Miasto

Feminizm jako zadawanie pytań

Feminizm jako zadawanie pytań i podmiotowość w różnorodnych "Innych"; a Julii Kristevej idea tożsamości. Zapraszamy na wystąpienie dr. Tomasza Kitlińskiego.

Wykład dr. Tomasza Kitlińskiego Feminizm jako zadawanie pytań i podmiotowość w różnorodnych „Innych” a Julii Kristevej idea tożsamości. Wystapienie w ramach 41. Dni Społeczne – w mozaice tożsamości.

24 kwietnia, wtorek, 11.00, Instytut Socjologii KUL, aula C-608, al. Racławickie 14, Lublin

dr Tomasz Kitliński – od ponad 10 lat wykłada na UMCS. Należał do opozycyjnego teatru Grupa Chwilowa. Uzyskał Dyplom Studiów Tekstu i Obrazu u Julii Kristevej na Uniwersytecie Paryskim 7. Był stypendystą Fulbrighta w nowojorskiej New School for Social Research. Jego teksty drukowały Routledge, New York University Press, „The Guardian”, „The Advocate”, „Der Spiegel”, „Die Tageszeitung”, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, „Przegląd Filozoficzny”, „Teksty Drugie”, „Feminoteka” i „Słowo Żydowskie/dos jidysze wort”

Wykład poleca Klub Krytyki Politycznej w Lublinie.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij