Miasto

Feminizm jako zadawanie pytań

Feminizm jako zadawanie pytań i podmiotowość w różnorodnych "Innych"; a Julii Kristevej idea tożsamości. Zapraszamy na wystąpienie dr. Tomasza Kitlińskiego.

Wykład dr. Tomasza Kitlińskiego Feminizm jako zadawanie pytań i podmiotowość w różnorodnych „Innych” a Julii Kristevej idea tożsamości. Wystapienie w ramach 41. Dni Społeczne – w mozaice tożsamości.

24 kwietnia, wtorek, 11.00, Instytut Socjologii KUL, aula C-608, al. Racławickie 14, Lublin

dr Tomasz Kitliński – od ponad 10 lat wykłada na UMCS. Należał do opozycyjnego teatru Grupa Chwilowa. Uzyskał Dyplom Studiów Tekstu i Obrazu u Julii Kristevej na Uniwersytecie Paryskim 7. Był stypendystą Fulbrighta w nowojorskiej New School for Social Research. Jego teksty drukowały Routledge, New York University Press, „The Guardian”, „The Advocate”, „Der Spiegel”, „Die Tageszeitung”, „Zagadnienia Naukoznawstwa”, „Przegląd Filozoficzny”, „Teksty Drugie”, „Feminoteka” i „Słowo Żydowskie/dos jidysze wort”

Wykład poleca Klub Krytyki Politycznej w Lublinie.

__
Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać

Zamknij