Psychologia, Serwis klimatyczny, Świat

Postradać zmysły od upału? To niestety możliwe

Fale upałów wywierają ogromny wpływ na nasze zdrowie, zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Gramy sami ze sobą i z tą planetą w bardzo niebezpieczną grę.

Lekarze zazwyczaj obawiają się nadejścia fal gorąca. Poczekalnie na SOR-ach szybko wypełniają się wtedy tłumem odwodnionych, majaczących i omdlewających pacjentów.

Wyniki niedawnych badań wskazują na co najmniej 10-procentowy wzrost liczby osób zgłaszających się na pogotowie w dniach, gdy temperatura osiąga lub przekracza wartości znajdujące się w górnych 5 proc. normalnych temperatur występujących w danym miejscu.

Wysokie temperatury mogą także spowodować nasilenie objawów u osób z chorobami psychicznymi. Fale upałów – podobnie jak inne zjawiska pogodowe, takie jak powodzie czy pożary – wiąże się z nasileniem objawów u osób z depresją oraz z zespołem lęku uogólnionego – zaburzeniem, które sprawia, że chory odczuwa uporczywy lęk.

Zauważono także związek pomiędzy utrzymującą się wysoką temperaturą a liczbą samobójstw i prób samobójczych. Z grubsza biorąc, jednostopniowy wzrost średniej miesięcznej temperatury powoduje 2,2-procentowy wzrost liczby zgonów wynikających z zaburzeń psychicznych. Wzrost liczby samobójstw towarzyszy także skokowym zmianom wilgotności powietrza.

Wilgotność i temperatura powietrza – których zmiany spowodowane są zmianą klimatu wynikającą z działalności człowieka – są także czynnikiem wpływającym na zwiększenie się liczby epizodów maniakalnych u chorych z zaburzeniem dwubiegunowym. Ten element przebiegu zaburzenia wyrządza znaczne szkody, a chory może wymagać hospitalizacji w związku z pojawieniem się psychozy bądź myśli samobójczych.

Kolejnym problemem jest zmniejszanie się w wyniku upałów skuteczności istotnych leków używanych w leczeniu chorób psychicznych. Wiadomo, że w przypadku wielu leków ich przyjmowanie pogłębia ryzyko śmierci w wyniku przegrzania organizmu, na przykład leki przeciwpsychotyczne mogą spowodować zanik łaknienia, w wyniku czego może dojść do odwodnienia.

Działanie innych leków zmienia się w zależności od temperatury ciała oraz stopnia nawodnienia organizmu – jak na przykład w przypadku litu, skutecznego i często stosowanego preparatu przepisywanego w celu ustabilizowania nastroju u osób z zaburzeniem dwubiegunowym.

Mózg osoby z ADD odmawia uczestnictwa w kapitalizmie. I to nas może wyzwoli

Dezorientacja i agresywne zachowania

Upał może także wpływać na stan psychiczny oraz zdolność myślenia i rozumowania u osób, u których nie stwierdzono zaburzeń. Według badań stres związany z wysoką temperaturą wpływa negatywnie na funkcjonowanie obszarów w mózgu odpowiedzialnych za formułowanie i rozwiązywanie złożonych zadań kognitywnych.

Badanie przeprowadzone na studentach w Bostonie wykazało, że uczestnicy, którzy podczas fali upałów przebywali w pomieszczeniach nieklimatyzowanych, w testach kognitywnych osiągali wyniki o 13 proc. słabsze niż inni i reagowali o 13 proc. wolniej.

Kiedy zaś ludzie nie są w stanie jasno myśleć z powodu upału, wzrasta prawdopodobieństwo, że będą odczuwać frustrację, a to z kolei może prowadzić do agresji.

Istnieją mocne dowody na to, że ekstremalne upały wiążą się ze wzrostem przestępstw z użyciem przemocy. Nawet wzrost temperatury o 1 czy 2 stopnie Celsjusza może prowadzić do 3–5 proc. wzrostu przypadków takich napaści.

Szacuje się, że do 2090 roku zmiana klimatu może na całym świecie spowodować niemal 5-procentowe zwiększenie wszelkiego rodzaju przestępczości. Powodem takiego wzrostu będzie bardzo wiele złożonych, nakładających się na siebie czynników natury psychologicznej, społecznej i biologicznej. Wysokie temperatury oddziałują między innymi na serotoninę, substancję chemiczną występującą w mózgu, która jest jednym z czynników hamujących wzrost poziomu agresji.

Upalne dni mogą także zaostrzać lęk związany ze stanem środowiska naturalnego. W Wielkiej Brytanii 60 proc. ankietowanych młodych ludzi stwierdziło, że bardzo, lub wręcz ekstremalnie niepokoi się zmianą klimatu. Ponad 45 proc. ankietowanych zaznaczyło, że ich odczucia związane z klimatem wpływają negatywie na ich codzienne życie.

Czego nie mają dzieci i ryby? Nadziei na przetrwanie katastrofy klimatycznej

Nadal nie rozumiemy całej złożoności oddziaływania i pętli wzajemności występujących pomiędzy zmianą klimatu a zdrowiem psychicznym – także tego, jakie skutki mogą nieść fale upałów. Wiemy jednak, że gramy sami ze sobą i z tą planetą w bardzo niebezpieczną grę.

Fale upałów oraz to, jak odbijają się one na naszym zdrowiu psychicznym, to ważny sygnał, że najlepsze, co możemy zrobić dla siebie i przyszłych pokoleń, to podjąć działania zmierzające do ochrony klimatu.

**
Laurence Wainwright – wykładowca akademicki, stoi na czele programu nauczania Zrównoważonego Rozwoju, Przedsiębiorczości i Środowiska Naturalnego na Uniwersytecie Oksfordzkim.

Eileen Neumann – badaczka, pracuje jako Postdoctoral Research Associate na Wydziale Nauk o Mózgu na Uniwersytecie w Zurychu.

Tekst ukazał się na portalu The Conversation. Z angielskiego przełożyła Katarzyna Byłów.

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij