Kraj

Ambasadorzy popierają Paradę Równości

Rekordowe 52 podpisy zostały złożone pod oficjalnym listem poparcia dla Parady Równości i pozostałych równościowych marszy w Polsce!

List otwarty ambasadorów Albanii, Argentyny, Australii, Austrii, Belgii, Bośni i Hercegowiny, Brazylii, Chile, Cypru, Czarnogóry, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Indii, Irlandii, Islandii, Izraela, Japonii, Kanady, Luksemburga, Łotwy, Malty, Meksyku, Niemiec, Norwegii, Nowej Zelandii, Portugalii, Republiki Południowej Afryki, San Marino, Serbii, Słowenii, Stanów Zjednoczonych Ameryki, Szwajcarii, Szwecji, Turcji, Ukrainy, Urugwaju, Wenezueli, Wielkiej Brytanii, Wietnamu, Włoch, a także Przedstawiciela Generalnego Rządu Flandrii oraz Przedstawiciela Federacji Walonia-Bruksela oraz reprezentantów Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej i Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce, oraz Dyrektora Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, oraz Sekretarza Generalnego Wspólnoty Demokracji, z okazji Parady Równości, zaplanowanej w Warszawie na 9 czerwca 2018 roku. Sporządzanie niniejszego listu koordynowała Ambasada Irlandii w Polsce.

List otwarty przygotowany z okazji Parady Równości w Warszawie

Z okazji tegorocznej warszawskiej Parady Równości chcemy wyrazić nasze poparcie dla starań o uświadamianie opinii publicznej w kwestii problemów, jakie dotykają środowisko gejów, lesbijek, osób biseksualnych, transpłciowych i interseksualnych (LGBTI) oraz innych społeczności w Polsce stojących przed podobnymi wyzwaniami. Chcemy także wyrazić uznanie dla podobnych starań podejmowanych w innych miastach Polski – w Częstochowie, Gdańsku, Łodzi, Katowicach, Koninie, Krakowie, Opolu, Poznaniu, Rzeszowie, Szczecinie, Toruniu i Wrocławiu.

Uznajemy przyrodzoną i niezbywalną godność każdej jednostki, zgodnie z treścią Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. Szacunek dla tych fundamentalnych praw, zawartych w zobowiązaniach OBWE oraz obowiązkach i standardach Rady Europy i Unii Europejskiej jako wspólnot praw i wartości, zobowiązuje rządy do ochrony wszystkich swoich obywateli przed przemocą i dyskryminacją oraz do zapewnienia im równych szans. Aby to umożliwić, a w szczególności aby bronić społeczności wymagających ochrony przed słownymi i fizycznymi atakami oraz mową nienawiści, musimy wspólnie pracować na rzecz niedyskryminacji, tolerancji i wzajemnej akceptacji. Dotyczy to szczególnie sfer takich jak edukacja, zdrowie, kwestie społeczne, obywatelstwo, administracja publiczna oraz uzyskiwanie oficjalnych dokumentów. Wyrażamy uznanie dla ciężkiej pracy środowisk LGBTI i innych społeczności w Polsce i na całym świecie, jak również dla pracy wszystkich ludzi, których celem jest zapewnienie przestrzegania praw osób LGBTI oraz innych osób stojących przed podobnymi wyzwaniami, a także zapobieganie dyskryminacji, w szczególności tej motywowanej orientacją seksualną czy tożsamością płciową. Prawa człowieka są uniwersalne i wszyscy, w tym osoby LGBTI, mają prawo w pełni z nich korzystać. Jest to kwestia, którą wszyscy powinni wspierać.

J.E. Shpresa Kureta, Ambasador Albanii
J.E. Patricia Beatriz Salas, Ambasador Argentyny
J.E. Paul Wojciechowski, Ambasador Australii
J.E. Werner Almhofer, Ambasador Austrii
J.E. Colette Taquet, Ambasador Belgii
Ivica Pranjic, Chargé d’Affaires, Ambasada Bośni i Hercegowiny
J.E. Alfredo Leoni, Ambasador Brazylii
J.E. Julio Bravo Yubini, Ambasador Chile
J.E. Petros Kestoras, Ambasador Cypru
Robert Markić, Chargé d’Affaires, Ambasada Czarnogóry
J.E. Ivan Jestřáb, Ambasador Czech
J.E. Ole Egberg Mikkelsen, Ambasador Danii
J.E. Harri Tiido, Ambasador Estonii
J.E. Hanna Lehtinen, Ambasador Finlandii
J.E. Pierre Lévy, Ambasador Francji
J.E. Evangelos Tsaoussis, Ambasador Grecji
J.E. Francisco Javier Sanabria, Ambasador Hiszpanii
J.E. Ron J.P.M. van Dartel, Ambasador Królestwa Niderlandów
J.E. Tsewang Namgyal, Ambasador Indii
J.E. Gerard Keown, Ambasador Irlandii
J.E. Martin Eyjólfsson, Ambasador Islandii
J.E. Anna Azari, Ambasador Izraela
Satoru Takahashi, Chargé d’Affaires, Ambasada Japonii
Jeremy Wallace, Chargé d’Affaires, Ambasada Kanady
J.E. Conrad Bruch, Ambasador Wielkiego Księstwa Luksemburga
J.E. Edgar Bondars, Ambasador Łotwy
J.E. Natasha Meli Daudey, Ambasador Malty
J.E. Alejandro Negrín, Ambasador Meksyku
J.E. Rolf Nikel, Ambasador Niemiec
J.E. Olav Myklebust, Ambasador Norwegii
J.E. Mary Thurston, Ambasador Nowej Zelandii
J.E. João Silva Leitão, Ambasador Portugalii
J.E. Simon Jabulani Ntombela, Ambasador Republiki Południowej Afryki
J.E. Dario Galassi, Ambasador San Marino
J.E. Nikola Zurovac, Ambasador Serbii
J.E. Robert Krmelj, Ambasador Słowenii
J.E. Paul Jones, Ambasador Stanów Zjednoczonych Ameryki
Chasper Sarott, Chargé d’Affaires, Ambasada Szwajcarii
J.E. Stefan Gullgren, Ambasador Szwecji
J.E. Tunç Üğdül, Ambasador Turcji
J.E. Andrii Deshchytsia, Ambasador Ukrainy
J.E. Pablo Scheiner, Ambasador Urugwaju
J.E. Jonathan Knott, Ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej J.E. Alessandro De Pedys, Ambasador Włoch
J.E. Luis Gomez Urdaneta, Ambasador Wenezuelii
J.E. Vu Dang Dzung, Ambasador Wietnamu
Yves Wantens, Przedstawiciel Generalny Rządu Flandrii
Laurence Capelle, Przedstawiciel Federacji Walonia-Bruksela
Marek Prawda, Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce
Anna-Carin Öst, Przedstawiciel Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców w Polsce
Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Dyrektor Biura Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
Thomas E. Garrett, Sekretarz Generalny Wspólnoty Demokracji

Komentarze

System komentarzy niedostępny w trybie prywatnym przeglądarki.