie od dochodów, rządy są w stanie poczynić istotny krok w stronę wprowadzenia powszechnej opieki zdrowotnej.

Krótka historia ruchów antyszczepionkowych

To dlatego programy immunizacyjne mogą stać się platformą, na której można zacząć zbudować system podstawowej opieki medycznej. Wraz ze szczepieniami dla najmłodszych pojawiają się łańcuchy dostaw, chłodnie, wyszkolony personel medyczny, systemy przechowywania informacji medycznej, monitorowanie danych o epidemiach i zachorowaniach. Kiedy społeczność zyskuje dostęp do szczepionek dla dzieci, zwykle w krótkim czasie pojawiają się także usługi i infrastruktura medyczna, takie jak oddziały położnicze, neonatalne, suplementy żywieniowe, programy zapobiegania malarii, edukacja seksualna czy opieka ginekologiczna.

Wstydliwa historia ruchów antyszczepionkowych

Programy immunizacyjne mają ogromny zasięg. Dzięki międzynarodowym instytucjom takim, jak Światowa Organizacja Zdrowia, UNICEF i Gavi TVA, szczepienia już w tej chwili są jedną z najpowszechniejszych interwencji medycznych. Dziś – kiedy 80% najuboższych dzieci świata ma dostęp do rutynowych szczepień (w tym kontekście oznacza to potrójną dawkę szczepionki przeciw dyfterytowi, tężcowi i kokluszowi), mamy gotową platformę, na której możemy zbudować powszechną opiekę zdrowotną – nawet w krajach, których sytuacja jest najtrudniejsza.

Jak dowodzi wspomniane przeze mnie na początku badanie, szczepienia mają w tej chwili jeszcze dodatkową, niebezpośrednią rolę do odegrania. Pod nieobecność państwowej opieki zdrowotnej oraz przystępnego cenowo ubezpieczenia medycznego, rutynowa immunizacja ma też istotny wpływ na gospodarkę. Poprzez zapobieganie zachorowaniom ratuje miliony ludzi od konieczności nagłego korzystania z kosztownych usług medycznych.

Dlaczego nie chcecie ratować swoich dzieci?

czytaj także

Dlaczego nie chcecie ratować swoich dzieci?

Naveen Thacker, Zulfiqar A. Bhutta

Wszystko to dokłada kolejną cegiełkę do stanu wiedzy o tym, że powszechne szczepionki nie tylko ratują życie, ale także wzmacniają gospodarkę. Inne badania , że każdy dolar zainwestowany w szczepienia generuje od 16 dolarów, jeśli mówimy o oszczędnościach na kosztach leczenia, zatrudnienia oraz utraty produktywności pracowników, do aż 44 dolarów, jeśli weźmiemy pod uwagę szersze korzyści płynące z wydłużenia życia i poprawy stanu zdrowia społeczeństwa.

Badanie, o którym piszę, pokazuje namacalny wpływ szczepień na życie jednostek. W ciągu kolejnych 15 lat szczepionki uratują miliony rodzin przed ponurą tragedią życia w skrajnej biedzie. Jest to kolejny powód, aby uparcie dążyć do realizacji potencjału, jaki niesie powszechna immunizacja.

**
Copyright: Project Syndicate, 2018. www.project-syndicate.org. Z angielskiego przełożyła Agnieszka Włodarska.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij