Kraj

List otwarty kolejarzy do premiera

Zarząd PKP S.A. dokonuje gigantycznego zwiększenia wynagrodzeń i rozbudowy struktur, a pracownikom przekazuje, że konieczne są oszczędności i cięcia.

Warszawa, dnia 29.01.2013r.

List otwarty nr 4

Zwracamy się do Pana Premiera z wnioskiem o spowodowanie likwidacji przywilejów ustanowionych za przyzwoleniem Ministra Sławomira Nowaka dla Prezesa Jakuba Karnowskiego i sprowadzonych przez niego do PKP S.A. dyrektorów i urzędników zwanych potocznie grupą Balcerowicza.

Przywileje, które powinny być zlikwidowane to:

1. Ogromny i niekontrolowany wzrost biurokracji (dyrektorów i urzędników) poprzez zatrudnianie znajomych Prezesa Jakuba Karnowskiego w spółce PKP S.A., która nie realizuje przewozów osób ani ładunków, ani też nie zarządza infrastrukturą kolejową.

Podajemy przykładowo:

Prezes Jakub Karnowski utworzył w centrali PKP S.A. aż 21 departamentów – więcej niż w całym Ministerstwie Transportu. Mamy więc 21 wysokopłatnych Dyrektorów Departamentów z wynagrodzeniem stanowiącym 6-8 średnich krajowych i już 25 Zastępców tych Dyrektorów.

Prezes Jakub Karnowski utworzył zupełnie nowy szczebel zarządzania, tzw. Dyrektorów Zarządzających z wynagrodzeniem 6-8 średnich krajowych. Jest ich już siedmiu.

Prezes Jakub Karnowski utworzył 66 Wydziałów, kierowanych przez wysokopłatnych Naczelników oraz 17 zespołów, też kierowanych przez osoby w podobnej randze.

Prezes Jakub Karnowski powołał niezliczoną ilość Dyrektorów Projektów do rozwiązywania ważnych spraw. Nawet podobno, jego kierowca jest też Dyrektorem Projektu.

2. Ogromny wzrost średnich płac dla  Prezesa Jakuba Karnowskiego i jego ludzi.

Podajemy przykładowo:

Średnie zarobki Prezesa Jakuba Karnowskiego (59 tysięcy miesięcznie) plus premia roczna w wysokości 6-miesięcznego wynagrodzenia i podobnie Członków Zarządu PKP S.A. wzrosły prawie 3-krotnie.

Jak to jest, że poprzednie Zarządy PKP S.A. musiały przestrzegać „ustawę kominową” a Pan Jakub Karnowski – wychowanek Leszka Balcerowicza (jak sam podkreśla) nie musi tych przepisów przestrzegać? Zarobki Dyrektorów Zarządzających, Dyrektorów Departamentów i innych dyrektorów są na poziomie zarobków wielkich firm państwowych, które muszą przestrzegać „ustawę kominową” a Prezes Jakub Karnowski i jego grupa nie.

3. Stosowanie w/w nowych warunków zatrudnienia dla ludzi sprowadzanych przez Prezesa Jakuba Karnowskiego i jego znajomych przywileje ustanowione za przyzwoleniem Ministra Sławomira Nowaka dla Prezesa Jakuba Karnowskiego i jego ludzi, określanych również, jako kasta bankowców na kolei, kosztują już kolej więcej niż kwoty ulg przejazdowych, które Prezes Jakub Karnowski chce odebrać lub znacznie ograniczyć wszystkim kolejarzom w Polsce – o co toczy się spór zbiorowy.

Wygląda na to, że Minister Sławomir Nowak i Prezes Jakub Karnowski ustanowili dla swoich (grupa około 100 osób) niespotykane przywileje a dla ich sfinansowania chce odebrać ulgi przejazdowe dla ponad 100 tysięcy kolejarzy oraz emerytom i rencistom kolejowym.

Uważamy, że Panowie Sławomir Nowak i Jakub Karnowski, jak również ich ludzie nie mają moralnego prawa odbierać każdemu kolejarzowi ulg przejazdowych, najczęściej wykorzystywanych w dojazdach do pracy, w sytuacji gdy sami w sposób niekontrolowany przez władze kolei podnieśli o tysiące złotych wynagrodzenia dla wybrańców Jakuba Karnowskiego.

Ci Panowie nie chcą i chyba nie umieją rozmawiać ze stroną społeczną. Zamiast dialogu komunikują nam różnego rodzaju swoje posunięcia, których sensu nie rozumie nawet kadra zarządzająca doprowadzając w ten sposób do wielu konfliktów.

Należy w tym miejscu dodać, że ludzie ci, nie wyłączając Prezesa Jakuba Karnowskiego na funkcjonowaniu kolei się nie znają i aby wypracować jakiekolwiek stanowisko zlecają do zaprzyjaźnionych firm doradczych i kancelarii prawnych za ogromne kwoty różnego rodzaju opracowania i ekspertyzy. Idą na to miliony złotych, za prace, które są do wykonania przez pracowników kolei.

Panowie Sławomir Nowak i Jakub Karnowski często dla swoich posunięć używają słowa niezbędna restrukturyzacja kolei, która w ostatnich latach była według nich zaniedbana i źle zarządzana.

Jest to po pierwsze niezgodne z prawdą i uwłaczające dla Pana Premiera, bowiem od 5 lat koleją rządzą ludzie Platformy Obywatelskiej. Nie komentujemy więc takich publicznych wypowiedzi.

Po drugie wszelkie procesy restrukturyzacyjne na kolei rozpoczynały się od oszczędności na szczeblach zarządzania a teraz mamy sytuację odwrotną, że zarząd PKP S.A. dokonuje gigantycznego zwiększenia wynagrodzeń i rozbudowy struktur a pracownikom przekazuje, że konieczne są oszczędności i cięcia.

Pan Jakub Karnowski twierdzi publicznie, że musi sprzedawać spółki kolejowe ponieważ PKP S.A. jest złym właścicielem a pieniądze potrzebne są na spłatę długów PKP S.A. Naszym zdaniem prywatyzacja determinowania wyłącznie dla pozyskania środków na spłatę długów nie jest prywatyzacją tylko zwykłą sprzedażą a sprzedawane spółki i ich pracownicy narażeni są na olbrzymie kłopoty i utratę miejsc pracy. Przykładem negatywnych skutków takich działań jest sprzedaż spółki Przedsiębiorstwa Napraw Infrastruktury.

My, termin „restrukturyzacja” rozumiemy następująco: restrukturyzacja to niezbędne zmiany w aktywach i pasywach firmy oraz w jej systemie organizacji zarządzania, przeprowadzane po to, aby zwiększyć wartość firmy. Za działaniami restrukturyzacyjnymi tak rozumianymi i nakierowanymi na wzrost wartości kolei jesteśmy i byliśmy, nie raz dając przykład wyrażając zgodę na wyrzeczenia ze strony pracowników.

Niestety, Pan Prezes Jakub Karnowski pod pojęciem restrukturyzacji kolei rozumie dyrektoryzację centrali PKP S.A. oraz branie kasy dla swoich.  Działania w tym zakresie wychodzą jemu w pełni. Niestety w wyniku takich działań zadłużenie kolei wzrasta a jej wartość nie.

Pan Minister Sławomir Nowak i działający z jego umocowania były Minister a obecnie Przewodniczący Rady Nadzorczej PKP S.A. – Pan Krzysztof Opawski nie określili mierzalnych celów dla Prezesa Jakuba Karnowskiego i całego Zarządu PKP S.A. i całej jego grupy ludzi. Skutkiem tego nie można ich ocenić ani rozliczyć. Trzeba jednak płacić wysokie wynagrodzenia, których na takim poziomach nikt wcześniej nie pobierał.

Pytamy, za co są te nowe przywileje dla Prezesa Jakuba Karnowskiego i jego ludzi?
Pytaliśmy o to władze korporacyjne PKP S.A. – brak odpowiedzi.
Pytaliśmy o to nie raz Ministra Sławomira Nowaka – brak odpowiedzi.
Pytamy więc Pana Premiera i prosimy, aby Pan się zainteresował tym co się na kolei dzieje i aby Pan nie polegał na prawdopodobnie jednostronnych komunikatach Panów Sławomira Nowaka i Jakuba Karnowskiego.

Jeśli Pan nam nie ufa niech Pan sprawdzi ile było kadry funkcyjnej w Centrali PKP S.A. przed przyjściem Prezesa Jakuba Karnowskiego a ile jest teraz.
Jaki był fundusz płac dla tej kadry wcześniej a jaki jest teraz.
Ile wydał na konsultacje i ekspertyzy poprzedni Zarząd PKP S.A. lub Zarządy (w skali roku) a ile wydał Prezes Jakub Karnowski w roku ubiegłym.

Niniejszego wniosku o odebranie nowych przywilejów dla Prezesa Jakuba Karnowskiego i jego ludzi nie należy traktować, jako rozszerzenia postulatów w ramach toczącego się sporu zbiorowego. Nie chcemy nowego sporu ani rozszerzania obecnego jednakże liczymy, że Pan Premier tą sprawę załatwi.

Jan Przewoźny, wiceprzewodniczący Federacji Związków Zawodowych Pracowników PKP
Henryk Grymel, przewodniczący Sekcji Krajowej Kolejarzy NSZZ „Solidarność”
Leszek Miętek, przewodniczący Konfederacji Kolejowych Związków Zawodowych

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij