Kraj

List Miasto Jest Nasze do prezydent Warszawy

Smog-Warszawa-Greenpeace Polska

W związku z katastrofalnym stanem powietrza w Warszawie apelujemy o podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań.

Warszawa, 7 stycznia 2017 r.

Prezydent m. st. Warszawy
Hanna Gronkiewicz-Waltz

Szanowna Pani Prezydent,

w związku z katastrofalnym stanem powietrza w Warszawie i znacznym przekroczeniem norm wyznaczających dopuszczalny poziom stężenia pyłów w ostatnich dniach, apelujemy do Pani o podjęcie natychmiastowych i zdecydowanych działań:

1. Całoroczne informowanie o stanie powietrza

Obecnie informacje o stanie jakości powietrza przekazywane są przez Ratusz do publicznej wiadomości tylko w sytuacjach alarmowych (kilkukrotne przekroczenie dopuszczalnych norm) i to głównie kanałami elektronicznymi. Tymczasem liczba dni, w których przekroczone są normy, waha się od 60 do ponad 100 w ciągu roku (dane dla pyłu PM10 w zależności od dzielnicy [1]). Dodatkowo, informacje te rozpowszechniane przez media społecznościowe lub aplikacje mobilne trafiają jedynie do części populacji.

W związku z tym apelujemy o:
– wyświetlanie informacji o aktualnym stanie jakości powietrza przez cały rok na ekranach w taborze komunikacji miejskiej, na stacjach metra i na elektronicznych wyświetlaczach przystankowych;
–  nawiązanie współpracy z lokalnymi stacjami telewizyjnymi, rozgłośniami radiowymi i redakcjami gazet tak, aby prognozy stanu jakości powietrza ukazywała się obok informacji z prognozy pogody.

2. Automatyczne działania w przypadku przekroczenia norm

Obecnie działania mające na celu chwilową poprawę stanu jakości powietrza są podejmowane jedynie w sposób interwencyjny i bez ustalonych procedur. Poszczególne działania wymagają każdorazowo decyzji Pani Prezydent lub odpowiedniego zastępcy.

W związku z tym apelujemy o podejmowanie zdecydowanych działań zawsze, gdy stężenia szkodliwych substancji przekroczą ustalone limity, na wzór norm przyjmowanych we Francji [2]:
– gdy średniodobowe stężenie pyłów PM przekroczy 50 μg/m³: przekazywanie do dyrekcji szkół, placówek przedszkolnych oraz żłobków zaleceń dotyczących ograniczenia przebywania dzieci i młodzieży na zewnątrz; dodatkowe informowanie o zanieczyszczeniu powietrza w środkach masowego przekazu;
– gdy średniodobowe stężenie pyłów PM przekroczy 80 μg/m³: wprowadzenie darmowej komunikacji miejskiej; w godzinach szczytu wprowadzenie dodatkowych kursów pojazdów komunikacji miejskiej na najbardziej uczęszczanych trasach; rozciągnięcie zakazu tranzytowego ruchu pojazdów ciężarowych na terenie Warszawy na całą dobę.

3. Zdecydowane działania prewencyjne i długofalowe

Świadomość społeczna problemu wciąż pozostaje na zbyt niskim poziomie. Wysoki poziom zanieczyszczeń powietrza przez większość ludzi utożsamiany jest z przemysłem.

W związku z tym apelujemy o:
– Częstsze mycie ulic, które obecnie odbywa się mniej niż 10 razy do roku [3]. Główne ulice miejskie powinny być myte codziennie, mniejsze – raz w tygodniu.
– We wszystkich przyszłych przetargach na autobusy miejskie zakup wyłącznie tych z silnikami elektrycznymi lub napędzanymi LNG.
– Zmianę warunków przetargu miejskiej wypożyczalnia samochodów. System miejskiego car-sharingu powinien składać się wyłącznie z samochodów o napędzie elektrycznym.
– Podłączenie wszystkich lokali komunalnych w Warszawie do sieci centralnego ogrzewania.
– Prowadzenie konsekwentnej polityki inwestycyjnej i przestrzennej mającej na celu zmniejszanie ruchu prywatnych samochodów w Warszawie.
– Przeprowadzenie rzetelnej i szerokiej kampanii społecznej mającej na celu edukację obywateli w zakresie działań proekologicznych

Z poważaniem
w imieniu Zarządu
Stowarzyszenia Miasto Jest Nasze

 

[1] Roczna Ocena Jakości Powietrza za 2014 rok Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
[2] Dostęp z dnia 08 stycznia 2017 r., na: http://www.airparif.asso.fr/reglementation/normes-francaises
[3] Dostęp z dnia 08 stycznia 2017 r., na:
http://www.warszawa.pl/miasto/raz-w-tygodniu-zamiatanie-raz-na-dwa-tygodnie-mycie/

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać