Fotorelacje

Fotorelacja: Zaufanie kiełkuje w Ostrowcu Świętokrzyskim

18 kwietnia uczniowie z Ostrowca i Szewnej wzięli udział w niezwykłych warsztatach na temat zaufania, które odbyły się w Pracowni Otwartej Kontrola Jakości w Ostrowcu Św.

18 kwietnia uczniowie z Ostrowca i Szewnej wzięli udział w niezwykłych warsztatach na temat zaufania, które odbyły się w Pracowni Otwartej Kontrola Jakości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Organizatorem trzygodzinnych warsztatów było Stowarzyszenie Kulturotwórcze Nie z Tej Bajki we współpracy z Klubem Krytyki Politycznej. Spotkanie było częścią kampanii społecznej wokół książki dla dzieci Zaufanie.

O tym jak ważne w życiu jest zaufanie, uczniowie dowiedzieli się nie tylko podczas czytania fragmentów książki, ale także dzięki tematycznym filmikom i licznym zadaniom warsztatowym. Spotkanie obejmowało tak ważne zagadnienia jak empatia, pomoc innym, ale także funkcjonowanie stereotypów w życiu codziennym i problem cyberprzemocy.

Wszystkie zadania przygotowane przez animatorki ze stowarzyszenia Nie z Tej Bajki miały uświadomić rolę zaufania jako kluczowej wartości przy tworzeniu i umacnianiu więzi w grupie, zarówno w szkolnej klasie, jak i szerzej – w społeczeństwie. Kwestię tę rozpatrywano zarówno od strony zaufania do drugiego człowieka, ale także odpowiedzialności wobec zaufania, jakim obdarzają nas inni.

Na zakończenie zajęć wszyscy uczniowie otrzymali książki oraz plakietki i ziarenka bazylii z bardzo ważnym przesłaniem – że „zaufanie kiełkuje”!

Relację z warsztatów przygotowała telewizja Lokalna.tv.

O książce
Zaufanie to  książka Anny Cieplak i Lidii Ostałowskiej z ilustracjami Anny Pluty. Jest to darmowa publikacja. Wydała ją Krytyka Polityczna w marcu 2015 r. dla dzieci i młodzieży w wieku 10-12 lat. Książkę można pobrać za darmo z Internetu lub zamówić ją na stronie Wydawnictwa Krytyki Politycznej.

Publikacja to tylko część kampanii społecznej dotyczącej zaufania.  Badania pokazują, że poziom zaufania w Polsce jest niski, na co ma wpływ wiele czynników takich jak m.in. edukacja i wychowanie. Według danych CBOS (Zaufanie społeczne. Komunikat z badań, Warszawa 2012): „Tylko niespełna jedna czwarta badanych (23%) wychodzi z założenia, że większości ludzi można ufać, blisko trzy czwarte zaś (74%) wyznaje zasadę zachowywania daleko idącej ostrożności w stosunkach z innymi.”

Zaufanie to niejedyna publikacja tego typu z Wydawnictwa Krytyki Politycznej. Powodzeniem cieszą się też poprzednie, również darmowe książki: Bieda. Przewodnik dla dzieci i Współpraca. Przewodnik dla dzieci. Katarzyna Mazan, organizatorka spotkania i animatorka kultury, mówi: – „Bieda i Współpraca zyskały uznanie Pierwszej Damy Anny Komorowskiej. Również Prezydent Bronisław Komorowski je rekomendował, zwłaszcza „Współpracę. Dlatego zależało nam na tym, by podobne Zaufanie pokazać także w Ostrowcu.”

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij