Kraj

List Miasto Jest Nasze do prezydent Warszawy

W związku z katastrofalnym stanem powietrza w Warszawie apelujemy o podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań.

Warszawa, 7 stycznia 2017 r.

Prezydent m. st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent,

w związku z katastrofalnym stanem powietrza w Warszawie i znacznym przekroczeniem norm wyznaczających dopuszczalny poziom stężenia pyłów w ostatnich dniach, apelujemy do Pani o podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań:

1. Całoroczne informowanie o stanie powietrza

Obecnie informacje o stanie jakości powietrza przekazywane są przez Ratusz do publicznej wiadomości tylko w sytuacjach alarmowych (kilkukrotne przekroczenie dopuszczalnych norm) i to głównie kanałami elektronicznymi. Tymczasem liczba dni, w których przekroczone są normy, waha się od 60 do ponad 100 w ciągu roku (dane dla pyłu PM10 w zależności od dzielnicy [1]). Dodatkowo, informacje te rozpowszechniane przez media społecznościowe lub aplikacje mobilne trafiają jedynie do części populacji.

W związku z tym apelujemy o:
– wyświetlanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza przez cały rok na ekranach w taborze komunikacji miejskiej, na stacjach metra i na elektronicznych wyświetlaczach przystankowych;
–  nawiązanie współpracy z lokalnymi stacjami telewizyjnymi, rozgłośniami radiowymi i redakcjami gazet tak, aby prognozy stanu jakości powietrza ukazywała się obok informacji z prognozy pogody.

2. Automatyczne działania w przypadku przekroczenia norm

Obecnie działania mające na celu chwilową poprawę stanu jakości powietrza są podejmowane jedynie w sposób interwencyjny i bez ustalonych procedur. Poszczególne działania wymagają każdorazowo decyzji Pani Prezydent lub odpowiedniego zastępcy.

W związku z tym apelujemy o podejmowanie zdecydowanych działań zawsze, gdy stężenia szkodliwych substancji przekroczą ustalone limity, na wzór norm przyjmowanych we Francji [2]:
– gdy średniodobowe stężenie pyłów PM przekroczy 50 μg/m³: przekazywanie do dyrekcji szkół, placówek przedszkolnych oraz żłobków zaleceń dotyczących ograniczenia przebywania dzieci i młodzieży na zewnątrz; dodatkowe informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w środkach masowego przekazu;
– gdy średniodobowe stężenie pyłów PM przekroczy 80 μg/m³: wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej; w godzinach szczytu wprowadzenie dodatkowych kursów pojazdów komunikacji miejskiej na najbardziej uczęszczanych trasach; rozciągnięcie zakazu tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Warszawy na całą dobę.

3. Zdecydowane działania prewencyjne i długofalowe

Świadomość społeczna problemu wciąż pozostaje na zbyt niskim poziomie. Wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza przez większość ludzi utożsamiany jest z przemysłem.

W związku z tym apelujemy o:
– Częstsze mycie ulic, które obecnie odbywa się mniej niż 10 razy do roku [3]. Główne ulice miejskie powinny być myte codziennie, mniejsze – raz w tygodniu.
– We wszystkich przyszłych przetargach na autobusy miejskie zakup wyłącznie tych z silnikami elektrycznymi lub napędzanymi LNG.
– Zmianę warunków przetargu miejskiej wypożyczalnia samochodów. System miejskiego car-sharingu powinien składać się wyłącznie z samochodów o napędzie elektrycznym.
– Podłączenie wszystkich lokali komunalnych w Warszawie do sieci centralnego ogrzewania.
– Prowadzenie konsekwentnej polityki inwestycyjnej i przestrzennej mającej na celu zmniejszanie ruchu prywatnych samochodów w Warszawie.
– Przeprowadzenie rzetelnej i szerokiej kampanii społecznej mającej na celu edukację obywateli w zakresie działań proekologicznych

Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze

 

[1] Roczna Ocena Jakości Powietrza za 2014 rok Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
[2] Dostęp z dnia 08 stycznia 2017 r., na: http://www.airparif.asso.fr/reglementation/normes-francaises
[3] Dostęp z dnia 08 stycznia 2017 r., na:
http://www.warszawa.pl/miasto/raz-w-tygodniu-zamiatanie-raz-na-dwa-tygodnie-mycie/

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij