Kultura

Program Kreatywna Europa

Czyli unijne granty na kulturę i sektor audiowizualny.

W perspektywie finansowej 2014–2020 europejskie działania z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego będą wspierane przez nowy unijny program – Kreatywna Europa. Program ten zaplanowany na lata 2014–2020 będzie zawierał trzy komponenty: MEDIA, Kultura oraz część międzysektorową z nowym instrumentem finansowym od 2016 r. (z której finansowane są m.in. działania Europejskiej Stolicy Kultury i nagrody Unii Europejskiej). Podprogramy MEDIA i Kultura są kontynuacją Programów MEDIA i Kultura realizowanych w latach 2007–2014. Priorytety programu wynikają z analizy obecnej sytuacji sektorów kultury i audiowizualnego w Europie oraz problemów, jakie napotykają europejscy twórcy. Są to przede wszystkim: poszerzanie kompetencji sektorów kultury i kreatywnych, zachęcanie do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym, strategiczne budowanie i rozwój publiczności, pozyskiwanie nowych odbiorców europejskiej sztuki i filmu oraz zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych.

Komponent Kultura

Polskie instytucje i organizacje działające od minimum 2 lat w sektorach kultury i kreatywnych mają szansę pozyskać granty na międzynarodowe projekty kulturalne w ramach komponentu Kultura. Wspiera on projekty, których celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do nowych technologii cyfrowych oraz wdrażania innowacji.

Komponent Kultura zapewnia wsparcie w ramach czterech obszarów grantowych:

 • PROJEKTY WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ – najbliższy termin składania wniosków: październik 2015 r.
 • SIECI EUROPEJSKIE – najbliższy termin składania wniosków: październik 2016 r.
 • EUROPEJSKIE PLATFORMY – najbliższy termin składania wniosków: 25 lutego 2015 r.
 • TŁUMACZENIA LITERACKIE – najbliższy termin składania wniosków: 4 lutego 2015 r.

Więcej informacji na temat poszczególnych obszarów grantowych w komponencie Kultura znajduje się na stronie: www.kreatywna-europa.eu/kultura.

Komponent MEDIA

Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, kin promujących filmy europejskie. Jego celem jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.

W ramach komponentu MEDIA istnieje 14 schematów dofinansowań:

 • Development – projekt pojedynczy – najbliższe terminy składania wniosków: styczeń i kwiecień 2015 r.
 • Development – pakiet projektów – najbliższy termin składania wniosków: luty 2015 r.
 • Development gier video – najbliższy termin składania wniosków: marzec 2015 r.
 • TV programming – najbliższe terminy składania wniosków: grudzień 2014 i maj 2015 r.
 • Dostęp do rynków – najbliższy termin składania wniosków: styczeń 2015 r.
 • Festiwale filmowe – najbliższy termin składania wniosków: rok 2016
 • Szkolenia dla profesjonalistów branży audiowizualnej – najbliższy termin składania wniosków: rok 2016
 • Międzynarodowe fundusze koprodukcyjne – najbliższy termin składania wniosków: marzec 2015 r.
 • Sieci kin – najbliższy termin składania wniosków: czerwiec 2015 r.
 • Rozwój widowni – najbliższy termin składania wniosków: marzec 2015 r.
 • Dystrybucja on-line –  najbliższy termin składania wniosków: czerwiec 2015 r.
 • Agenci sprzedaży – najbliższy termin składania wniosków: czerwiec 2015 r.
 • Dystrybucja – schemat selektywny – najbliższe terminy składania wniosków: grudzień 2014 r. i lipiec 2015 r.
 • Dystrybucja – schemat automatyczny – najbliższy termin składania wniosków: kwiecień 2015 r.

Do tej pory 30 projektów audiowizualnych z Polski otrzymało dofinansowanie o łącznej wartości 2 092 320,00 mln euro na realizację swoich projektów (dane pochodzą z 21 października 2014 r.).

Więcej informacji na temat poszczególnych obszarów grantowych w komponencie MEDIA znajduje się na stronie: www.kreatywna-europa.eu/media.

Ceative Europe Desk Polska – biuro reprezentujące Program Kreatywna Europa w Polsce, oferuje konsultacje dla osób zainteresowanych składaniem wniosków, wspiera instytucje aplikujące w poszukiwaniu partnerów zagranicznych oraz dostarcza na bieżąco informacje o Programie. Ponadto w ramach zwiększania kompetencji naszych odbiorców CED Polska organizuje warsztaty, szkolenia i konferencje z zakresu sektora kultury, kreatywnego oraz audiowizualnego. 

Współpracujemy również aktywnie z instytucjami realizującymi wydarzenia współfinansowane ze środków Programu Kreatywna Europa, uczestniczymy w wydarzeniach organizowanych przez regionalne / lokalne instytucje, na zaproszenie których przyjeżdżamy, a podczas których prowadzimy prezentacje Programu Kreatywna Europa oraz udzielamy konsultacji projektów. Aktywnie uczestniczymy w wydarzeniach kierowanych do profesjonalistów sektora audiowizualnego, kulturalnego oraz kreatywnego.

W najbliższym czasie serdecznie zapraszamy do udziału w organizowanych przez nas wydarzeniach:

 • 19 listopada br.: „CULTURE AROUND: European Conference on Culture Marketing”, Hotel Sofitel Warsaw Victoria, Warszawa (rejestracja trwa do 7 listopada b.r.)
 • 25 listopada br.: „GAME STORY. Między filmem a grą”, Centrum Artystyczne Skwer, Warszawa

Bliższe informacje:

www.kreatywna-europa.eu
www.facebook.com/kreatywnaeuropa

Creative Europe Desk Polska
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel. + 48 22 44 76 180

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij