Kraj

Dysydenci do posłów i senatorów: Odrzućcie prawo o zgromadzeniach!

Wolność wyrażania poglądów dotyczy przede wszystkim poglądów kontrowersyjnych. Bywa, że towarzyszą im akty przemocy. Jednak przemoc nie zostanie wyeliminowana nawet najlepszą ustawą.

Szanowne Panie Posłanki, Szanowni Panowie Posłowie, Szanowne Panie Senator, Szanowni Panowie Senatorowie,

Zwracamy się do Was z apelem, abyście decydując o nowelizacji Prawa o Zgromadzeniach, wzięli pod uwagę znaczenie wolności zgromadzeń dla demokracji. W czasach PRL-u wielu z nas uczestniczyło w nielegalnych demonstracjach, bo legalnych zorganizować się nie dało. Te demonstracje przyczyniły się do obalenia ustroju totalitarnego. Wolność zgromadzeń była jedną z największych zdobyczy III Rzeczpospolitej. Ustawa z 1990 r. zagwarantowała możliwość pokojowego, publicznego wyrażania poglądów milionom ludzi. Wielokrotnie udowadniali oni, że potrafią właściwie korzystać z tej wolności.

Zaproponowana przez Prezydenta nowelizacja Prawa o Zgromadzeniach budzi nasz poważny niepokój. Może doprowadzić do znacznego ograniczenia wolności organizowania pokojowych zgromadzeń.

Wolność wyrażania poglądów dotyczy przede wszystkim poglądów kontrowersyjnych. Bywa, że towarzyszą im akty przemocy. Jednak reakcją nie może być ograniczanie wolności, lecz bardziej stanowcza i skuteczna jej ochrona przed takimi ekscesami. Przemoc nie zostanie wyeliminowana nawet najlepszą ustawą, a szczególnie taką, która z założenia ma służyć pełnej realizacji konstytucyjnej wolności.

Wyrażamy zaniepokojenie tym, że polski Parlament mając pełną wiedzę na temat krajowych i międzynarodowych standardów dotyczących wolności zgromadzeń zmierza do przyjęcia ustawy jawnie z nimi sprzecznej, a opinii publicznej przedstawiane są fałszywe argumenty przemawiające za jej rzekomą skutecznością.

Wzywamy do odrzucenia nowelizacji Prawa o Zgromadzeniach. Nie róbmy kroku wstecz. Rozpocznijmy debatę w zaufaniu do własnego społeczeństwa nad stworzeniem prawa dostosowanego do nowoczesnych warunków, szybkości przepływu informacji i dynamicznej debaty publicznej – debatę wolną od emocji związanych z jednorazowym wydarzeniem 11 listopada 2011 roku.

Zbigniew Bujak
Władysław Frasyniuk
Barbara Labuda
Bogdan Lis
Henryka Krzywonos-Strycharska
Józef Pinior

Aktualne informacje o protestach społecznych w sprawie Prawa o Zgromadzeniach na stronie Watchdog.org.pl

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij