Kraj

Zieloni: List do mieszkańców Żurawlowa

Walczycie o prawo do czystego środowiska, do zachowania sposobu życia opartego na rolnictwie, a także o demokratyczne standardy i przejrzyste prawo.

Warszawa, 14 czerwca 2014

Szanowni Państwo,

Proszę przyjąć wyrazy naszej solidarności i poparcia dla Waszej protestu. Od 2 lat kibicujemy Waszej walce przeciwko poszukiwaniom gazu łupkowego bardzo ryzykowaną technologią szczelinowania hydraulicznego. Broniąc Waszej wsi, walczycie jednocześnie o prawo do czystego środowiska, do zachowania sposobu życia opartego na rolnictwie, a także o demokratyczne standardy i przejrzyste prawo – czyli o kwestie ważne dla wszystkich Polaków i Polek.

Podobnie jak Was, także i nas oburza, że koncern działa w cieplarnianych warunkach stwarzanych przez  polskie władze. Nie musiał się konsultować z lokalną społecznością ani przygotowywać raportu oddziaływania na środowisko wierceń w Żurawlowie, mimo iż wiertnia ma stać 120 m od obszaru Natura 2000 Dolina Wolicy i ok. 200 m od wsi. Wiercenia w poziomie mają promień ok. 1500 m i wykonuje się na nich szczelinowanie hydrauliczne z udziałem wody, piasku i roztworu chemicznego, zawierającego różne toksyny. W tym wypadku oznaczałoby to, że będzie się wiercić i rozszczelniać skały łupkowe pod setkami hektarów najwyższej jakości gruntów uprawnych, dolin rzecznych, terenów cennych przyrodniczo i wsi. 

Warto odnotować, że procedura badania wpływu na środowisko z udziałem społecznym jest rekomendowana przez  Parlament i Komisję Europejską i znajdzie się z pewnością w nowych przepisach prawnych Unii Europejskiej.

Partia Zieloni kilkakrotnie zabierała głos w sprawie eksploatacji gazu łupkowego. W marcu 2012 roku wystąpiliśmy do Najwyższej Izby Kontroli z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli procesu koncesyjnego oraz spełniania wymogów ochrony środowiska i ochrony zdrowia w procesie poszukiwań gazu łupkowego (1). Wskazywaliśmy przy tym na szereg warunków, które muszą być spełnione przed uruchomieniem poszukiwania i wydobycia gazu łupkowego. Na pewno nie zostały one spełnione przez Chevron w wypadku koncesji Grabowiec. Z kolei w marcu 2013 roku komentowaliśmy projekt nowelizacji Prawa geologicznego i górniczego, wskazując na niebezpieczną tendencję do ograniczania demokratycznych praw obywatelek i obywateli, do obniżania standardów ochrony środowiska i do lekceważenia prawa unijnego (2).

To społeczność Żurawlowa stoi dziś na straży czystości środowiska i dobrej jakościowo żywności, którą chce produkować. Metoda szczelinowania hydraulicznego pozostaje bardzo inwazyjna i groźna dla środowiska i zdrowia ludzi. Gazu nie da się pić, a ludzie mają powody do obaw i obrony przed niechcianymi ingerencjami koncernów energetycznych.

Demokracja zaczyna się tam, gdzie ludzie zbierają się razem, by walczyć o swoje prawa. To Wy jesteście solą ziemi. Nie poddawajcie się!

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący partii Zieloni

Agnieszka Grzybek

Adam Ostolski

(1) Gazu nie da się pić

(2) Nie tędy droga do gazu łupkowego

Czytaj także:

Żurawlow: Chcemy, że Chevron stąd sobie poszedł

Lech Kowalski: Dziś underground to jest rolnik spod Zamościa

__
Przeczytany do końca tekst jest bezcenny. Ale nie powstaje za darmo. Niezależność Krytyki Politycznej jest możliwa tylko dzięki stałej hojności osób takich jak Ty. Potrzebujemy Twojej energii. Wesprzyj nas teraz.

Zamknij