Kultura

Grotowski. Nielegalny papież?

O życiu i "Tekstach zebranych" Jerzego Grotowskiego dyskutowali Agata Adamiecka-Sitek, Dariusz Kosiński, Igor Stokfiszewski wraz z publicznością.

Obszar, na który wkroczył Jerzy Grotowski, był obszarem właściwie zdominowanym przez nadzieje, dyskursy, instytucje religijne i był obszarem, w którym, jeśli dobrze rozumiem, Jerzy Grotowski pragnął uczynić pewien nowy uniwersalizm, który nie miałby wymiaru religijnego. A wydaje mi się, że zadanie wynalezienia, czy wypraktykowania, czy ukonstytuowania jakiejś nowej postaci uniwersalizmu dzisiaj jest zadaniem niezwykle ważnym i ważkim. Natomiast druga sprawa to jest sprawa wspólnoty i tutaj już wchodzę na teren, który stał się również moim udziałem, to znaczy Jerzy Grotowski otwiera pewną perspektywę poszukiwań relacji międzyludzkich ukształtowania więzi pomiędzy jednostkami, pomiędzy osobami, ale również ukształtowania w sposób praktyczny więzi pomiędzy większą ilością jednostek i wydaje się, że dzisiaj, w tak dalece zatomizowanym i zrytualizowanym społeczeństwie, kształtowanie więzi zbiorowych wydaje się czymś niezwykle istotnym i próba znalezienia praktycznych sposobów, jak i teoretycznych uzasadnień dla kształtowania tego typu więzi, jest bardzo ważna. I tutaj Grotowski staje się kimś, mówiąc najskromniej, kluczowym – mówił Igor Stokfiszewski.

Rozmowa promująca wydanie “Tekstów zebranych” Jerzego Grotowskiego odbyła się 5 kwietnia 2013 roku w Instytucie Grotowskiego.

***

Ten artykuł nie powstałby, gdyby nie wsparcie naszych darczyńców. Dołącz do nich i pomóż nam publikować więcej tekstów, które lubisz czytać